Header afvalstromen

Nieuws

Persbericht - 1 juli 2019

Importheffing op buitenlands afval niet invoeren

Oproep aan kabinet om Urgenda-maatregel niet op te nemen in Belastingplan

Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO₂-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer uitstoot. Deze maatregel om het Urgenda-vonnis uit te voeren gaat lijnrecht in tegen de uitgangspunten die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zelf stelde. “Het is onbegrijpelijk waar deze extra belasting opeens vandaan komt”, reageert directeur Robbert Loos van de Vereniging Afvalbedrijven. “We roepen het kabinet op deze maatregel niet op te nemen in het nieuwe Belastingplan, omdat volstrekt onduidelijk is hoeveel CO₂-besparing het kabinet hiermee denkt te bereiken.”

Nederlandse afvalbedrijven verwerken op een hoogwaardige manier een klein deel van het Britse afval. Anders zou dit afval in het buitenland worden gestort. Daarbij komt methaan vrij, wat beduidend schadelijker is dan CO₂ (1 ton methaan staat gelijk aan 25 ton CO₂). Het kabinet maakt niet duidelijk wat de CO₂-besparing is die deze maatregel moet opleveren. Minister Wiebes stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de voorgestelde maatregelen niet mogen leiden tot CO₂-uitstoot in het buitenland. “De importheffing op buitenlands afval doet dat duidelijk wel”, aldus Loos. In het geval dat de import niet afneemt, komen de Urgenda-doelen niet dichterbij en levert de maatregel alleen maar geld op voor de schatkist.”

Het signaal van deze plotselinge aankondiging is niet goed gevallen in markt van afval en recycling. “Veel leden zijn zich rot geschrokken en vinden het een slecht signaal voor duurzame investeringen in de sector. We willen dat alle gevolgen eerst goed in kaart gebracht worden, zodat voorkomen wordt dat het kabinet zich met het oog op de circulaire economie en klimaatambities in eigen voet schiet.”

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Milieu, economie en werkgelegenheid niet gebaat bij importheffing

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen