Header afvalstromen

Partner in de circulaire economie

Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie.

Persbericht

17 februari 2020 Geen verpakkingen in het gft-afval, ook niet als ze biologisch afbreekbaar zijn
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) juicht het verduurzamen van verpakkingen toe. Bioplastics dragen bij aan deze verduurzaming en kunnen...

Persbericht

13 februari 2020 Vereniging Afvalbedrijven reikt recyclingprijs uit op Global Recycling Day
Wie wordt de recyclingheld van het jaar? Op 18 maart op Global Recycling Day wordt dat bekend. De prijs is een initiatief van de...

Nieuwsbericht

5 februari 2020 Verder onderzoek nodig voor goede praktijkvoorbeelden gft-inzameling
Recent is het onderzoek naar de best practices van gft-inzameling gepubliceerd. Dit onderzoek is onderdeel van het aanvalsplan gft,...

meer nieuws

Circulaire economie

Circulaire economie

Dossier importbelasting: volg onze berichtgeving over de kabinetsmaatregel

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

De sector heeft geen invloed op het volume en de samenstelling van het te verwerken afval en dus ook niet op de emissies die ontstaan

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid

Facts & figures:

Door het leveren van een vervanging voor primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen draagt de sector bij aan CO₂-reductie.

Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven

Lees hier het Jaarbericht 2018 van de Vereniging Afvalbedrijven