Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 25 november 2019

Geslaagd congres over kwaliteit gft

Vorige week woensdag, 20 november, vond het congres 'Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’ plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Verschillende projecten uit het ‘Aanvalsplan gft’, gericht op meer en beter gft, werden gepresenteerd. Het ‘Aanvalsplan gft’ is een ketensamenwerking van Rijkswaterstaat (RWS), de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Tijdens het congres werd eerst stilgestaan bij het belang van goede kwaliteit gft als grondstof voor het eindproduct compost. De tweede helft richtte zich op hoe je meer en beter gft kan inzamelen en hoe het aanvalsplan hieraan bijdraagt.

Een volle zaal met gemeenteambtenaren, afvalverwerkers, afvalinzamelaars, producenten en andere geïnteresseerden kwam een kijkje nemen in de gft-keten. Iedereen kwam samen om te werken aan het inzamelen van meer gft van betere kwaliteit. In de keten wordt er samengewerkt om zowel de VANG-doelstellingen te halen als goede kwaliteit grondstoffen in te zamelen en te verwerken. Als Nederland zijn we mondiale koploper op het gebied van gescheiden inzameling en recycling, nu is het van belang deze positie vast te houden.

Kwaliteit op de agenda

Gera van Os, lector bodembeheer, sprak over het belang van schone compost als voedingstof voor de bodem. Vervolgens vertelde Sander van Leeuwen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat kwaliteit hoog op de politieke agenda staat om de doelstellingen voor de Nederlandse circulaire economie te halen. Een vlog van Vibeke Helder (HVC groep) nam de aanwezigen mee in de inzameling en verwerking van gft. John van Haeff, voorzitter Afdeling Bioconversie van de VA, presenteerde de sorteeranalyses van het ingezamelde gft. Hij liet zien dat de kwaliteit van het gft onder druk staat en aan verbetering toe is, en dat het nodig is samen te werken om deze verbeterslag te maken.

Landelijke uniforme Wel/Niet-lijst

In het tweede deel van het congres zijn handvatten gegeven hoe meer en beter gft ingezameld en verwerkt kan worden. Paula Huismans (Rijkswaterstaat) presenteerde een tipje van de sluier van de nieuwe ‘Wel/Niet-lijst gft’. In het voorjaar van 2020 komt er een landelijk uniforme gft-lijst, inclusief communicatiemateriaal. Femke Mackenzie (Indaver) informeerde de deelnemers over keukenmanagement en hoe met behulp van inzamelzakjes en -bakjes meer keukenafval uit het restafval te halen is. De uitkomsten van het ‘Hoogbouwproject’, over gft-inzameling in de hoogbouw, worden op korte termijn verwacht. De resultaten op het gebied van keukenmanagement in de hoogbouw zijn veelbelovend.

Aanvalsplan

Monique de Jong van ROVA gaf concrete voorbeelden hoe gemeenten aan de kwaliteit van de gescheiden afvalstromen kunnen werken en hoe bewoners hierin mee te nemen. Hierna informeerde Rolph Hultermans (Royal Haskoning DHV) over de mogelijkheden van contractmanagement gericht op kwaliteit. Tot slot vertelde Marijn Teernstra, programmamanager aanvalsplan gft & textiel bij RWS, over de andere projecten die onderdeel zijn van het aanvalsplan. Teernstra gaf de aanwezigen mee dat met de gehele keten hard wordt gewerkt om meer en beter gft in te zamelen om zo meer en schonere compost te produceren.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen