Header hergebruik

Nieuws

Persbericht - 21 november 2019

Steeds meer vervuiling tussen het gft

Nieuwe resultaten van sorteerproeven: elk jaar verdwijnt 7,8 miljoen kilo plastic in groenbak

Groente-, fruit- en tuinafval (gft) raakt steeds meer vervuild. In de groene kliko’s blijken steeds meer materialen te zitten die er niet in thuishoren, zoals glas, plastic, metaal, textiel en batterijen. Dat blijkt uit resultaten van nieuwe sorteeranalyses die zijn uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven. De stijging is zorgelijk. Jaarlijks wordt er 87 kilo gft per Nederlander ingezameld. Dat is een licht stijgende hoeveelheid ten opzichte van vorig jaar, maar door de sterk toenemende vervuiling kan van het gft minder compost of groen gas worden gemaakt.

De gemiddelde vervuiling in Nederland is 3,9 procent. Dat percentage stijgt. Op sommige plekken is de vervuilingsgraad zelfs veel hoger. De vervuiling bedroeg 10 jaar geleden 2,3 procent. In het jaar 2000 was dat nog maar 0,85 procent. Een vervuiling van 3,9 procent van het gft lijkt gering, maar een veel groter deel van het gft wordt hierdoor onbruikbaar voor verdere verwerking. Afvalbedrijven halen de vervuiling er zo veel als mogelijk uit, maar daarbij blijft er een aanzienlijk deel gft aan zitten. 

Glas en plastic zijn het meest hinderlijk om uit het gft te halen. De getallen over de toegenomen vervuiling zijn alarmerend. Ter illustratie: jaarlijks wordt er 7,8 miljoen kilo plastic bij het gft gegooid. Ook verdwijnt elk jaar 3 ton  glas in de gft-bak, wat gelijk staat aan de hoeveelheid van 600.000 wijnflessen.

Aanvalsplan gft

Om de vervuiling van het gft aan te pakken hebben overheid, gft-verwerkers en inzamelaars de handen ineengeslagen en een plan opgesteld. De uitvoering van dit zogeheten ‘Aanvalsplan gft’ is recent van start gegaan. Vervuiling moet bij de inzameling afnemen, want er zijn grenzen aan de technische mogelijkheden om de verontreiniging uit het ingezamelde gft te halen. Vervuiling in de gft-bak kan voorkomen worden door betere communicatie richting burgers. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een wel/niet-lijst voor de gft-bak. De lijst moet in heel Nederland gaan gelden, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er wel en wat er niet in de bak mag. Verder is het belangrijk dat gemeenten van elkaar leren. Dit doen zij door best practices voor meer en beter gft met elkaar te delen. 

De resultaten van het aanvalsplan zullen op den duur laten zien of de aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen. Mocht kwaliteit toch een probleem blijven, dan pleit de Vereniging Afvalbedrijven voor de invoering van een maximale norm voor vervuiling. Te vervuild gft kan dan geweigerd worden bij de poort, waarmee vervuiling in compost wordt voorkomen.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen