Header fietser

Nieuws

Persbericht - 12 oktober 2023

EuRIC bezoekt Renewi en Remondis

Amsterdam / Son en Breugel

De Europese recyclingfederatie EuRIC is op 12 oktober op werkbezoek in Nederland. De recyclingtak voor bouw- en sloopafval bezoekt de recyclingbedrijven Renewi Westpoort in Amsterdam en Remondis in Son en Breugel. Wat is er nodig om de bouwsector circulair te maken en wat kan recycling bijdragen? De bouwsector is immers verantwoordelijk voor 30% van het afval in Europa. Zonder recycling lukt dat niet.

De bouwsector in de Europese Unie is goed voor 10% van de totale toegevoegde waarde in de economie. De sector biedt werk aan maar liefst 25 miljoen mensen en vertegenwoordigt 5 miljoen bedrijven. De bouwers in Europa zijn verantwoordelijk voor ongeveer 12% van de broeikasgasemissies en 30% van het afval. Dit vertaalt zich in 375 miljoen ton bouw- en sloopafval per jaar. "Ons streven is dat in 2030 90% van dit afval in Europa wordt gerecycled", zegt Unico van Kooten, Europees secretaris van de Vereniging Afvalbedrijven.

Afvalpreventie, hergebruik en recycling

Circulair bouwen is een belangrijk thema en onderstreept de Europese noodzaak om zuinig(er) om te gaan met beschikbare grondstoffen. Op die manier worden ook de CO2-emissies en de milieubelasting van materialen teruggedrongen. Een zeer belangrijke pijler is afvalpreventie, beter hergebruik en recycling van grondstoffen voor de bouw. Nederland wil toewerken naar een volledig circulaire bouweconomie. Om dat doel te bereiken wordt er - vooruitlopend op Europese ontwikkelingen - nagedacht over beleidsversnelling.

"Een Europese verplichting op een minimaal recyclinggehalte in nieuwe bouwproducten, kan de markt snel volwassener maken", aldus Roger Versluis, regiodirecteur Zuid van Remondis. Roland Amoureus, directeur Public Affairs bij Renewi voegt daaraan toe: "Goed ontwikkelde Europese marktprikkels zijn onmisbaar om de circulariteit binnen de Europese bouwsector te verbeteren."

Recycling essentieel voor circulair afvalbeheer

Antoine Stilo, Policy Officer bij EuRiC: "Vandaag hebben we gezien hoe bouw- en sloopafval effectief kan worden gerecycled als er een eindmarkt voor gerecyclede producten is. Een efficiënt recyclingsysteem in de bouw- en sloopsector is onmisbaar voor goed circulair afvalbeheer in elke EU-lidstaat." EuRIC heeft daarom in juni 2023 een nieuwe recyclingtak voor bouw- en sloopafval opgericht.

Sanne Westra, beleidssecretaris Circulaire Economie bij VNO-NCW en MKB Nederland: "Dat de Nederlandse recyclingsector pleit voor Europese normering voor het toepassen van gerecyclede grondstoffen in bouwproducten laat zien dat er een groot potentieel zit in de verduurzaming van de bouwsector om grondstoffen te hergebruiken én CO2 te besparen. Met Europese normen creëer je een gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven én versnellen we de transitie naar een circulaire economie in heel Europa."

De Vereniging Afvalbedrijven is lid van EuRIC en steunt het initiatief om de recycling van bouw- en sloopafval te intensiveren.

Unico van Kooten (Europees secretaris van de Vereniging Afvalbedrijven), Antoine Stilo (Policy Officer EuRIC), Sanne Westra (beleidssecretaris Circulaire Economie VNO-NCW en MKB Nedeland) en Roland Amoureus (directeur Public Affairs Renewi) tijdens het werkbezoek aan Renewi Westpoort in Amsterdam. Renewi beschikt hier over drie installaties voor de verwerking van bouw- en sloopafval. Eén installatie voor het sorteren van 230.000 ton gemengd bouw- en sloopafval per jaar. Een tweede installatie voor de verdere sortering van residu dat vrijkomt bij de sortering van gemengd bouw- en sloopafval. Een derde installatie zorgt voor het breken en wassen van (beton)puin stromen met een capaciteit van 650.000 ton per jaar (foto: Foto Persbureau Dijkstra / Cor Salverius).

Roger Versluis (regiodirecteur Remondis Zuid-Nederland), Unico van Kooten (Europees secretaris van de Vereniging Afvalbedrijven), Philipp Terasa (Technisch Management Assistent Remondis) en Antoine Stilo (Policy Officer EuRIC) bij het werkbezoek aan Remondis in Son en Breugel. Remondis heeft in november een nieuwe recyclinginstallatie in gebruik genomen. Deze installatie kan per jaar 225.000 ton ongesorteerd bouw- en sloopafval in 22 verschillende materiaalstromen scheiden. In een aparte houtstraat wordt jaarlijks 125.000 ton sloop- en afvalhout verwerkt (foto: Fotopersbureau Bert Jansen / Dave Hendriks).

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen