Header fietser

Commissie ZZS

zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Regelgeving voor de circulaire economie en regels voor gevaarlijke stoffen leiden tot een spanningsveld. Aan de ene kant stelt de overheid hoge recyclingdoelen, aan de andere kant krijgen steeds meer stoffen het predicaat ‘zorgstof’ (gevaarlijk). De Vereniging Afvalbedrijven pleit voor een juiste balans tussen het recyclen van grondstoffen en het voorkomen van verspreiding van schadelijke stoffen. Ook bij de eindverwerking van afvalstoffen moet worden geborgd dat er geen sprake is van ongewenste emissies van ZZS naar het milieu.

De Commissie ZZS buigt zich over de knelpunten die zich voordoen met ZZS, beoordeelt welke beleidsmaatregelen gewenst zijn en bepaalt de positie van de sector over ZZS. Alle gremia van de Vereniging Afvalbedrijven zijn vertegenwoordigd in de commissie, omdat vrijwel alle type bedrijven te maken hebben met ZZS.

Pascal Van der Ploeg

Voorzitter
Pascal Van der Ploeg
Renewi

Ermy Brok

Contactpersoon
Ermy Brok

op LinkedIn

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid