Header afvalstromen

Klimaat

Bijdragen aan een klimaatneutrale wereld.

Bijdragen aan een klimaatneutrale wereld.

Circulair = BROeikasgasarm

De wereld staat voor een immense klimaatopgave. Afvalreductie, inzameling, hergebruik, recycling, composteren, verbranden met energieterugwinning: nagenoeg alles wat de afvalsector doet, draagt bij aan het beperken van broeikasemissies. Met het benutten van CO₂ als grondstof ligt een verdere besparing in het verschiet.

Afvalwereld = Klimaatvriendelijk

Duurzaam afvalbeheer beperkt de uitstoot van broeikasgassen. De afvalsector draagt op verschillende manieren bij aan een klimaatneutrale wereld.

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

klimaatinspanning door de afvalsector ...

… levert een bijdrage aan klimaat- en recyclingdoelen.
… bespaart de inzet van fossiele grond- en brandstoffen.
… creëert kansen voor innovatie, kenniseconomie en werkgelegenheid.
… zorgt voor een economische impuls.

Waar zetten we op in?

 • CO₂-afvang en -hergebruik
  CO₂ is een nuttig product, onder meer voor de glastuinbouw. Tomaten, paprika’s, rozen groeien er beter op. Glastuinbouw en afvalsector slaan de handen ineen voor het afvangen en hergebruiken van CO₂ dat vrijkomt bij afvalverwerking.
 • CO₂-besparing door preventie en hergebruik
  Afvalpreventie, circulair ontwerpen en hergebruik van secundaire grondstoffen dragen bij aan CO₂-besparing. Als afvalsector zetten we ons in voor het hoogwaardig verwerken van afvalstromen.
 • Opwekken van duurzame elektriciteit en warmte
  De afvalsector levert bijna twintig procent van de duurzame energie in Nederland. Afvalenergiecentrales, biomassacentrales, gft-vergistingsinstallaties, stortplaatsen en slibverbrandingsinstallaties bieden met de levering van duurzame elektriciteit, biogas en warmte een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen.
 • Slim vervoer en rijden op biobrandstoffen
  Steeds meer gemeenten en afvalbedrijven vervangen een deel van hun wagenpark door voertuigen die rijden op schone brandstoffen. Ze rijden op groen gas of biobrandstoffen, soms uit eigen huis. Ook slim afvaltransport over spoor of water en een verbeterde logistiek, waarin wordt samengewerkt aan het verminderen van vervoersbewegingen en het gebruik van brandstof, dragen bij aan klimaatbescherming. 
 • Meer compost produceren
  Composteren zorgt voor CO₂-reductie. Op het land uitgestrooide compost legt CO₂ vast in de bodem. Daarnaast vervangt gft-potgrond het gebruik van veen als potgrond. Het afgraven van veengebieden veroorzaakt grote CO₂-emissies.

Klimaatbestendig rioleringsstelsel

Klimaatverandering en bevolkingsgroei vragen om een robuust rioleringssysteem. Doordat het vaker en harder regent en de bevolking groeit, neemt de druk op rioleringen toe. Adequaat onderhoud is van groot belang om het rioleringssysteem goed te laten functioneren en grote hoeveelheden water op te vangen. Onze aangesloten rioolinspectie- en -reinigingsbedrijven nemen samen met overheden de verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendig rioleringsstelsel.

Nieuwsbericht

15 juli 2019 € 80 miljoen extra voor circulaire economie
Het kabinet trekt € 80 miljoen euro extra uit voor de circulaire economie. Deze extra middelen vloeien voort uit de onlangs...

Persbericht

1 juli 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO₂-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer...

Persbericht

28 juni 2019 Afvalsector roept op tot overleg over klimaatplannen
Een CO₂-heffing remt in de afval- en recyclingsector duurzame investeringen af en zorgt voor hogere kosten voor burgers en bedrijven....

Artikel

28 juni 2019 Glasfabrieken schroeven zuiverheidseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Nieuwsbericht

6 mei 2019 Compost blijkt goede bodemverbeteraar
Onlangs zijn de tussentijdse resultaten van twee lopende onderzoeken bekend gemaakt waar de Vereniging Afvalbedrijven (VA) aan bijdraagt....

Persbericht

17 augustus 2018 Subsidie voor onderzoek CO₂-hergebruik
Afvalenergiebedrijven onderzoeken met OCAP mogelijkheden om CO₂ voor hergebruik te leveren aan glastuinbouw.

Nieuwsbericht

10 juli 2018 Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepubliceerd
Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het...

Glastuinbouw kassen

Artikel

29 juni 2018 CO₂-reductie buiten het hek
Binnenkort verschijnt het Klimaatakkoord. De Vereniging Afvalbedrijven praat mee over maatregelen om de Nederlandse uitstoot van...

De sector heeft geen invloed op het volume en de samenstelling van het te verwerken afval en dus ook niet op de emissies die ontstaan

Afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid