Header afvalstromen

Klimaat

Bijdragen aan een klimaatneutrale wereld.

Bijdragen aan een klimaatneutrale wereld.

Circulair = BROeikasgasarm

De wereld staat voor een immense klimaatopgave. Afvalreductie, inzameling, hergebruik, recycling, composteren, verbranden met energieterugwinning: nagenoeg alles wat de afvalsector doet, draagt bij aan het beperken van broeikasemissies. Met het benutten van CO₂ als grondstof ligt een verdere besparing in het verschiet.

Afvalwereld = Klimaatvriendelijk

Duurzaam afvalbeheer beperkt de uitstoot van broeikasgassen. De afvalsector draagt op verschillende manieren bij aan een klimaatneutrale wereld.

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

klimaatinspanning door de afvalsector ...

… levert een bijdrage aan klimaat- en recyclingdoelen.
… bespaart de inzet van fossiele grond- en brandstoffen.
… creëert kansen voor innovatie, kenniseconomie en werkgelegenheid.
… zorgt voor een economische impuls.

Waar zetten we op in?

 • CO₂-afvang en -hergebruik
  CO₂ is een nuttig product, onder meer voor de glastuinbouw. Tomaten, paprika’s, rozen groeien er beter op. Glastuinbouw en afvalsector slaan de handen ineen voor het afvangen en hergebruiken van CO₂ dat vrijkomt bij afvalverwerking.
 • CO₂-besparing door preventie en hergebruik
  Afvalpreventie, circulair ontwerpen en hergebruik van secundaire grondstoffen dragen bij aan CO₂-besparing. Als afvalsector zetten we ons in voor het hoogwaardig verwerken van afvalstromen.
 • Opwekken van duurzame elektriciteit en warmte
  De afvalsector levert bijna twintig procent van de duurzame energie in Nederland. Afvalenergiecentrales, biomassacentrales, gft-vergistingsinstallaties, stortplaatsen en slibverbrandingsinstallaties bieden met de levering van duurzame elektriciteit, biogas en warmte een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen.
 • Slim vervoer en rijden op biobrandstoffen
  Steeds meer gemeenten en afvalbedrijven vervangen een deel van hun wagenpark door voertuigen die rijden op schone brandstoffen. Ze rijden op groen gas of biobrandstoffen, soms uit eigen huis. Ook slim afvaltransport over spoor of water en een verbeterde logistiek, waarin wordt samengewerkt aan het verminderen van vervoersbewegingen en het gebruik van brandstof, dragen bij aan klimaatbescherming. 
 • Meer compost produceren
  Composteren zorgt voor CO₂-reductie. Op het land uitgestrooide compost legt CO₂ vast in de bodem. Daarnaast vervangt gft-potgrond het gebruik van veen als potgrond. Het afgraven van veengebieden veroorzaakt grote CO₂-emissies.

Klimaatbestendig rioleringsstelsel

Klimaatverandering en bevolkingsgroei vragen om een robuust rioleringssysteem. Doordat het vaker en harder regent en de bevolking groeit, neemt de druk op rioleringen toe. Adequaat onderhoud is van groot belang om het rioleringssysteem goed te laten functioneren en grote hoeveelheden water op te vangen. Onze aangesloten rioolinspectie- en -reinigingsbedrijven nemen samen met overheden de verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendig rioleringsstelsel.

Nieuwsbericht

22 juli 2024 Resultaten onderzoek naar koolstofefficiëntie van organische reststromen
In juni presenteerde kennisinstituut Wetsus de resultaten van meerjarig onderzoek naar de koolstofefficiëntie van organische reststromen....

Persbericht

14 juni 2024 ‘Recyclingindustrie cruciaal voor circulaire economie’
De Vereniging Afvalbedrijven heeft op 14 juni 2024 haar Jaarbericht 2023 gepubliceerd. ‘De haalbaarheid van de circulaire economie staat...

Artikel

30 mei 2024 Milieu-effect verfindustrie aanpakken
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

27 maart 2024 Onze sector in de spotlight dankzij de Week van de AfvalHelden
Van 4 t/m 10 maart 2024 was alweer de vierde editie van de Week van de AfvalHelden. En wat zijn er weer veel AfvalHelden in het zonnetje...

Persbericht

22 maart 2024 Nederlandse en Duitse afvalenergiecentrales werken samen bij verwerking huishoudelijk en bedrijfsafval
De Nederlandse en Duitse afvalenergiecentrales (AEC’s) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend over structurele samenwerking. Het...

Persbericht

21 maart 2024 Zaterdag 23 maart: Landelijke Compostdag
Op zaterdag 23 maart is de 16e Landelijke Compostdag. Veel gemeenten verspreid in het land delen die dag compost uit. Daarmee bedanken...

Persbericht

18 maart 2024 Crisis in plastic sorteer- en recyclingindustrie
De Vereniging Afvalbedrijven luidt de noodklok. Nederlandse en Europese sorteer- en recyclingbedrijven van plastic staan onder grote...

Artikel

14 maart 2024 BIR-voorzitter Susie Burrage: ‘Proactieve rol van BIR is cruciaal’
Susie Burrage is sinds mei vorig jaar voorzitter van BIR, het Bureau of International Recycling. Ze wil bouwen aan de nieuwe koers van de...

Persbericht

1 maart 2024 Bedrijven moeten ook ‘Aan de bak’
Het is klaar met alles in één afvalbak gooien. Net als thuis moeten ook bedrijven hun afval goed scheiden. En stoppen met alles in de bak...

Artikel

20 februari 2024 Circulair bouwen maakt woningen betaalbaar
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

12 februari 2024 Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk land
De Vereniging Afvalbedrijven steunt de oproep van ondernemers- en milieuorganisaties aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een circulaire...

Artikel

30 januari 2024 Maatwerk rioolbeheer: minder onderhoud, minder storingen
De sector innoveert voortdurend. Klimaatverandering en de ambitie van een circulaire economie vereisen nieuwe doorbraken. Een breed scala...

Nieuwsbericht

22 december 2023 Afvalbranche: 65 miljoen schade door ontplofte lachgascilinders
ANP - Afvalverwerkers hebben dit jaar 65 miljoen euro schade geleden door ontploffende lachgascilinders, meldt de Vereniging...

Nieuwsbericht

13 december 2023 Landelijke Compostdag op 23 maart 2024
De volgende Landelijke Compostdag vindt plaats op zaterdag 23 maart 2024. Tijdens de Compostdag delen vele gemeenten in het land eenmalig...

Nieuwsbericht

21 november 2023 Gft-keten centraal tijdens gft-congres
Eind oktober vond het Gft-congres 2023 plaats in Utrecht. Het congres dat georganiseerd werd door Rijkswaterstaat, NVRD en Vereniging...

Nieuwsbericht

14 november 2023 Siska van Kessel projectmanager compost
Siska van Kessel is deze maand gestart als de nieuwe projectmanager compost voor zowel de BVOR als voor de Afdeling Bioconversie van de...

Artikel

9 oktober 2023 Afvalsector geeft grenzen aan
De afvalsector moet vaker grenzen stellen. Dossiers als ontploffingen door lachgascilinders, branden door vapes en agressie tegen...

Nieuwsbericht

5 oktober 2023 Inzamelaars bedrijfsafval mogen samenwerken bij stimuleren recycling
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is van mening dat inzamelaars van bedrijfsafval mogen samenwerken bij het stimuleren van...

Artikel

28 september 2023 IKEA’s transformatie tot circulair bedrijf
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

30 augustus 2023 Afvalconferentie 2023: Tot hier en niet verder
De NVRD en Vereniging Afvalbedrijven organiseren op woensdag 4 oktober 2023 de jaarlijkse Afvalconferentie. Dit jaar met als thema...

Artikel

12 juli 2023 FEAD legt lat hoog: 75 procent recycling in 2035
Al het Europese afval in 2035 voor driekwart gerecycled, dat is de inzet van de Europese afvalkoepel. “Er is een trendbreuk nodig”, stelt...

Publicatie

6 juli 2023 Jaarbericht 2022 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2022. De VA maakt zich samen met haar leden sterk voor een toekomst...

Artikel

5 juli 2023 Een circulaire kantoorinrichting
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen moeten daar grote stappen worden gezet....

Artikel

22 juni 2023 Universele taal in wereldwijd recycle-verkeer
Eind mei vierde het Bureau of International Recycling (BIR) zijn 75-jarig jubileum met een conferentie in Amsterdam. ‘Geen betere plek om...

Nieuwsbericht

12 juni 2023 Belangenbehartiging recycling bouw- en sloopafval versterkt in Europa
De Europese koepelorganisatie voor recyclingbedrijven EuRIC lanceerde in mei de recyclingtak ‘Bouw en Sloop’ (𝘊𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘋𝘦𝘮𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯...

Artikel

9 mei 2023 Verpakkende bedrijfsleven moet verder verduurzamen
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

29 april 2023 Vereniging Afvalbedrijven: zorgen over klimaatbeleid dat deel van sector fors raakt
Het kabinet heeft op 26 april de Besluitvorming Klimaat bekend gemaakt. De Vereniging Afvalbedrijven zal de plannen grondig bestuderen en...

Nieuwsbericht

23 maart 2023 Aanstaande zaterdag Landelijke Compostdag 2023
Aanstaande zaterdag is de vijftiende Landelijke Compostdag. In het hele land delen gemeenten compost uit aan hun inwoners. Daarmee...

Nieuwsbericht

7 maart 2023 Iedereen in de afvalbranche is belangrijk!
We gooien dagelijks nogal wat weg en dat moet allemaal ingezameld, vervoerd, gesorteerd en verwerkt worden. Zonder de AfvalHelden van...

Nieuwsbericht

6 maart 2023 Startschot Week van de AfvalHelden 2023
Met het onthullen van een banner gaven brancheorganisaties NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en Transport en Logistiek Nederland vanochtend...

Artikel

16 februari 2023 Playmobil-figuren van recycled content
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

13 februari 2023 Compost meer dan alleen organische stof
De Afdeling Bioconversie van de Vereniging Afvalbedrijven en BVOR organiseerden 9 februari 2023 voor hun gezamenlijke achterbannen in...

Nieuwsbericht

9 februari 2023 Zaterdag 25 maart: Landelijke Compostdag 2023
Op zaterdag 25 maart vindt voor de vijftiende keer de Landelijke Compostdag plaats. Op deze dag delen gemeenten verspreid over het land...

Artikel

24 januari 2023 Oneindig repareerbare koptelefoons
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

22 december 2022 Manifest roept politici op om werk te maken van negatieve emissies
Bedrijven en wetenschappelijke instellingen roepen de overheid op om alle technologieën in alle sectoren die CO₂ uit de atmosfeer halen...

Nieuwsbericht

21 december 2022 Week van de AfvalHelden: 6 t/m 12 maart 2023
Ook in 2023 staat de Week van de AfvalHelden op de agenda. Van 6 tot en met 12 maart zetten organisaties in heel Nederland hun...

Artikel

20 december 2022 Wisselwerking tussen beleidsmakers en praktijkmensen
Praktijkkennis is onontbeerlijk voor effectief beleid. Om de dagelijkse praktijk binnen de Nederlandse afvalsector te bekijken, bezochten...

Artikel

13 december 2022 Betalen per keer met de lift op en neer
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Artikel

12 oktober 2022 Meer aandacht nodig voor ontwerpfase binnen de UPV
De Afvalconferentie op 5 oktober in Utrecht focust op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de UPV. De huidige UPV’s hebben de...

Artikel

4 oktober 2022 Nieuw: Bio-LNG uit organische reststromen
De sector innoveert voortdurend. Klimaatverandering en de ambitie van een circulaire economie vereisen nieuwe technologische doorbraken....

Artikel

20 september 2022 Lang houdbare kinderwagens
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Artikel

6 september 2022 Gemeenten een ‘mechanisch handje’ helpen
De afvalsector innoveert voortdurend. Klimaatverandering en de ambitie van een circulaire economie vereisen nieuwe technologische...

Nieuwsbericht

1 augustus 2022 Save-the-date: Afvalconferentie 2022 op 5 oktober in Utrecht
Ook dit jaar organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven een volgende editie van de Afvalconferentie. Dit keer op 5 oktober 2022....

Klimaatverandering leidt tot geopolitieke veranderingen en tot humanitaire en natuurlijke rampen.

Artikel

11 juli 2022 Game changers: klimaat en schaarse hulpbronnen
Klimaatverandering en schaarse hulpbronnen zijn een veiligheidsrisico, zegt oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. ‘Daarom is...

Publicatie

6 juli 2022 Jaarbericht 2021 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2021. Een jaar dat opnieuw werd gekenmerkt door de coronapandemie....

Artikel

6 juli 2022 Kwart gft-vrachten voldoet niet aan kwaliteitsnorm
De kwaliteit van gft-afval blijft vaak onder de maat. Een kwart van alle ingezamelde gft-vrachten zit boven de kwaliteitsnorm. Dat blijkt...

Artikel

5 juli 2022 Nieuw: natuurlijke plasticvervanger uit afvalwater
De afvalsector innoveert voortdurend. Klimaatverandering en de ambitie van een circulaire economie vereisen nieuwe technologische...

Artikel

30 maart 2022 Aanzet tot duidelijker profilering branche
We maken het allemaal mee op feestjes. Je krijgt de vraag waar je werkt en je zegt trots: in de afvalbranche! Je wordt eerst ongelovig...

Nieuwsbericht

28 maart 2022 Energiestrategie 'Cluster 6' aangeboden aan minister Jetten
Donderdag 24 maart hebben negen industriële sectoren hun Cluster Energie Strategie (CES) aangeboden aan minister Jetten van Klimaat en...

Persbericht

22 maart 2022 Landelijke Compostdag op zaterdag 26 maart
Aanstaande zaterdag is de veertiende Landelijke Compostdag. In het hele land delen gemeenten en bedrijven compost uit aan hun inwoners....

Nieuwsbericht

18 maart 2022 Recyclen bouwt de brug naar een duurzame toekomst
Met de terugwinning van grondstoffen voorkomen we schaarste en bouwen we de brug naar een duurzame toekomst. Recyclen zorgt voor een...

Nieuwsbericht

15 maart 2022 Het was weer een mooie week!
7 t/m 13 maart 2022 was het de Week van de AfvalHelden en ook deze editie was een groot succes. Onze AfvalHelden zijn weer flink in het...

Publicatie

14 maart 2022 Inspirational Talk about the importance of Recycling worldwide
In de aanloop naar Global Recycling Day op 18 maart voerden Ranjit Baxi, Marc den Hartog, Wim Horeman en Unico van Kooten een inspirerend...

Nieuwsbericht

13 maart 2022 AfvalHelden van Twence
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

12 maart 2022 AfvalHeld Ronald, Hoofduitvoerder bij Afvalzorg
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

11 maart 2022 AfvalHelden Wilfried en Gert-Jan, Productieleider en Hoofdoperator bij Heros
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

9 maart 2022 AfvalHelden van Renewi: Thomas, Junior, Tonnie en Esther
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

8 maart 2022 Boris van der Ham zet AfvalHelden GP Groot in het zonnetje
Op de eerste dag van de Week van de AfvalHelden bracht Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, een bezoek aan GP...

Nieuwsbericht

8 maart 2022 AfvalHeld Jeroen Konings, Monteur bij PreZero
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

7 maart 2022 AfvalHelden-Duo's van AVR
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

5 maart 2022 Nederlanders waarderen werk afvalbranche, maar kiezen zelf liever een baan daarbuiten
9 op de 10 Nederlanders vindt dat de mensen die zorgen voor ons afval net zo onmisbaar zijn als andere dienstverleners, zoals de politie...

Publicatie

1 maart 2022 Composteren en verbranden toegenomen, storten opnieuw afgenomen
De cijfers over 2020 laten zien dat 9% meer gft is gecomposteerd, 3% meer afval is verbrand en 14% minder afval is gestort ten opzichte...

Nieuwsbericht

23 februari 2022 Doe mee aan Global Recycling Day
Op 18 maart is de jaarlijkse Global Recycling Day. Op die dag zetten we de spot op recyclen en laten we de wereld zien hoe belangrijk...

Nieuwsbericht

16 februari 2022 Landelijke Compostdag 2022 gaat door
Het kabinet schrapt vrijwel alle coronamaatregelen en stelt de samenleving weer open. De Landelijk Compostdag op zaterdag 26 maart gaat...

Artikel

1 februari 2022 Pleidooi voor grensoverschrijdende CO₂-reductie
De Europese afvalsector draagt substantieel bij aan de Europese klimaatdoelen. Maar liefst 150 miljoen ton CO₂-equivalent kan de sector...

Nieuwsbericht

1 februari 2022 PBL: ‘alleen inzetten op recycling is niet genoeg’
Alleen inzetten op recycling is niet genoeg om het grondstoffenverbruik van consumenten en producenten te verlagen, stelt het Planbureau...

Nieuwsbericht

11 januari 2022 Kennissessie over gft-verwerking voor omgevingsdiensten
Op 1 december organiseerde de Vereniging Afvalbedrijven (VA) voor vergunningverleners en toezichthouders een webinar over gft-verwerking....

Nieuwsbericht

5 december 2021 Compost voor gezonde bodem en duurzame teelt
Vandaag is het World Soil Day. Een initiatief van de United Nations, die daarmee sinds 2014 elk jaar op 5 december het belang van een...

Nieuwsbericht

17 november 2021 Campagne voor meer vrouwen en jongeren in de sector
Bedrijven in de sector GEO (Grondstoffen, Energie en Omgeving) willen meer diversiteit in hun personeelsbestand. Daarvoor werken ze hard...

Artikel

17 november 2021 Gft-kwaliteit gebaat bij eenduidig verhaal
Zonder schoon gft-afval, geen zuivere compost. Maar wat is gft? De wel/niet-lijst voor gft-afval geeft hierop een helder en uniform...

Artikel

13 oktober 2021 ‘Kijk buiten de eigen afvaltunnel’
Het systeem moet anders: circulair en duurzamer. Maar hoe? De Afvalconferentie, op 6 oktober in Utrecht, bespreekt de transitiepaden die...

Artikel

15 september 2021 Investeren in betere kwaliteit AEC-bouwstoffen
Meer recycling van AEC-bodemas biedt kansen voor de circulaire economie. Opwerkingsbedrijven maken zich zorgen over de afzet van de...

Nieuwsbericht

21 juli 2021 Alliantie roept op tot inzet CO₂ als grondstof
Met een Manifest doet de pas opgerichte CCU-Alliantie een dringend beroep op het nieuwe kabinet om meer kansen te bieden aan het...

Publicatie

7 juli 2021 Jaarbericht 2020 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2020. Veel werkzaamheden in het afgelopen jaar hadden te maken met...

Nieuwsbericht

30 juni 2021 Regie op kwaliteit gft door gemeenten en inzamelaars
Afgelopen donderdag zijn nieuwe producten uit het ‘Aanvalsplan gft en textiel’ gepresenteerd: de handboeken ‘Regie op de textielketen’ en...

Artikel

7 juni 2021 AEC’s ontbreken in Europese Taxonomie
De afvalbranche hangt onzekerheid boven het hoofd. Het risico bestaat dat afvalenergiecentrales (AEC’s) niet het stempel duurzaam krijgen...

Artikel

31 mei 2021 Aan verkeersveiligheid moet je aandacht besteden, altijd
Natuurlijk werkt iedereen binnen de afvalbranche veilig met voertuigen. Toch zijn schadegevallen geen uitzondering en doen zich helaas...

Persbericht

20 mei 2021 Kabinet laat plan afvalsector voor 0,2 megaton CO₂-besparing liggen
De afvalsector heeft het kabinet een concreet plan geleverd waarmee ruim 0,2 Mton CO₂-besparing wordt gerealiseerd. Het kabinet kiest er...

Nieuwsbericht

18 mei 2021 Groei Keurcompostlocaties
De kwaliteit van compost neemt steeds verder toe. Het aantal composteerlocaties met het Keurcompost-certificaat is gestegen tot zestig....

Artikel

5 mei 2021 Koffiepads en theezakjes: straks van 'niet' naar 'wel' bij gft
Nederlandse koffie- en theebedrijven maken dit jaar hun koffiepads en theezakjes composteerbaar. Dat beloven ze in een Green Deal met de...

Nieuwsbericht

3 mei 2021 Gft-compost goede keuze bij zandgronden
Gft-compost levert de bodem veel organische stof zonder dat dit leidt tot overdadige uitspoeling van nitraat. Dat is goed voor de...

Artikel

12 april 2021 AEC-granulaat doorstaat uitvoerig eisenpakket
Betonnen tegels, stenen, trottoirbanden: tegenwoordig bestaat een deel mede uit AEC-granulaat. Grote betonwaren-producenten passen de...

Nieuwsbericht

23 maart 2021 Nederlandse Rien Voets een van de tien internationale Recycling Heroes 2021
De Global Recycling Foundation heeft tien Recycling Heroes 2021 benoemd. De Vereniging Afvalbedrijven is trots te kunnen melden dat de...

Nieuwsbericht

16 maart 2021 Onderzoek herbevestigt voordelen compostgebruik
Recent onderzoek bevestigt opnieuw dat compost minder fosfaat afgeeft aan de bodem dan andere organische meststoffen. Dit resultaat...

Nieuwsbericht

7 maart 2021 Morgen staan de AfvalHelden weer voor u klaar
De laatste dag alweer van de Week van de AfvalHelden. En wat was het een mooi feest deze week! In heel Nederland zagen we mooie...

Nieuwsbericht

6 maart 2021 AfvalHelden op Milieustraten
Vandaag staan de Helden op de milieustraten in de schijnwerper. Op diverse milieustraten in Nederland is dit reden voor een bescheiden...

Nieuwsbericht

6 maart 2021 AfvalHelden van HVC
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

5 maart 2021 Bedrijven sturen medewerkers attentie
Dag vijf van de Week van de AfvalHelden staat in het teken van de bedrijven. Vaste medewerkers, inhuurkrachten en vrijwilligers, het zijn...

Nieuwsbericht

5 maart 2021 AfvalHeld Tineke Wobbes, weegmeester bij Afvalzorg
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

4 maart 2021 Waardering volop getoond tijdens Week van de AfvalHelden
Op dag vier van de Week van de AfvalHelden leggen we een extra accent op waardering, maar eigenlijk gaat het daar de hele week al om. En...

Nieuwsbericht

4 maart 2021 AfvalHeld Svetlana Parkina, sorteerder kunststofsorteerinstallatie bij SUEZ
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

3 maart 2021 AfvalHelden in rioolreiniging en rioolinspectie bij Teeuwissen
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

3 maart 2021 Landelijke Ontbijtdag voor AfvalHelden
De derde dag van de Week van de AfvalHelden staat in het teken van een Landelijke Ontbijtdag. Veel bedrijven zorgden er - vaak in alle...

Nieuwsbericht

2 maart 2021 Kindertekeningen voor AfvalHelden
In de week van 1 tot en met 7 maart worden de mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de afvalsector in het zonnetje gezet. Bijna 30.000...

Nieuwsbericht

2 maart 2021 AfvalHeld Richard van Mourik, Procescontroleur Organische bij Attero
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

1 maart 2021 Stientje van Veldhoven geeft startsein Week van de AfvalHelden
Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaf vanmiddag het officiële startsein voor de Week...

Nieuwsbericht

1 maart 2021 AfvalHeld René Klootwijk, Operator bij Coolrec Plastics
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

1 maart 2021 Boris van der Ham: "Geef ze veel waardering in de Week van de AfvalHelden."
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

26 februari 2021 Nieuwe serie 'De Vuilnisman' over de wereld achter ons afval
Vanaf zondag 28 februari start een serie van zes afleveringen van het programma 'De Vuilnisman' van KRO-NCRV. De serie gaat...

Nieuwsbericht

24 februari 2021 1- 7 maart 2021: Week van de AfvalHelden
Volgende week is het zover: van 1 tot en met 7 maart 2021 worden de mannen en vrouwen uit de afvalbranche in het zonnetje gezet. Dit...

Nieuwsbericht

8 februari 2021 Ook dit jaar geen Landelijke Compostdag
Vanwege de aanhoudende coronapandemie kan ook dit jaar de Landelijke Compostdag niet doorgaan. Met een derde coronagolf op komst en de...

Artikel

1 december 2020 Politieke partijen: sterke overheid in onzekere tijd
Circulaire economie heeft de aandacht van politieke partijen. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede...

Nieuwsbericht

17 november 2020 Circulaire economie vereist kwaliteitsimpuls in de hele keten
In het belang van het sluiten van kringlopen, vraagt de Vereniging Afvalbedrijven steeds aandacht voor de kwaliteit van gescheiden...

Artikel

21 oktober 2020 Nationale ‘schoorsteenheffing’ creëert ongelijk speelveld
Het kabinet legt industriële bedrijven met een hoge CO₂-uitstoot een CO₂-heffing op. Ook afvalverbranding valt onder de regeling. De...

Artikel

14 oktober 2020 Gezond en bedrijvig door de coronacrisis
Een primeur, vanwege coronaregels: op woensdag 7 oktober 2020 vond de Afvalconferentie voor het eerst online plaats. Op veilige afstand...

Artikel

6 oktober 2020 Rioolwerk gaat door, ook in coronatijd
Ook in coronatijd gaat het rioolbeheer onverminderd door. De branche ervaart geen verminderd aanbod aan projecten. Dat blijkt uit een...

Nieuwsbericht

16 september 2020 VA positief over investeringen in circulaire economie, kritisch op CO₂-heffing
Eerste reactie van de Vereniging Afvalbedrijven op de Miljoenennota 2021 die gisteren op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Nieuwsbericht

7 september 2020 Samen (door)werken aan rioolbeheer in coronatijd
De komende jaren staan belangrijke opgaven op het gebied van rioolbeheer en klimaatadaptatie op de agenda: de omgang met extreem weer...

Nieuwsbericht

8 juli 2020 Rli: steviger beleid moet kwaliteit bodems verbeteren
Eind vorige maand heeft Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

Artikel

25 juni 2020 Een heldere gft-wijzer voor iedereen
Wat hoort in de gft-bak en wat niet? Tot voor kort leverde deze vraag allerhande antwoorden op. De nieuwe uniforme gft-wijzer dirigeert...

Nieuwsbericht

23 juni 2020 Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt...

Artikel

17 juni 2020 Hoe krijgen we kringlopen financieel rond?
It’s the economy, stupid! Deze bekende uitspraak van Bill Clinton gaat ook op voor het sluiten van afvalketens. Door lage...

Artikel

28 mei 2020 Aan de slag met gfe in de hoogbouw
Scheiden van organisch keukenafval levert in de hoogbouw positieve resultaten op. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat bewijst een...

Nieuwsbericht

7 mei 2020 Agrariër mag meer compost uitrijden
Tijdens de International Compost Awareness Week vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor het belang van het gebruik van compost....

Nieuwsbericht

28 april 2020 Slimme verwerkingscontracten voor meer en betere kwaliteit gft
Een volgend product uit het ‘Aanvalsplan gft’ is opgeleverd: de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten’....

Nieuwsbericht

20 april 2020 Aandacht voor medewerkers afvalbranche op radio en televisie
Het werk in de afvalsector gaat onverminderd door tijdens de coronacrisis. Om dat aan iedereen te laten zien en om de mannen en vrouwen...

Artikel

7 april 2020 Oudpapierketen schroeft kwaliteitseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht

25 maart 2020 Minister komt medewerkers afvalsector persoonlijk bedanken voor hun inzet
Minister Van Veldhoven van Wonen en Milieu heeft vandaag verschillende afvalverwerkers bezocht om de medewerkers een hart onder de riem...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Artikel

11 maart 2020 Matrasrecycling mits droog en schoon
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht

4 maart 2020 Duurzame elektriciteit groeit met drie procent
Vandaag heeft het CBS bekend gemaakt dat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2019 goed was voor 18 procent van het...

Nieuwsbericht

28 januari 2020 Zaterdag 28 maart: Landelijke Compostdag 2020
Over twee maanden is het zover: de Landelijke Compostdag 2020. De veertiende editie van de dag vindt plaats op zaterdag 28 maart. Tijdens...

Nieuwsbericht

28 januari 2020 Minder wagens in binnensteden
Om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, werken afvalbedrijven op verschillende manieren aan het verduurzamen van het vervoer...

Nieuwsbericht

22 januari 2020 Nederlandse aanpak circulaire economie verdient internationale navolging
Slechts een kleine negen procent van de wereldeconomie is op dit moment circulair. En dat is minder dan een tijdje terug. Het hergebruik...

Nieuwsbericht

14 januari 2020 Extra subsidiegeld voor investering in circulaire economie
Het wordt ondernemers aantrekkelijker gemaakt om te investeren in circulaire producten. Het kabinet trekt dit jaar extra geld uit om...

Nieuwsbericht

14 januari 2020 Sector verduurzaamt inzameling met elektrische truck
De afvalsector levert een bijdrage aan klimaatbescherming. Afvalreductie, inzameling, hergebruik, recycling, composteren, verbranden met...

Nieuwsbericht

19 december 2019 Importheffing op buitenlands afval gaat door
Nederland kent per 1 januari aanstaande een importheffing op buitenlands afval. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn akkoord gegaan...

Artikel

17 december 2019 ‘We hebben elkaar nodig’
Bij een jubileum hoort een feestje. Na het minisymposium op 12 december 2019 in Den Haag heffen een kleine honderd mensen het glas. Ze...

Artikel

18 november 2019 Betere gft-kwaliteit vereist ketensamenwerking
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht

14 november 2019 Nu te weinig tijd voor invoering van alternatieve CO₂-plan afvalsector
Het is het kabinet helaas niet gelukt om nu het alternatieve plan van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) voor CO₂-reductie opgenomen te...

Nieuwsbericht

4 november 2019 Berekening kabinet onvolledig: CO₂-reductie importheffing te rooskleurig voorgespiegeld
Invoeren van een importheffing op buitenlands afval levert minder CO₂-besparing op dan het kabinet had gedacht. Dit blijkt uit een...

Nieuwsbericht

28 oktober 2019 Goed nieuws voor matrasrecycling: consument is bereid te betalen voor recyclen matras
Bijna helft consumenten is bereid 10 euro of meer te betalen voor recyclen matras, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Dat is goed nieuws...

Nieuwsbericht

24 oktober 2019 Alternatief voor importheffing op buitenlands afval
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wil graag snel met het kabinet om tafel voor het bespreken van een alternatief plan voor de...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Jullie werk heeft echt impact’
Tijdens de Afvalconferentie op 2 oktober 2019 recht de sector de rug. De afvalsector is trots en wil graag meer erkenning. Dat stellen de...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Importheffing is juridisch erg wankel’
De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dat concludeert afvalrecht-expert Ron Laan. Een...

Artikel

27 september 2019 Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt
De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Nieuwsbericht

25 september 2019 Afvalconferentie 2019 op 2 oktober in Amersfoort
Volgende week woensdag organiseren de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD in Amersfoort de Afvalconferentie 2019. Het gaat om ontmoeten...

Artikel

19 september 2019 Importbelasting tast Europese afvalmarkt aan
Een importbelasting zal de afvalmarkt in Noordwest-Europa ontregelen, vrezen recyclingmanagers in Duitsland en Groot-Brittannië. Niet...

Nieuwsbericht

18 september 2019 Analyse Miljoenennota 2020
Gisteren presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. De Vereniging Afvalbedrijven heeft de begrotingen van de ministeries van...

Nieuwsbericht

18 september 2019 VA roept Tweede Kamer op tot debat over importheffing buitenlands afval
Het kabinet gaat er van uit dat de importheffing in drie jaar tijd alle import van buitenlands afval zal stoppen, zo blijkt uit het...

Publicatie

18 september 2019 Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven
In het Jaarbericht 2018 kijkt de VA terug op belangrijke onderwerpen die ons bezighielden in het afgelopen jaar. We hebben ons...

Artikel

17 september 2019 Importheffing trekt wissel op recycling
De beoogde importbelasting op buitenlands afval heeft nadelige gevolgen voor de recycling in ons land. De heffing maakt recycling...

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Artikel

12 september 2019 Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op
Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Persbericht

10 september 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Een importheffing op buitenlands afval levert geen materiële bijdrage aan besparing van CO₂ in Nederland. Ook heeft de heffing...

Nieuwsbericht

15 juli 2019 € 80 miljoen extra voor circulaire economie
Het kabinet trekt € 80 miljoen euro extra uit voor de circulaire economie. Deze extra middelen vloeien voort uit de onlangs...

Persbericht

1 juli 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO₂-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer...

Persbericht

28 juni 2019 Afvalsector roept op tot overleg over klimaatplannen
Een CO₂-heffing remt in de afval- en recyclingsector duurzame investeringen af en zorgt voor hogere kosten voor burgers en bedrijven....

Artikel

28 juni 2019 Glasfabrieken schroeven zuiverheidseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Nieuwsbericht

6 mei 2019 Compost blijkt goede bodemverbeteraar
Onlangs zijn de tussentijdse resultaten van twee lopende onderzoeken bekend gemaakt waar de Vereniging Afvalbedrijven (VA) aan bijdraagt....

Persbericht

17 augustus 2018 Subsidie voor onderzoek CO₂-hergebruik
Afvalenergiebedrijven onderzoeken met OCAP mogelijkheden om CO₂ voor hergebruik te leveren aan glastuinbouw.

Nieuwsbericht

10 juli 2018 Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepubliceerd
Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het...

Glastuinbouw kassen

Artikel

29 juni 2018 CO₂-reductie buiten het hek
Binnenkort verschijnt het Klimaatakkoord. De Vereniging Afvalbedrijven praat mee over maatregelen om de Nederlandse uitstoot van...

De sector heeft geen invloed op het volume en de samenstelling van het te verwerken afval en dus ook niet op de emissies die ontstaan

Afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid