Header fietser

Commissie Strategie

strategie

De commissie buigt zich over strategische vraagstukken. De Vereniging Afvalbedrijven vertaalt haar visie naar een strategische focus langs een drietal beleidslijnen: Circulariteit, Klimaattransitie en Vitale Sector. De Commissie Strategie heeft de taak de beleidslijnen verder uit te werken en operationaliseren met oog voor de waarde van elke schakel in de keten. Het voorzitterschap van de commissie rouleert op basis van de beleidslijn die aan de orde is.

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid