Standpunten

Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval

De gescheiden inzameling van huishoudelijk afval heeft een stevige impuls nodig. De Vereniging Afvalbedrijven staat positief tegenover initiatieven die dit moeten stimuleren. Tegelijkertijd maakt de sector zich zorgen over de toename van de verontreiniging van afvalstromen door de focus die wordt gelegd op het beperken van de hoeveelheid restafval in plaats van op concrete recyclingdoelen voor gemeenten. De kwaliteit van het ingezamelde materiaal verdient de volle aandacht. Kwaliteit van ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen en benutten voor het maken van hoogwaardige producten.

De Vereniging Afvalbedrijven pleit voor slimme, laagdrempelige inzamelsystemen zonder prikkels die kunnen leiden tot verontreiniging van gescheiden afvalstromen. Overheidsbeleid moet niet kwantitatieve inzamelcijfers centraal stellen, maar de kwaliteit van het materiaal en de afzetmarkt. Gemeenten worden nu vooral afgerekend op de hoeveelheid ingezameld restafval. Ze moeten juist gestimuleerd worden om zuivere monostromen in te zamelen. Meer gescheiden inzameling loont alleen als het ingezamelde materiaal daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled en afgezet. De Vereniging Afvalbedrijven vraagt het kabinet om beleid dat afzetmarkten voor recyclaat helpt tot stand komen. Afvalbedrijven blijven innoveren in de processen om daarmee een steeds betere kwaliteit grondstoffen te kunnen leveren.

Vooral kunststof en gft verdienen de aandacht. Om de kunststofrecycling een stap verder te brengen, moet de kwaliteit van het ingezamelde materiaal omhoog. Om dit te realiseren moeten eerder in de keten maatregelen worden genomen. Circulair ontwerpen is cruciaal. Op dit moment bestaan producten nog te vaak uit (combinaties van) materialen die laagwaardig of niet te recyclen zijn, of problemen opleveren bij het sorteren. Een deel van het kunststof afval kan dus niet worden gerecycled en moet worden verwerkt in afvalenergiecentrales. Afzetmarkten voor gerecyclede kunststoffen zijn van significant belang bij het sluiten van de kunststofkringloop. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te laten sluiten, komt de vraag van de producerende industrie meer centraal te staan in het beleid. Beleid dat toepassing van gerecyclede kunststoffen in nieuwe producten stimuleert, draagt bij aan het creëren van afzetmarkten. Voor de verwerking van gft tot kwaliteitsproducten als compost en andere groene grondstoffen voor de biobased economy is het nodig dat het ingezamelde materiaal van hoge kwaliteit is. Afnemers verlangen kwaliteit. Om de hoeveelheid gescheiden inzameling van gft te laten groeien en een goede kwaliteit te verkrijgen, zijn bedrijven met gemeenten in gesprek over de inzamelsystemen.

Lennert Vermaat

Contactpersoon
Lennert Vermaat

Lennert Vermaat op LinkedIn

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Roland Amoureus (Renewi) – lid Commissie Beleid en Strategie Vereniging Afvalbedrijven:

'Nu moeten we met elkaar de omslag naar kwalitatief hoogwaardige producten maken.'

Nieuwsbericht

16 juli 2019 Ingezameld textiel steeds vaker verontreinigd
De brancheorganisatie van textielrecyclers VHT luidt de noodklok. In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en...

Artikel

28 juni 2019 Glasfabrieken schroeven zuiverheidseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Nieuwsbericht

27 juni 2019 Meer afval gescheiden ingezameld
Afval scheiden neemt toe. In 2013 is 51 procent gescheiden ingezameld, in 2018 is dat gestegen naar 58 procent. De totale hoeveelheid...

Nieuwsbericht

17 juni 2019 Exportverbod plastic afval kans voor recyclingsector
De Nederlandse recyclingsector kan profiteren van een exportverbod van plastic afval naar Azië. Staatssecretaris Van Veldhoven pleitte op...

Artikel

30 april 2019 Plasticrecycling vereist een kwaliteitsslag
Toename verontreiniging in ingezameld plastic risico voor de circulaire economie Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit....

Persbericht

28 maart 2019 Landelijke Compostdag vraagt aandacht voor goede scheiding gft
Vooroordelen recycling ondermijnen goede afvalscheiding Eén op de zes Nederlanders scheidt geen afval vanuit de overtuiging dat het...

Nieuwsbericht

18 maart 2019 Nederlanders onderschatten de waarde van wat ze weggooien
Consumenten staan vaak met de handen in het haar als het gaat om afvalscheiding. De bereidheid om afval te scheiden is groot, alleen is...

Nieuwsbericht

25 februari 2019 Vereniging Afvalbedrijven tekent Plastic Pact
De Vereniging Afvalbedrijven heeft vorige week donderdagmiddag in Den Haag het Plastic Pact ondertekend. Voorzitter Boris van der Ham...

Nieuwsbericht

17 januari 2019 Afname kwaliteit afvalstromen zorgwekkend
Tijdens de Week van de Circulaire Economie vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor de afnemende kwaliteit van gescheiden...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Aandacht kwaliteit ingezameld gft hoog nodig
Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Gebruik recyclaat in plastic drankflessen verplicht
De Europese Unie schrijft geschiedenis. Dinsdagavond is besloten dat alle plastic drankflessen die vanaf 2030 op de Europese markt komen...

Plasticrecycling

Artikel

7 februari 2018 Eerste handvatten voor circulair
Begin dit jaar verschenen de vijf transitieagenda’s naar een circulaire economie in 2050. De afvalsector was nauw bij de komst betrokken....

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen