Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 16 september 2020

VA positief over investeringen in circulaire economie, kritisch op CO₂-heffing

Eerste reactie van de Vereniging Afvalbedrijven op de Miljoenennota 2021 die gisteren op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het is goed dat het kabinet in deze tijd van grote begrotingstekorten aandacht en middelen beschikbaar heeft gesteld voor het stimuleren van de circulaire economie. Tot het jaar 2024 is er 40 miljoen euro beschikbaar voor verschillende doelen. De Vereniging Afvalbedrijven denkt dat er meer nodig is om de gedeelde circulaire ambitie in te vullen. Wij pakken graag samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de handschoen op te komen tot een gezamenlijke agenda voor hoogwaardiger verwerking van afval en vergroten van de afzet van herwonnen grondstoffen. Voor de transitie naar de circulaire economie is meer toepassing van recyclaat door producenten, slimmer ontwerp van producten en hierop gebaseerde regelgeving nodig, dit laatste vooral op Europees niveau.

Uit de kabinetsplannen blijkt dat ook afvalverbranding onder de CO2-heffing voor de industrie wordt geschaard. De Vereniging Afvalbedrijven deelt de klimaatambities van het kabinet, maar zet voor de afvalbranche als dienstverlenende sector vraagtekens bij deze nieuwe heffing als instrument. De afvalmarkt is een Europese markt, maar door deze nationale heffing ontstaat een ongelijk speelveld. Deze binnenlandse heffing zal kostenverhogend uitwerken, dit heeft voor de sector gevolgen voor het kunnen doen van verdere verduurzamingsinvesteringen. De Vereniging Afvalbedrijven gaat graag het gesprek aan op welke manieren de sector zijn bijdrage kan leveren aan het Klimaatakkoord.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

De sector heeft geen invloed op het volume en de samenstelling van het te verwerken afval en dus ook niet op de emissies die ontstaan

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Europese circulaire economie heeft baat bij één Europese afvalmarkt

Afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid