Header afvalstromen

Over vereniging afvalbedrijven

Partner in de circulaire economie en belangenbehartiger van de totale afvalketen.

Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven vertegenwoordigt de totale Nederlandse afvalketen. Onze ruim vijftig leden werken aan preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten. Samen laten we één krachtig geluid horen. Ons gezamenlijke doel: de circulaire economie. Als afvalsector spelen we een verbindende rol binnen de transitie naar een circulaire economie.

Onze missie en visie

We zien een toekomst waarin circulariteit vanzelfsprekend is. Een toekomst waarin zo min mogelijk afval ontstaat. Waarin materialen niet voor eeuwig verdwijnen, maar een nieuw leven krijgen. Telkens weer, zo lang mogelijk. Producten zijn volwaardige dragers van grondstoffen en energie geworden. In deze wereld speelt onze sector een verbindende rol als dienstverlener in de productieketen. We werken intensief samen met alle ketenpartijen, komen met innovatieve oplossingen en zijn internationaal georiënteerd.

Met deze toekomstvisie start ons visiedocument 'Vol van waarde'. Als belangenbehartiger van de Nederlandse afvalsector trekken we hierin een heldere lijn over de koers van de branche.

Onze missie:

De Vereniging Afvalbedrijven stimuleert de transitie naar de circulaire economie, waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staan.

Facts & figures:

Ruim vijftig bedrijven zijn lid van de Vereniging Afvalbedrijven, samen twee derde van de afvalmarkt qua afvalvolume en marktaandeel.

Onze pijlers

Een circulaire economie als lonkend perspectief vraagt focus, ambitie en samenhang. De pijlers onder ons werk zijn …

... duurzaam omgaan met grondstoffen en energie
... sluiten van kringlopen
... efficiënt en hoogwaardig hergebruik van materialen
... terugdringen van CO₂-emissies
... milieuverantwoord verwerken van niet-recyclebare restmaterialen
... goede arbeidsomstandigheid en veilig en gezond werken

Boris van der Ham – voorzitter Vereniging Afvalbedrijven:

'Als verbinder van belangen en partijen in de keten, zijn we een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie. We zijn gesprekspartner voor overheden en andere organisaties.'

Onze standpunten

Voor belangrijke thema’s nemen wij een standpunt in. Denk aan bioplastics, gescheiden inzameling en klimaatbescherming.

Lees onze standpunten

Onze organisatie

Verenigingsbureau

Ons kantoor is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. We hebben tevens een bureau in Brussel.

Medewerkers

Onze medewerkers behartigen de belangen van bedrijven uit de afval- en milieubranche.

Bestuur

Ons bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het algemene beleid van de vereniging. Onze voorzitter is Boris van der Ham.

Leden

We vertegenwoordigen de gehele afvalketen. Ruim vijftig bedrijven zijn bij ons aangesloten.

Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kijk hier voor meer informatie over ons lidmaatschap.

Gedragscode

In overleg met onze leden hebben we een gedragscode geformuleerd waaraan onze leden zich binden.

Onze afdelingen en commissies

De Vereniging Afvalbedrijven is nadrukkelijk een vereniging, vóór en dóór leden. De leden zijn actief in afdelingen en commissies. De afdelingen en commissies pikken signalen op uit de branche en de maatschappij, bepalen standpunten en adviseren onze leden en het bestuur.

Ons werk in Brussel

Het Nederlandse afval- en milieubeleid vindt zijn oorsprong in Brussel. Daarom hebben we een vaste beleidsmedewerker Europese zaken die voornamelijk in Brussel te vinden is. Alleen door dicht bij het vuur te zitten is een effectieve belangenbehartiging in de Europese arena mogelijk.

Zie onze internationale website www.wastematters.eu

Ons netwerk

Een sterk netwerk is voor ons als brancheorganisatie van groot belang. Niet alleen in Nederland, ook in Europa. We hebben veelvuldig contact met beleidsmakers en politici, nemen deel aan overleggen en laten onze stem horen op conferenties en in de media. We vormen hét aanspreekpunt voor de afvalbranche.

Als brancheorganisatie zijn we lid van verscheidene organisaties. Zowel directie en beleidsmedewerkers van het verenigingsbureau als leden zijn actief in de volgende organisaties:

Binnen Nederland:

Daarnaast zijn we begunstiger van NEN en Stichting RIONED.

Internationaal:

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid