Header energie-licht

Afdeling Energie uit Afval

Energie en grondstoffen uit RESTafval

Afval dat niet gerecycled kan worden, zet de afvalbranche om in energie. Onze centrales leveren elektriciteit aan het elektriciteitsnet en warmte aan fabrieken, woonwijken en tuinbouwkassen. Door afval in te zetten als brandstof besparen we het gebruik van de fossiele brandstoffen. De verbrandingsresten weten we grotendeels nuttig te gebruiken. Zo worden de metalen eruit gesorteerd en gerecycled en werken we bodemas op tot vrij toepasbare grondstoffen voor onder meer betonproducten en de wegenbouw.

Yves Luca

Voorzitter
Yves Luca
AVR

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

op LinkedIn

Facts & figures:

Circa 85% van de verbrandingsresten wordt gerecycled.

Leden in afdeling

De Afdeling Energie uit Afval vertegenwoordigt alle Nederlandse afvalenergiecentrales, drie grootschalige biomassa-energiecentrales, twee slibverbrandingsinstallaties en een ziekenhuisafvalverbrandingsinstallatie.

Yves Luca (AVR) – voorzitter Afdeling Energie uit Afval:

'Afval dat niet geschikt is voor recycling zetten we om in duurzame elektriciteit en warmte.'

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid