Header hergebruik

Europa

Naar een grenzeloze circulaire economie.

Naar een grenzeloze circulaire economie.

Circulair = Europa aan het roer

Circa tachtig procent van de wet- en regelgeving voor Nederlandse afvalbedrijven komt uit Brussel. Dat is terecht. Grondstoffenketens beperken zich niet tot nationale grenzen. Afvalbedrijven opereren in een internationale markt. Bescherming van milieubelangen en maatregelen als producentenverantwoordelijkheid en fiscale milieumaatregelen vereisen een Europese aanpak. Samen met Europese instanties zetten we koers richting een circulaire economie.

Circulair = één Europese afvalmarkt

De Vereniging Afvalbedrijven onderschrijft de Europese circulaire ambities. Een circulaire economie vraagt om één Europese afvalmarkt. Een markt waarin lidstaten elkaar helpen, een markt waarin de meest circulaire oplossing binnen handbereik is. Regels voor transport moeten meer circulair zijn, zodat lidstaten meer gebruik kunnen maken van expertise en capaciteit van bedrijven in andere lidstaten.

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Unico van Kooten op LinkedIn

Facts & figures:

80% van de wet- en regelgeving voor Nederlandse afvalbedrijven komt uit Brussel.

Europese aandachtspunten

De Vereniging Afvalbedrijven onderschrijft de Europese circulaire ambities. We pleiten voor de volgende verbeterpunten:

 • Meer harmonisatie
  We staan voor één Europese markt, zonder administratieve barrières en interpretatieverschillen tussen lidstaten over Europese regels. Een gelijkwaardig speelveld is cruciaal voor een goed functionerende Europese afvalmarkt en internationale markt voor (secundaire) grondstoffen.
 • Nieuwe Europese regelgeving
  Nieuwe of aangescherpte Europese regelgeving kan volgens ons raadzaam zijn, onder meer op het terrein van ecodesign, einde-afvalcriteria en het stimuleren van de inzet van secundaire grondstoffen en duurzame energie.
 • Terugdringen van storten
  Vooral het terugdringen van storten zet zoden aan de dijk. Europa moet sturen op het terugdringen van het storten van recyclebaar afval ten gunste van materiaal- en energieherwinning. De Europese Commissie wil naar maximaal tien procent storten in 2030. Een grote uitdaging. In Nederland voldoen we hier ruimschoots aan. Veel lidstaten storten echter nog veel van hun afval
 • Daadwerkelijke implementatie door lidstaten
  Veel Europese afvalregelgeving blijft binnen lidstaten op de plank liggen. We pleiten voor implementatie en handhaving van reeds gemaakte afspraken in Europees verband.
 • Transparantie over behaalde resultaten
  Recyclingresultaten van lidstaten zijn onderling vaak moeilijk vergelijkbaar, omdat lidstaten verschillende berekeningsmethoden hanteren. We willen graag een uniforme berekening, waarin alleen het materiaal meetelt dat daadwerkelijk wordt gerecycled.

Nederland = koploper in Europa

Onze afvalsector bevindt zich in de Europese frontlinie. In de transitie naar een Europese circulaire economie heeft onze afvalsector een spilfunctie. Ons land heeft ijzersterke troeven in handen: een hoogwaardige verwerkingsstructuur, een goede logistieke positie en veel kennis en ervaring. Daarmee helpen we andere lidstaten.

Nieuwsbericht

7 mei 2020 Agrariër mag meer compost uitrijden
Tijdens de International Compost Awareness Week vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor het belang van het gebruik van compost....

Nieuwsbericht

6 mei 2020 Europese brancheverenigingen roepen op tot groene actie na opheffing lockdowns
De ambities in de Europese Green Deal moeten na de opheffing van de lockdowns eerder versneld dan vertraagd worden. De coronacrisis biedt...

Nieuwsbericht

29 april 2020 ILT zorgt voor doorgang grensoverschrijdend verkeer van afval
Ons kabinet volgt het advies van de Europese Commissie die het vrij verkeer van goederen, personen en diensten gedurende de coronacrisis...

Nieuwsbericht

20 april 2020 Aandacht voor medewerkers afvalbranche op radio en televisie
Het werk in de afvalsector gaat onverminderd door tijdens de coronacrisis. Om dat aan iedereen te laten zien en om de mannen en vrouwen...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Nieuwsbericht

24 februari 2020 Meer recycling dan gemiddeld in de EU
Recycling is in Nederland de afgelopen jaren gelijk gebleven, maar ons land behoort wel tot de top drie van landen in Europa waar het...

Nieuwsbericht

22 januari 2020 Nederlandse aanpak circulaire economie verdient internationale navolging
Slechts een kleine negen procent van de wereldeconomie is op dit moment circulair. En dat is minder dan een tijdje terug. Het hergebruik...

Nieuwsbericht

19 december 2019 Importheffing op buitenlands afval gaat door
Nederland kent per 1 januari aanstaande een importheffing op buitenlands afval. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn akkoord gegaan...

Artikel

17 december 2019 ‘We hebben elkaar nodig’
Bij een jubileum hoort een feestje. Na het minisymposium op 12 december 2019 in Den Haag heffen een kleine honderd mensen het glas. Ze...

Nieuwsbericht

14 november 2019 Nu te weinig tijd voor invoering van alternatieve CO₂-plan afvalsector
Het is het kabinet helaas niet gelukt om nu het alternatieve plan van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) voor CO₂-reductie opgenomen te...

Nieuwsbericht

4 november 2019 Berekening kabinet onvolledig: CO₂-reductie importheffing te rooskleurig voorgespiegeld
Invoeren van een importheffing op buitenlands afval levert minder CO₂-besparing op dan het kabinet had gedacht. Dit blijkt uit een...

Nieuwsbericht

24 oktober 2019 Alternatief voor importheffing op buitenlands afval
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wil graag snel met het kabinet om tafel voor het bespreken van een alternatief plan voor de...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Jullie werk heeft echt impact’
Tijdens de Afvalconferentie op 2 oktober 2019 recht de sector de rug. De afvalsector is trots en wil graag meer erkenning. Dat stellen de...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Importheffing is juridisch erg wankel’
De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dat concludeert afvalrecht-expert Ron Laan. Een...

Nieuwsbericht

30 september 2019 Meer uniformiteit in regels Benelux
In het belang van de circulaire economie is het van groot belang dat er meer uniformiteit komt in de regels die worden gehanteerd....

Artikel

27 september 2019 Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt
De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Artikel

19 september 2019 Importbelasting tast Europese afvalmarkt aan
Een importbelasting zal de afvalmarkt in Noordwest-Europa ontregelen, vrezen recyclingmanagers in Duitsland en Groot-Brittannië. Niet...

Nieuwsbericht

18 september 2019 Analyse Miljoenennota 2020
Gisteren presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. De Vereniging Afvalbedrijven heeft de begrotingen van de ministeries van...

Nieuwsbericht

18 september 2019 VA roept Tweede Kamer op tot debat over importheffing buitenlands afval
Het kabinet gaat er van uit dat de importheffing in drie jaar tijd alle import van buitenlands afval zal stoppen, zo blijkt uit het...

Publicatie

18 september 2019 Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven
In het Jaarbericht 2018 kijkt de VA terug op belangrijke onderwerpen die ons bezighielden in het afgelopen jaar. We hebben ons...

Artikel

17 september 2019 Importheffing trekt wissel op recycling
De beoogde importbelasting op buitenlands afval heeft nadelige gevolgen voor de recycling in ons land. De heffing maakt recycling...

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Artikel

12 september 2019 Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op
Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Persbericht

10 september 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Een importheffing op buitenlands afval levert geen materiële bijdrage aan besparing van CO₂ in Nederland. Ook heeft de heffing...

Nieuwsbericht

25 juli 2019 Tekort aan verwerkingscapaciteit op Europese afvalmarkt dreigt
De Europese afvalbrancheorganisaties EuRIC en CEWEP zien een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan op de Europese afvalmarkt....

Persbericht

1 juli 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO₂-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer...

Nieuwsbericht

20 maart 2019 EuRIC lanceert recyclingtak voor kunststof
De Europese koepelorganisatie voor recyclingbedrijven EuRIC heeft een kunststofrecyclingtak gelanceerd, de EPRB. Twaalf nationale...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Gebruik recyclaat in plastic drankflessen verplicht
De Europese Unie schrijft geschiedenis. Dinsdagavond is besloten dat alle plastic drankflessen die vanaf 2030 op de Europese markt komen...

Artikel

19 december 2018 Naar een waterdichte buitenlandheffing
Komende jaarwisseling treedt een volwaardige buitenlandheffing in werking. Exporteurs betalen dan hetzelfde tarief als de binnenlandse...

Artikel

15 oktober 2018 ‘Onze koploperpositie vasthouden’
Op woensdag 3 oktober vinden bijna tweehonderd mensen uit de Nederlandse afvalwereld de weg naar het Fort Voordorp bij Utrecht. Binnen...

compost

Artikel

25 mei 2018 North Sea Resources Roundabout werpt vruchten af
De North Sea Resources Roundabout (NSRR) is nu ruim twee jaar onderweg. Uitdaging voor de vier deelnemende landen rond de Noordzee:...

Persbericht

9 april 2018 Vrije handel recyclebaar afval essentieel na Brexit
De Vereniging Afvalbedrijven en haar Britste zusterorganisatie ESA (Environmental Services Association) bepleiten voortzetting van de...

Artikel

29 januari 2018 Westminster ontwaakt
Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. De Brexit, maar ook andere ontwikkelingen, maken de Britse sector onzeker. De Britten...

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

De sector heeft geen invloed op het volume en de samenstelling van het te verwerken afval en dus ook niet op de emissies die ontstaan

Europese circulaire economie heeft baat bij één Europese afvalmarkt

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid