Header hergebruik

Europa

Naar een grenzeloze circulaire economie.

Naar een grenzeloze circulaire economie.

Circulair = Europa aan het roer

Circa tachtig procent van de wet- en regelgeving voor Nederlandse afvalbedrijven komt uit Brussel. Dat is terecht. Grondstoffenketens beperken zich niet tot nationale grenzen. Afvalbedrijven opereren in een internationale markt. Bescherming van milieubelangen en maatregelen als producentenverantwoordelijkheid en fiscale milieumaatregelen vereisen een Europese aanpak. Samen met Europese instanties zetten we koers richting een circulaire economie.

Circulair = één Europese afvalmarkt

De Vereniging Afvalbedrijven onderschrijft de Europese circulaire ambities. Een circulaire economie vraagt om één Europese afvalmarkt. Een markt waarin lidstaten elkaar helpen, een markt waarin de meest circulaire oplossing binnen handbereik is. Regels voor transport moeten meer circulair zijn, zodat lidstaten meer gebruik kunnen maken van expertise en capaciteit van bedrijven in andere lidstaten.

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Unico van Kooten op LinkedIn

Facts & figures:

80% van de wet- en regelgeving voor Nederlandse afvalbedrijven komt uit Brussel.

Europese aandachtspunten

De Vereniging Afvalbedrijven onderschrijft de Europese circulaire ambities. We pleiten voor de volgende verbeterpunten:

 • Meer harmonisatie
  We staan voor één Europese markt, zonder administratieve barrières en interpretatieverschillen tussen lidstaten over Europese regels. Een gelijkwaardig speelveld is cruciaal voor een goed functionerende Europese afvalmarkt en internationale markt voor (secundaire) grondstoffen.
 • Nieuwe Europese regelgeving
  Nieuwe of aangescherpte Europese regelgeving kan volgens ons raadzaam zijn, onder meer op het terrein van ecodesign, einde-afvalcriteria en het stimuleren van de inzet van secundaire grondstoffen en duurzame energie.
 • Terugdringen van storten
  Vooral het terugdringen van storten zet zoden aan de dijk. Europa moet sturen op het terugdringen van het storten van recyclebaar afval ten gunste van materiaal- en energieherwinning. De Europese Commissie wil naar maximaal tien procent storten in 2030. Een grote uitdaging. In Nederland voldoen we hier ruimschoots aan. Veel lidstaten storten echter nog veel van hun afval
 • Daadwerkelijke implementatie door lidstaten
  Veel Europese afvalregelgeving blijft binnen lidstaten op de plank liggen. We pleiten voor implementatie en handhaving van reeds gemaakte afspraken in Europees verband.
 • Transparantie over behaalde resultaten
  Recyclingresultaten van lidstaten zijn onderling vaak moeilijk vergelijkbaar, omdat lidstaten verschillende berekeningsmethoden hanteren. We willen graag een uniforme berekening, waarin alleen het materiaal meetelt dat daadwerkelijk wordt gerecycled.

Nederland = koploper in Europa

Onze afvalsector bevindt zich in de Europese frontlinie. In de transitie naar een Europese circulaire economie heeft onze afvalsector een spilfunctie. Ons land heeft ijzersterke troeven in handen: een hoogwaardige verwerkingsstructuur, een goede logistieke positie en veel kennis en ervaring. Daarmee helpen we andere lidstaten.

Nieuwsbericht

25 juli 2019 Tekort aan verwerkingscapaciteit op Europese afvalmarkt dreigt
De Europese afvalbrancheorganisaties EuRIC en CEWEP zien een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan op de Europese afvalmarkt....

Persbericht

1 juli 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO₂-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer...

Nieuwsbericht

20 maart 2019 EuRIC lanceert recyclingtak voor kunststof
De Europese koepelorganisatie voor recyclingbedrijven EuRIC heeft een kunststofrecyclingtak gelanceerd, de EPRB. Twaalf nationale...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Gebruik recyclaat in plastic drankflessen verplicht
De Europese Unie schrijft geschiedenis. Dinsdagavond is besloten dat alle plastic drankflessen die vanaf 2030 op de Europese markt komen...

Artikel

19 december 2018 Naar een waterdichte buitenlandheffing
Komende jaarwisseling treedt een volwaardige buitenlandheffing in werking. Exporteurs betalen dan hetzelfde tarief als de binnenlandse...

Artikel

15 oktober 2018 ‘Onze koploperpositie vasthouden’
Op woensdag 3 oktober vinden bijna tweehonderd mensen uit de Nederlandse afvalwereld de weg naar het Fort Voordorp bij Utrecht. Binnen...

compost

Artikel

25 mei 2018 North Sea Resources Roundabout werpt vruchten af
De North Sea Resources Roundabout (NSRR) is nu ruim twee jaar onderweg. Uitdaging voor de vier deelnemende landen rond de Noordzee:...

Persbericht

9 april 2018 Vrije handel recyclebaar afval essentieel na Brexit
De Vereniging Afvalbedrijven en haar Britste zusterorganisatie ESA (Environmental Services Association) bepleiten voortzetting van de...

Artikel

29 januari 2018 Westminster ontwaakt
Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. De Brexit, maar ook andere ontwikkelingen, maken de Britse sector onzeker. De Britten...

Aandacht voor kwaliteit van de ingezamelde stromen en afzetmarkt gerecyclede materialen

De sector heeft geen invloed op het volume en de samenstelling van het te verwerken afval en dus ook niet op de emissies die ontstaan

Europese circulaire economie heeft baat bij één Europese afvalmarkt

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid