Header afvalstromen

Recycling en restmaterialen

Het maximale aan materialen en energie uit afval halen.

Het maximale aan materialen en energie uit afval halen.

recycling = Circulair

Nederland en Europa willen toe naar een circulaire economie. Hergebruik en recycling zijn daarvoor onmisbaar. De essentie: grondstoffen na gebruik niet afdanken, maar een nieuw leven geven. De circulaire ambitie zit de recyclingsector als gegoten. Dé uitdaging: grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk recyclen. Eruit halen wat erin zit. Wat overblijft, wordt verantwoord verwerkt in afvalenergiecentrales en op stortplaatsen.

Made by waste

De wereld om ons heen bestaat voor een groot deel uit gerecyclede producten. De afvalsector geeft grondstoffen een nieuw leven.

hergebruik en recycling ...

… levert een bijdrage aan klimaat- en recyclingdoelen.
… bespaart de inzet van primaire grondstoffen, zoals aardolie, aluminium en zeldzame metalen.
… vermindert de milieudruk.
… vermindert de hoeveelheid restafval.
… creëert kansen voor innovatie, kenniseconomie en werkgelegenheid.
… bezorgt het (afval)bedrijfsleven een economische impuls.

…en het resterende deel?

Dat verwerken we zo verantwoord mogelijk. Niet alleen bij huishoudens en bedrijven, ook bij het sorteren en recyclen komen restmaterialen vrij die niet te recyclen zijn. Uit deze reststroom halen we het maximale aan energie en materialen. Afvalenergiecentrales wekken er duurzame energie mee op, winnen waardevolle materialen, zoals metalen, terug en werken de vrijkomende bodemas op tot schone bouwstoffen. Door meer preventie, duurzaam ontwerpen, hergebruik en recycling gaat de hoeveelheid restmateriaal in de toekomst slinken. Toch zal er altijd restafval ontstaan. Dat wordt door exploitanten van afvalenergiecentrales en stortplaatsen op een milieuverantwoorde wijze verwerkt. Zij hebben blijvend een rol in de circulaire economie.

Lennert Vermaat

Contactpersoon
Lennert Vermaat

Lennert Vermaat op LinkedIn

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Facts & figures:

80% van het afval wordt gerecycled.

 

vragen over recycling & restmaterialen

 • Hoeveel recyclen we al?
  We zijn een eind op weg. In Nederland recyclen we bijna tachtig procent van al het afval. Een prestatie waar we trots op mogen zijn. Zo worden van ingezameld plastic nieuwe verpakkingen gemaakt, levert bouw- en sloopafval vervanging voor zand en grind, belandt oud textiel als vulling in autostoelen, levert gft potgrond op en wordt gebruikt aluminium omgesmolten tot onderdelen van nieuwe laptops.
 • Waar liggen recyclekansen?
  De gescheiden inzameling van grote deelstromen als oudpapier en gft vraagt om een forse inspanning van gemeenten en consumenten. De kwaliteit (en niet de kwantiteit) van de ingezamelde materialen moet steeds voorop staan, ook bij de gekozen inzamelsystemen. Daarnaast pleiten we voor een optimaliseringslag aan de voorkant van de keten. Met het slim ontwerpen van producten – met het oog op het opnieuw gebruiken van materialen – en het in producten toepassen van gerecycled materiaal, tillen we het sluiten van ketens naar een hoger plan.
 • Kunnen we alles recyclen?
  Het overgrote deel van ons afval krijgt een nieuw leven. Toch blijven er altijd reststromen over die niet-recyclebaar zijn. Brandbare stromen verwerken we verantwoord in afvalenergiecentrales die duurzame energie opwekken en de niet-verbrande metalen en mineralen recyclen. Zijn de stromen niet brandbaar, dan worden ze zorgvuldig en milieuverantwoord opgeborgen in stortplaatsen. Een 100% circulaire economie is helaas niet haalbaar, maar met elkaar kunnen we een heel eind komen.

Waar zet de afvalsector op in?

 • Op hoogwaardig hergebruik en recycling
  Méér recyclen kan, zo laten successen zien. Van slimme, laagdrempelige inzamelsystemen tot het optimaal terugwinnen van materialen: samen met industrie, gemeenten en andere partijen bundelen we de krachten om kansrijke stromen te behouden voor een circulaire economie.
 • Op een hoge kwaliteit van ingezamelde stromen
  Kwaliteit moet maatgevend zijn. Hoogwaardig hergebruik en recycling kan alleen wanneer het ingezamelde materiaal van goede en constante kwaliteit is. De stelregel: hoe beter de kwaliteit van de input, hoe hoogwaardiger de output.
 • Op slim ontwerpen van producten
  Circulaire kansen moeten we al bij de bron pakken. Bij het ontwerp van producten. Het ontwerp bepaalt het grootste deel van de milieu-impact van een product. Ecodesign en ontwerpen voor hergebruik verbeteren de recyclebaarheid. Steeds vaker zitten we met producenten om tafel. De afvalsector weet hoe producten beter recyclebaar worden.
 • Op materiaalterugwinning uit restafval
  Afvalenergiecentrales weten uit restafval het maximale aan materialen te halen. Zowel vóór als na de verbranding. Ervoor voert een aantal centrales een extra sorteerstap uit, om bruikbare materialen na te scheiden. Na de verbranding winnen de centrales waardevolle materialen uit de bodemas. Denk aan ijzer, koper en aluminium. Van de bodemas maken ze schone bouwstoffen, zoals betonnen stoeptegels.
 • Op verduurzaming van stortplaatsen
  We werken hard aan het verduurzamen van stortplaatsen. Nu nog krijgen stortplaatsen na gebruik een bovenafdichting. Inpakken is met duurzaam stortbeheer niet nodig. In plaats van afdichten maken natuurlijke bacteriën de verontreinigingen onschadelijk. Momenteel vinden langjarige pilots plaatsen.

Artikel

14 oktober 2019 Elektrisch apparaat in de goede bak voorkomt brand
Deze week is de Nationale Recycleweek. Tot en met 21 oktober helpt de hele keten om recycling van e-waste een boost te geven. De...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Jullie werk heeft echt impact’
Tijdens de Afvalconferentie op 2 oktober 2019 recht de sector de rug. De afvalsector is trots en wil graag meer erkenning. Dat stellen de...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Importheffing is juridisch erg wankel’
De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dat concludeert afvalrecht-expert Ron Laan. Een...

Nieuwsbericht

30 september 2019 Meer uniformiteit in regels Benelux
In het belang van de circulaire economie is het van groot belang dat er meer uniformiteit komt in de regels die worden gehanteerd....

Artikel

27 september 2019 Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt
De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Nieuwsbericht

25 september 2019 Congres ‘Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’
De kwaliteit van gescheiden ingezameld afval staat stevig in de belangstelling. Met name als het gaat om gft is dit een hot topic:...

Nieuwsbericht

25 september 2019 Afvalconferentie 2019 op 2 oktober in Amersfoort
Volgende week woensdag organiseren de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD in Amersfoort de Afvalconferentie 2019. Het gaat om ontmoeten...

Artikel

19 september 2019 Importbelasting tast Europese afvalmarkt aan
Een importbelasting zal de afvalmarkt in Noordwest-Europa ontregelen, vrezen recyclingmanagers in Duitsland en Groot-Brittannië. Niet...

Nieuwsbrief

19 september 2019 Roep om landelijke taskforce voor aanpak afvalbranden
Er moet een landelijke taskforce voor de aanpak van afvalbranden komen. Als de hele keten de handen ineenslaat, kunnen meer branden...

Nieuwsbericht

18 september 2019 Analyse Miljoenennota 2020
Gisteren presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. De Vereniging Afvalbedrijven heeft de begrotingen van de ministeries van...

Nieuwsbericht

18 september 2019 VA roept Tweede Kamer op tot debat over importheffing buitenlands afval
Het kabinet gaat er van uit dat de importheffing in drie jaar tijd alle import van buitenlands afval zal stoppen, zo blijkt uit het...

Publicatie

18 september 2019 Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven
In het Jaarbericht 2018 kijkt de VA terug op belangrijke onderwerpen die ons bezighielden in het afgelopen jaar. We hebben ons...

Artikel

17 september 2019 Importheffing trekt wissel op recycling
De beoogde importbelasting op buitenlands afval heeft nadelige gevolgen voor de recycling in ons land. De heffing maakt recycling...

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Artikel

12 september 2019 Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op
Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Persbericht

10 september 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Een importheffing op buitenlands afval levert geen materiële bijdrage aan besparing van CO₂ in Nederland. Ook heeft de heffing...

Artikel

3 september 2019 Textielrecycling lijdt onder toename verontreiniging
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam

Nieuwsbericht

29 augustus 2019 Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam
Verpakkingen zijn vaak nog onnodig onduurzaam en voldoen niet aan de wettelijke eisen, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. De...

Nieuwsbericht

27 augustus 2019 Aanvalsplan moet kwaliteit gft verbeteren
De Vereniging Afvalbedrijven maakt zich sterk om de afname van de kwaliteit van gescheiden ingezameld gft een halt toe te roepen....

Nieuwsbericht

25 juli 2019 Tekort aan verwerkingscapaciteit op Europese afvalmarkt dreigt
De Europese afvalbrancheorganisaties EuRIC en CEWEP zien een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan op de Europese afvalmarkt....

Nieuwsbericht

16 juli 2019 Ingezameld textiel steeds vaker verontreinigd
De brancheorganisatie van textielrecyclers VHT luidt de noodklok. In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en...

Persbericht

1 juli 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO₂-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer...

Artikel

28 juni 2019 Glasfabrieken schroeven zuiverheidseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Nieuwsbericht

27 juni 2019 Meer afval gescheiden ingezameld
Afval scheiden neemt toe. In 2013 is 51 procent gescheiden ingezameld, in 2018 is dat gestegen naar 58 procent. De totale hoeveelheid...

Nieuwsbericht

17 juni 2019 Exportverbod plastic afval kans voor recyclingsector
De Nederlandse recyclingsector kan profiteren van een exportverbod van plastic afval naar Azië. Staatssecretaris Van Veldhoven pleitte op...

Artikel

27 mei 2019 Stortplaatsen helpen de circulaire economie
De circulaire economie en de stortsector kunnen niet zonder elkaar. Hoe groter de vraag naar schone afvalketens, des te groter de...

Nieuwsbericht

13 mei 2019 Meer batterijen ingezameld in 2018
Het aantal ingezamelde batterijen is vorig jaar met bijna 8 procent gestegen. In 2018 werd ruim 4,3 miljoen kilo batterijen ingeleverd...

Nieuwsbericht

6 mei 2019 Compost blijkt goede bodemverbeteraar
Onlangs zijn de tussentijdse resultaten van twee lopende onderzoeken bekend gemaakt waar de Vereniging Afvalbedrijven (VA) aan bijdraagt....

Artikel

30 april 2019 Plasticrecycling vereist een kwaliteitsslag
Toename verontreiniging in ingezameld plastic risico voor de circulaire economie Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit....

Persbericht

28 maart 2019 Landelijke Compostdag vraagt aandacht voor goede scheiding gft
Vooroordelen recycling ondermijnen goede afvalscheiding Eén op de zes Nederlanders scheidt geen afval vanuit de overtuiging dat het...

Nieuwsbericht

20 maart 2019 EuRIC lanceert recyclingtak voor kunststof
De Europese koepelorganisatie voor recyclingbedrijven EuRIC heeft een kunststofrecyclingtak gelanceerd, de EPRB. Twaalf nationale...

Nieuwsbericht

18 maart 2019 Recycling moet uitgangspunt worden bij ontwerp en aanschaf producten
Producenten, bedrijfsleven en overheid kunnen ervoor zorgen dat er veel meer gerecycled wordt. Hoewel Nederland in de top 3 staat van...

Nieuwsbericht

18 maart 2019 Nederlanders onderschatten de waarde van wat ze weggooien
Consumenten staan vaak met de handen in het haar als het gaat om afvalscheiding. De bereidheid om afval te scheiden is groot, alleen is...

Nieuwsbericht

26 februari 2019 Boris van der Ham scoort in de Recycling Goals Challenge
Voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Afvalbedrijven heeft in aanloop naar de Global Recycling Day (18 maart) gescoord met de...

Nieuwsbericht

25 februari 2019 Vereniging Afvalbedrijven tekent Plastic Pact
De Vereniging Afvalbedrijven heeft vorige week donderdagmiddag in Den Haag het Plastic Pact ondertekend. Voorzitter Boris van der Ham...

Publicatie

22 januari 2019 Afvalverwerking in Nederland stabiel
Er zijn kleine schommelingen te zien in de verwerking van afval in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor. De hoeveelheid gecomposteerd...

Nieuwsbericht

17 januari 2019 Afname kwaliteit afvalstromen zorgwekkend
Tijdens de Week van de Circulaire Economie vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor de afnemende kwaliteit van gescheiden...

VANG Buitenshuis

Nieuwsbericht

16 januari 2019 Rijkswaterstaat lanceert website VANG buitenshuis
Op 14 januari heeft Rijkswaterstaat een website gelanceerd over het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) Buitenshuis. De informatie...

Ranjit S. Baxi en Robbert Loos

Nieuwsbericht

15 januari 2019 Nederlandse en Zweedse recyclingsector steunen Global Recycling Foundation
Tijdens de Week van de Circulaire Economie maken de Nederlandse en Zweedse recyclingsector bekend de Global Recycling Foundation te...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Aandacht kwaliteit ingezameld gft hoog nodig
Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid...

Nieuwsbericht

15 november 2018 Reststoffen verbranden restafval, biomassa en zuiveringsslib in 2017
De Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC’s) hebben in 2017 in totaal ruim 7,7 miljoen ton huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval...

Artikel

15 oktober 2018 ‘Onze koploperpositie vasthouden’
Op woensdag 3 oktober vinden bijna tweehonderd mensen uit de Nederlandse afvalwereld de weg naar het Fort Voordorp bij Utrecht. Binnen...

producenten matrasrecycling verantwoordelijk

Nieuwsbericht

28 juni 2018 Van der Ham: 'Producenten verantwoordelijk voor matrasrecycling'
“Matrassen moeten gescheiden worden ingezameld en gerecycled. Op die manier kunnen we de materiaalkringloop sluiten....

compost

Artikel

25 mei 2018 North Sea Resources Roundabout werpt vruchten af
De North Sea Resources Roundabout (NSRR) is nu ruim twee jaar onderweg. Uitdaging voor de vier deelnemende landen rond de Noordzee:...

Nieuwsbericht

8 mei 2018 Medisch afval hoort niet bij PMD
In toenemende mate treffen sorteerbedrijven bij door gemeenten aangeleverde plastic, metaal en drankenkartons (PMD), afkomstig van...

Persbericht

22 maart 2018 Bioplastics recyclen, niet composteren
De markt voor bioplastics groeit. De Vereniging Afvalbedrijven juicht het verduurzamen van verpakkingen toe, maar constateert in de...

Bioplastics

Artikel

22 maart 2018 Bioplastics: welke wel/niet?
Bioplastics zijn in opkomst. Vleesschaaltjes, wegwerpbekers, folies om tijdschriften, bestek: steeds meer producten bestaan uit...

Plasticrecycling

Artikel

7 februari 2018 Eerste handvatten voor circulair
Begin dit jaar verschenen de vijf transitieagenda’s naar een circulaire economie in 2050. De afvalsector was nauw bij de komst betrokken....

Bioplastics recyclen, niet composteren

Opgewerkte bodemas is duurzame vervanger voor primaire grondstoffen als zand en grind

Chemische recycling kan op termijn een aanvulling zijn op mechanische recycling

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Effectief systeem van gescheiden inzameling en recycling van matrassen is nodig

Stoffen moeten worden beoordeeld op het risico dat ze leveren bij toepassing in de circulaire economie

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid