Header fietser

Commissie Algemene Beleidszaken

Algemene Beleidszaken

De commissie volgt de beleids- en marktontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. Het gaat bijvoorbeeld om Europese ontwikkelingen, het Nederlandse afvalbeleid, en onderwerpen op het gebied van marktwerking, belasting en wetgeving.

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid