Header afvalstromen

Veiligheid en gezondheid

Continue aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Continue aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Circulair = Veilig en gezond werken

Veiligheid is een randvoorwaarde voor de circulaire economie. Meer recycling, meer duurzame energie, meer circulair: deze doelen worden alleen bereikt als medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Veilig en gezond werken heeft de volle aandacht van de afvalsector. Elk afvalbedrijf werkt hieraan. Niet alleen voor de eigen medewerkers, ook voor omwonenden en voor het milieu.

Afvalbedrijven = Veilig en gezond

Medewerkers en omwonenden van afvalbedrijven werken en wonen in een veilige en gezonde omgeving. Dat danken we aan een scala aan maatregelen.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Angelique Allart

Contactpersoon
Angelique Allart

Angelique Allart op LinkedIn

Facts & figures:

In tien jaar tijd daalde het aantal ongevallen met verzuim binnen de bij ons aangesloten bedrijven met 14 procent.

Vragen over veiligheid en gezondheid

 • Vinden er arbeidsongevallen plaats binnen de afvalsector?
  Ondanks de inspanningen op het gebied van veilig en gezond werken, vinden in de afvalsector helaas arbeidsongevallen plaats. Elk ongeval is er één teveel. We vinden dat het aantal ongevallen met verzuim moet verminderen. Daar werken afvalbedrijven hard aan.
 • Welke maatregelen zetten bedrijven in?
  Afvalbedrijven zetten een breed pallet aan maatregelen in om de veiligheid en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo organiseren bedrijven veiligheidstrainingen en bewustwordingscampagnes. Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshelm, -bovenkleding en -schoenen, zijn op de werkvloer verplicht.
 • Waar liggen kansen voor verbetering?
  Veiligheid moet een vanzelfsprekendheid zijn. Daarvoor moeten medewerkers continu door een ‘veiligheidsbril’ het werk bekijken. Veilig handelen moet altijd op de eerste plaats staan. Dat bekent: continue aandacht voor veiligheidsbewustzijn en -gedrag en elkaar daar op aanspreken. Binnen de sector staat veilig en gezond werken hoog op de agenda.
 • Waarom kampt de afvalsector af en toe met branden?
  Ondanks dat afvalbedrijven er volop aandacht aan besteden, breken er toch af en toe branden uit. Broei is een van de belangrijkste oorzaken. Er zijn nu eenmaal afvalstromen die warmte opbouwen door hun samenstelling en vochtigheidsgraad. Ook ontvlambare materialen in het afval, zoals lithiumbatterijen, vergroten het brandrisico. Om afvalbranden te voorkomen, zet de afvalsector stevig in op brandpreventie.

Veiligheid = Continue aandacht

Veiligheid, gezondheid, goede arbeidsomstandigheden: het zijn basisbehoeften van werknemers van afvalbedrijven. Optimaal veiligheidsbewustzijn en -gedrag vraagt om continue aandacht. Veiligheid moet ‘tussen de oren’ zitten. De Vereniging Afvalbedrijven neemt haar verantwoordelijkheid en vestigt doorlopend de aandacht op het verbeteren van veiligheid en arbeidsomstandigheden bij haar leden. De organisatie zet in op samenwerking, kennisdeling en ketenaanpak. Leren van elkaar is een belangrijk middel.

Wat doet de Vereniging Afvalbedrijven?

 • Arbocatalogus Afvalbranche
  De Vereniging Afvalbedrijven maakt samen met sociale partners, brancheorganisaties, bedrijven en werknemers deel uit van de stichting die de Arbocatalogus Afvalbranche heeft opgesteld. De Arbocatalogus Afvalbranche dient als naslagwerk en inspiratiebron. De catalogus brengt arbeidsrisico’s in kaart en biedt maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid binnen de afvalbranche, volgens de huidige stand der techniek. De stichting houdt de arbocatalogus actueel en brengt deze onder de aandacht van afvalbedrijven.
 • Week van de Veiligheid
  De Vereniging Afvalbedrijven doet actief mee met de Week van de Veiligheid, een jaarlijks evenement van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Tijdens de eerste week van juni besteden afvalbedrijven extra aandacht aan veiligheid. In heel het land vinden speciale activiteiten plaats, zoals voorlichtingssessies, handhavingsacties en snelheidscontroles.
 • Ongevallenenquête
  Om inzicht te krijgen in het aantal ongevallen en de oorzaken zet de Vereniging Afvalbedrijven sinds 2006 jaarlijks een ongevallenenquête uit onder haar leden. De uitkomsten worden gedeeld en besproken met de leden. Meer focus op veilig werken werpt zijn vruchten af. Het aantal ongevallen daalt gestaag.
 • Veiligheid Voorop
  De Vereniging Afvalbedrijven heeft zich aangesloten bij Veiligheid Voorop, een programma van VNO-NCW en verschillende branches in de chemieketen. Veiligheid Voorop heeft als doel om de veiligheidsprestaties in de (petro)chemieketen te verbeteren. Het gaan om bedrijven die vallen onder het Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen). Het delen van kennis staat voorop.
 • Werken aan brandpreventie
  Binnen onze branche staat brandpreventie hoog op de agenda. Onze leden investeren in brandpreventie en nemen preventieve en organisatorische maatregelen. Samenwerking is van groot belang. Als alle partijen in de keten hieraan meewerken, heeft brandpreventie de grootste kans van slagen. Leveranciers moeten alert zijn op de brandveiligheid van het afval dat zij aanleveren. De sector helpt hen daarbij. De bedrijven informeren hun klanten over wat wel en niet in een afvalstroom mag en geven een terugkoppeling als ongewenste materialen zijn aangetroffen.

Nieuwsbericht

8 juli 2024 Stichting Arbocatalogus Afvalbranche publiceert Jaarverslag 2023
Afgelopen week publiceerde de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarverslag over 2023. De Arbocatalogus Afvalbranche werd...

Nieuwsbericht

21 juni 2024 Grote zorgen over veiligheid medewerkers en financiële schade aan ovens
Donderdag 20 juni was het rondetafelgesprek over lachgascilinders in de Tweede Kamer. De afvalsector had hierop met klem aangedrongen...

Persbericht

14 juni 2024 ‘Recyclingindustrie cruciaal voor circulaire economie’
De Vereniging Afvalbedrijven heeft op 14 juni 2024 haar Jaarbericht 2023 gepubliceerd. ‘De haalbaarheid van de circulaire economie staat...

Artikel

4 juni 2024 Kijk eens in de veiligheidsspiegel
Veilig en gezond werken is in ieders belang en iedere medewerker wil na het werk gezond en wel thuiskomen. Om dat besef levend te houden,...

Artikel

21 mei 2024 25 jaar bestuurder bij Vereniging Afvalbedrijven
Na 25 jaar neemt Peter Louwman afscheid als bestuurder van de Vereniging Afvalbedrijven en een van haar voorgangers Vereniging van...

Nieuwsbericht

21 mei 2024 Maak kennis met de Arbocatalogus Afvalbranche tijdens een webinar
Werk je in de afvalbranche en ken je de Arbocatalogus Afvalbranche nog niet? Of weet je niet goed hoe je deze kunt gebruiken bij je werk?...

Nieuwsbericht

10 april 2024 Risico’s gevaarlijke stoffen vaak onzichtbaar
De gevolgen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn vaak onzichtbaar en openbaren zich pas na vele jaren. Dat maakt ze lastig...

Nieuwsbericht

27 maart 2024 Onze sector in de spotlight dankzij de Week van de AfvalHelden
Van 4 t/m 10 maart 2024 was alweer de vierde editie van de Week van de AfvalHelden. En wat zijn er weer veel AfvalHelden in het zonnetje...

Nieuwsbericht

12 februari 2024 Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk land
De Vereniging Afvalbedrijven steunt de oproep van ondernemers- en milieuorganisaties aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een circulaire...

Nieuwsbericht

5 februari 2024 Themablad Werken op hoogte van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche
Om het gebruik van de Arbocatalogus Afvalbranche te stimuleren, ontwikkelt de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) verschillende...

Nieuwsbericht

29 november 2023 Stichting Arbocatalogus Afvalbranche publiceert Jaarverslag 2022
Gisteren publiceerde de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche haar Jaarverslag 2022. In het jaarverslag laat de stichting zien wat het...

Persbericht

8 november 2023 Pssst, gooi niet weg… Lever ‘m veilig in!
De NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven starten een campagne om gebruikers van lachgascilinders te stimuleren deze in te leveren bij de...

Persbericht

1 november 2023 Verhoging afvalstoffenheffing door lachgasproblematiek
De Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD) en de Vereniging Afvalbedrijven uiten hun grote bezorgdheid over het...

Artikel

9 oktober 2023 Afvalsector geeft grenzen aan
De afvalsector moet vaker grenzen stellen. Dossiers als ontploffingen door lachgascilinders, branden door vapes en agressie tegen...

Persbericht

6 oktober 2023 International E-waste Day: aandacht voor groeiend probleem van elektrisch afval
Het WEEE Forum houdt op 14 oktober de jaarlijkse ‘International E-waste Day’. Deze dag heeft tot doel het groeiend probleem van...

Persbericht

1 september 2023 Noodgreep door afvalsector: milieustraat opent deuren voor illegale lachgascilinders
Vanaf 1 september 2023 zijn alle milieustraten in Nederland bereid gebruikte illegale lachgascilinders in te nemen. De cilinders worden...

Nieuwsbericht

30 augustus 2023 Afvalconferentie 2023: Tot hier en niet verder
De NVRD en Vereniging Afvalbedrijven organiseren op woensdag 4 oktober 2023 de jaarlijkse Afvalconferentie. Dit jaar met als thema...

Persbericht

25 juli 2023 NVRD en Vereniging Afvalbedrijven ondertekenen manifest agressie tegen medewerkers in Afvalbranche
De NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven hebben het Manifest tegen agressie en geweld ondertekend. Afvalophalers zijn net als medewerkers...

Publicatie

6 juli 2023 Jaarbericht 2022 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2022. De VA maakt zich samen met haar leden sterk voor een toekomst...

Artikel

8 juni 2023 Aandacht voor veilig en gezond werken is altijd belangrijk
Veiligheid is voor de afvalsector altijd prioriteit nummer 1. Het motto is ‘We werken veilig of niet’. Om dat te benadrukken, organiseert...

Persbericht

5 juni 2023 Landelijke campagne roept inwoners op accu’s en batterijen niet weg te gooien maar apart in te leveren
Vanochtend is de campagne 𝘿𝙤𝙚 𝙢𝙖𝙖𝙧 𝙖𝙥𝙖𝙧𝙩 afgetrapt bij recyclingspecialist HKS Scrap Metals in Amsterdam. Zeer toepasselijk op maandag 5...

Nieuwsbericht

23 mei 2023 Consumentencampagne om batterijen en elektrische apparaten apart in te leveren
Op 5 juni start een campagne om consumenten en bedrijven te stimuleren losse batterijen en elektrische apparaten met...

Nieuwsbericht

16 mei 2023 Webinar over Arbocatalogus Afvalbranche op 6 juni
Werk je in de afvalbranche en ken je de Arbocatalogus Afvalbranche nog niet? Of weet je niet goed hoe je deze kunt gebruiken bij je werk?...

Nieuwsbericht

7 maart 2023 Iedereen in de afvalbranche is belangrijk!
We gooien dagelijks nogal wat weg en dat moet allemaal ingezameld, vervoerd, gesorteerd en verwerkt worden. Zonder de AfvalHelden van...

Nieuwsbericht

6 maart 2023 Startschot Week van de AfvalHelden 2023
Met het onthullen van een banner gaven brancheorganisaties NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en Transport en Logistiek Nederland vanochtend...

Nieuwsbericht

21 december 2022 Week van de AfvalHelden: 6 t/m 12 maart 2023
Ook in 2023 staat de Week van de AfvalHelden op de agenda. Van 6 tot en met 12 maart zetten organisaties in heel Nederland hun...

Nieuwsbericht

1 december 2022 Compost is een bodemverbeteraar van hoge kwaliteit
De Vereniging Afvalbedrijven heeft kennisgenomen van het feit dat redacteuren van het programma EenVandaag compost hebben verzameld bij...

Nieuwsbericht

19 oktober 2022 Stichting Arbocatalogus Afvalbranche publiceert haar jaarverslag
Gisteren publiceerde de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche haar Jaarverslag 2021. In het jaarverslag laat de stichting zien wat het...

Artikel

12 september 2022 Financiële zekerheid moet eerlijk en proportioneel zijn
Onder de Omgevingswet kunnen vergunningverleners van elk afvalbedrijf eisen dat het financiële zekerheid stelt voor het afdekken van...

Nieuwsbericht

1 augustus 2022 Save-the-date: Afvalconferentie 2022 op 5 oktober in Utrecht
Ook dit jaar organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven een volgende editie van de Afvalconferentie. Dit keer op 5 oktober 2022....

Nieuwsbericht

18 juli 2022 Zet vanavond de container al bij de weg
Vandaag treedt in ons land het Nationaal Hitteplan in werking. De komende dagen worden hoge temperaturen verwacht. In verband met de...

Klimaatverandering leidt tot geopolitieke veranderingen en tot humanitaire en natuurlijke rampen.

Artikel

11 juli 2022 Game changers: klimaat en schaarse hulpbronnen
Klimaatverandering en schaarse hulpbronnen zijn een veiligheidsrisico, zegt oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. ‘Daarom is...

Publicatie

6 juli 2022 Jaarbericht 2021 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2021. Een jaar dat opnieuw werd gekenmerkt door de coronapandemie....

Artikel

23 juni 2022 Toezicht op dieselmotoremissies
De Nederlandse Arbeidsinspectie richt haar pijlen op de aanpak van dieselmotoremissies bij afvalbedrijven. Tussen juni en oktober 2022...

Nieuwsbericht

21 juni 2022 Leer omgaan met agressie, geweld en pesten
Twee mannen, omringd door vele anderen, krijgen onenigheid. Het vindt plaats in de lobby voorafgaand aan het jaarcongres van de Stichting...

Artikel

1 juni 2022 Aandacht voor veiligheid mag nooit verslappen
Vijf jaar geleden nam Stichting Arbocatalogus Afvalbranche het initiatief voor de Week van de Veiligheid, specifiek voor de afvalbranche....

Nieuwsbericht

30 mei 2022 Vijfde Week van de Veiligheid gestart
Deze week - van 30 mei tot en met 2 juni - organiseert Stichting Arbocatalogus Afvalbranche voor de vijfde keer de Week van de...

Nieuwsbericht

3 mei 2022 Leer omgaan met Agressie en Geweld
Het jaarcongres dat de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche in november moest uitstellen vanwege corona kan nu doorgaan op 14 juni. Het...

Nieuwsbericht

2 mei 2022 30 mei t/m 3 juni: Week van de Veiligheid
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche organiseert van 30 mei tot en met 3 juni voor de vijfde keer de Week van de Veiligheid. Tijdens...

Artikel

30 maart 2022 Aanzet tot duidelijker profilering branche
We maken het allemaal mee op feestjes. Je krijgt de vraag waar je werkt en je zegt trots: in de afvalbranche! Je wordt eerst ongelovig...

Nieuwsbericht

18 maart 2022 Recyclen bouwt de brug naar een duurzame toekomst
Met de terugwinning van grondstoffen voorkomen we schaarste en bouwen we de brug naar een duurzame toekomst. Recyclen zorgt voor een...

Nieuwsbericht

15 maart 2022 Het was weer een mooie week!
7 t/m 13 maart 2022 was het de Week van de AfvalHelden en ook deze editie was een groot succes. Onze AfvalHelden zijn weer flink in het...

Publicatie

14 maart 2022 Inspirational Talk about the importance of Recycling worldwide
In de aanloop naar Global Recycling Day op 18 maart voerden Ranjit Baxi, Marc den Hartog, Wim Horeman en Unico van Kooten een inspirerend...

Nieuwsbericht

13 maart 2022 AfvalHelden van Twence
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

12 maart 2022 AfvalHeld Ronald, Hoofduitvoerder bij Afvalzorg
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

11 maart 2022 AfvalHelden Wilfried en Gert-Jan, Productieleider en Hoofdoperator bij Heros
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

9 maart 2022 AfvalHelden van Renewi: Thomas, Junior, Tonnie en Esther
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

8 maart 2022 Boris van der Ham zet AfvalHelden GP Groot in het zonnetje
Op de eerste dag van de Week van de AfvalHelden bracht Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, een bezoek aan GP...

Nieuwsbericht

8 maart 2022 AfvalHeld Jeroen Konings, Monteur bij PreZero
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

7 maart 2022 AfvalHelden-Duo's van AVR
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

5 maart 2022 Nederlanders waarderen werk afvalbranche, maar kiezen zelf liever een baan daarbuiten
9 op de 10 Nederlanders vindt dat de mensen die zorgen voor ons afval net zo onmisbaar zijn als andere dienstverleners, zoals de politie...

Nieuwsbericht

23 februari 2022 Doe mee aan Global Recycling Day
Op 18 maart is de jaarlijkse Global Recycling Day. Op die dag zetten we de spot op recyclen en laten we de wereld zien hoe belangrijk...

Nieuwsbericht

17 november 2021 Campagne voor meer vrouwen en jongeren in de sector
Bedrijven in de sector GEO (Grondstoffen, Energie en Omgeving) willen meer diversiteit in hun personeelsbestand. Daarvoor werken ze hard...

Nieuwsbericht

18 oktober 2021 Veiligheidsdag Veiligheid Voorop 2021: leren van incidenten
𝘝𝘢𝘯𝘸𝘦𝘨𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘳𝘬 𝘴𝘵𝘪𝘫𝘨𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘣𝘦𝘴𝘮𝘦𝘵𝘵𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘢𝘢𝘯𝘨𝘦𝘴𝘤𝘩𝘦𝘳𝘱𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘢𝘵𝘳𝘦𝘨𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘬𝘢𝘣𝘪𝘯𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘝𝘰𝘰𝘳𝘰𝘱 𝘣𝘦𝘴𝘭𝘰𝘵𝘦𝘯 𝘥𝘦...

Artikel

13 oktober 2021 ‘Kijk buiten de eigen afvaltunnel’
Het systeem moet anders: circulair en duurzamer. Maar hoe? De Afvalconferentie, op 6 oktober in Utrecht, bespreekt de transitiepaden die...

Nieuwsbericht

12 oktober 2021 Leer omgaan met Agressie en Geweld
𝘝𝘢𝘯𝘸𝘦𝘨𝘦 𝘥𝘦 𝘢𝘢𝘯𝘨𝘦𝘴𝘤𝘩𝘦𝘳𝘱𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘮𝘢𝘢𝘵𝘳𝘦𝘨𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘨𝘳𝘰𝘰𝘵 𝘢𝘢𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘣𝘦𝘴𝘮𝘦𝘵𝘵𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘥𝘦 𝘚𝘵𝘈𝘈 𝘣𝘦𝘴𝘭𝘰𝘵𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘫𝘢𝘢𝘳𝘤𝘰𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴 𝘵𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘻𝘦𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘯𝘢𝘢𝘳 𝘩𝘦𝘵...

Nieuwsbericht

20 juli 2021 Zorgplicht werkgevers voor veiligheid en gezondheid werknemers
In aanloop naar de Week van de RI&E vorige maand organiseerde het Verbond van Verzekeraars meerdere webinars. Aan het tafelgesprek...

Nieuwsbericht

8 juli 2021 Stichting Arbocatalogus Afvalbranche publiceert Jaarverslag 2020
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) heeft haar Jaarverslag 2020 gepubliceerd. Zowel de inhoudelijke verbeteringen en...

Publicatie

7 juli 2021 Jaarbericht 2020 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2020. Veel werkzaamheden in het afgelopen jaar hadden te maken met...

Artikel

22 juni 2021 Wie krijgt de ZZS-bal: ontdoeners of ontvangers?
De voorgenomen aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) baart de afvalsector zorgen. Dat deze stoffen aandacht vragen, daar is iedereen...

Nieuwsbericht

8 juni 2021 Veiligheid bij Brzo-bedrijven gegroeid
De veiligheid bij bedrijven actief met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogeheten Brzo-bedrijven, is het afgelopen jaar...

Artikel

7 juni 2021 AEC’s ontbreken in Europese Taxonomie
De afvalbranche hangt onzekerheid boven het hoofd. Het risico bestaat dat afvalenergiecentrales (AEC’s) niet het stempel duurzaam krijgen...

Nieuwsbericht

2 juni 2021 Animatie over Arbocatalogus Afvalbranche gelanceerd
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche heeft gisteren een animatie over de Arbocatalogus Afvalbranche gelanceerd. De korte animatie...

Artikel

31 mei 2021 Aan verkeersveiligheid moet je aandacht besteden, altijd
Natuurlijk werkt iedereen binnen de afvalbranche veilig met voertuigen. Toch zijn schadegevallen geen uitzondering en doen zich helaas...

Nieuwsbericht

27 mei 2021 31 mei t/m 4 juni: Week van de Veiligheid
Van 31 mei tot en met 4 juni vindt de vierde editie plaats van de Week van de Veiligheid. Op diverse locaties verspreid over het land,...

Persbericht

20 mei 2021 Kabinet laat plan afvalsector voor 0,2 megaton CO₂-besparing liggen
De afvalsector heeft het kabinet een concreet plan geleverd waarmee ruim 0,2 Mton CO₂-besparing wordt gerealiseerd. Het kabinet kiest er...

Nieuwsbericht

19 mei 2021 1 juni: webinar over werking Arbocatalogus Afvalbranche
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) organiseert op 1 juni een webinar over de werking van de Arbocatalogus Afvalbranche. Het...

Nieuwsbericht

4 mei 2021 Week van de Veiligheid 2021
Van 31 mei tot en met 4 juni vindt de Week van de Veiligheid plaats. De week is een initiatief van de Stichting Arbocatalogus...

Artikel

23 april 2021 Afval coronapandemie onder controle
Na een roerig en onzeker coronajaar staat één ding vast: voor de veilige afhandeling van covid-19-afval weten ketenpartners elkaar snel...

Nieuwsbericht

24 maart 2021 Inspectie SZW en afvalsector in gesprek om gezond en veilig werken te verbeteren
Elkaar beter leren kennen en meer begrip creëren voor elkaars werk, dat was het doel van de bijeenkomst die de Inspectie Sociale Zaken en...

Nieuwsbericht

9 maart 2021 Taskforce Afvalbranden dringt aan op retourpremie lithiumbatterijen
De Taskforce Afvalbranden, waar de Vereniging Afvalbedrijven onderdeel van uitmaakt, vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en...

Nieuwsbericht

7 maart 2021 Morgen staan de AfvalHelden weer voor u klaar
De laatste dag alweer van de Week van de AfvalHelden. En wat was het een mooi feest deze week! In heel Nederland zagen we mooie...

Nieuwsbericht

6 maart 2021 AfvalHelden op Milieustraten
Vandaag staan de Helden op de milieustraten in de schijnwerper. Op diverse milieustraten in Nederland is dit reden voor een bescheiden...

Nieuwsbericht

6 maart 2021 AfvalHelden van HVC
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

5 maart 2021 Bedrijven sturen medewerkers attentie
Dag vijf van de Week van de AfvalHelden staat in het teken van de bedrijven. Vaste medewerkers, inhuurkrachten en vrijwilligers, het zijn...

Nieuwsbericht

5 maart 2021 AfvalHeld Tineke Wobbes, weegmeester bij Afvalzorg
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

4 maart 2021 Waardering volop getoond tijdens Week van de AfvalHelden
Op dag vier van de Week van de AfvalHelden leggen we een extra accent op waardering, maar eigenlijk gaat het daar de hele week al om. En...

Nieuwsbericht

4 maart 2021 AfvalHeld Svetlana Parkina, sorteerder kunststofsorteerinstallatie bij SUEZ
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

3 maart 2021 AfvalHelden in rioolreiniging en rioolinspectie bij Teeuwissen
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

3 maart 2021 Landelijke Ontbijtdag voor AfvalHelden
De derde dag van de Week van de AfvalHelden staat in het teken van een Landelijke Ontbijtdag. Veel bedrijven zorgden er - vaak in alle...

Nieuwsbericht

2 maart 2021 Kindertekeningen voor AfvalHelden
In de week van 1 tot en met 7 maart worden de mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de afvalsector in het zonnetje gezet. Bijna 30.000...

Nieuwsbericht

2 maart 2021 AfvalHeld Richard van Mourik, Procescontroleur Organische bij Attero
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

1 maart 2021 Stientje van Veldhoven geeft startsein Week van de AfvalHelden
Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaf vanmiddag het officiële startsein voor de Week...

Nieuwsbericht

1 maart 2021 AfvalHeld René Klootwijk, Operator bij Coolrec Plastics
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

1 maart 2021 Boris van der Ham: "Geef ze veel waardering in de Week van de AfvalHelden."
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

26 februari 2021 Nieuwe serie 'De Vuilnisman' over de wereld achter ons afval
Vanaf zondag 28 februari start een serie van zes afleveringen van het programma 'De Vuilnisman' van KRO-NCRV. De serie gaat...

Nieuwsbericht

24 februari 2021 1- 7 maart 2021: Week van de AfvalHelden
Volgende week is het zover: van 1 tot en met 7 maart 2021 worden de mannen en vrouwen uit de afvalbranche in het zonnetje gezet. Dit...

Nieuwsbericht

15 december 2020 Aantal ongevallen gestegen
Tot vorig jaar ging het aantal ongevallen bij leden van de Vereniging Afvalbedrijven tegen de algemene tendens in: deze nam gestaag af in...

Nieuwsbericht

27 november 2020 Veilig en gezond werken: hoe overtuig je medewerkers succesvol?
‘Stimuleer je medewerkers tot veilig en gezond werken’, onder die titel organiseerde de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche haar...

Artikel

14 oktober 2020 Gezond en bedrijvig door de coronacrisis
Een primeur, vanwege coronaregels: op woensdag 7 oktober 2020 vond de Afvalconferentie voor het eerst online plaats. Op veilige afstand...

Artikel

6 oktober 2020 Rioolwerk gaat door, ook in coronatijd
Ook in coronatijd gaat het rioolbeheer onverminderd door. De branche ervaart geen verminderd aanbod aan projecten. Dat blijkt uit een...

Nieuwsbericht

16 september 2020 VA positief over investeringen in circulaire economie, kritisch op CO₂-heffing
Eerste reactie van de Vereniging Afvalbedrijven op de Miljoenennota 2021 die gisteren op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Nieuwsbericht

1 juli 2020 Jaarverslag 2019 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd
Vandaag heeft de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarverslag gepubliceerd. Het Jaarverslag 2019 laat zien wat de...

Nieuwsbericht

23 juni 2020 Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt...

Artikel

3 juni 2020 Met elkaar door de coronacrisis
De coronacrisis heeft grote impact op de afvalbranche. Als vitale sector blijft de afvalketen, met de nodige hygiënemaatregelen, draaien....

Nieuwsbericht

28 mei 2020 Week van de Veiligheid 2020: afstand houden
Van 2 tot en met 5 juni vindt de Week van de Veiligheid 2020 plaats. Op diverse locaties, verspreid over het land, vragen organisaties in...

Nieuwsbericht

25 mei 2020 Protocol afvalbranche voor werken in 1,5 meter-samenleving
Vandaag presenteert de afvalbranche een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving. Met de maatregelen in dit protocol kunnen...

Nieuwsbericht

8 mei 2020 Afvalbranche klaar voor verwerking eikenprocessierups
De afvalbranche is goed voorbereid om resten van eikenprocessierupsen snel en veilig te verwerken. De Vereniging Afvalbedrijven heeft...

Persbericht

24 april 2020 Medisch afval te vaak in verkeerde afvalstromen
De corona-uitbraak heeft ook negatieve gevolgen voor de afvalverwerking in Nederland. Corona-gerelateerd afval zoals mondkapjes, rubberen...

Nieuwsbericht

20 april 2020 Aandacht voor medewerkers afvalbranche op radio en televisie
Het werk in de afvalsector gaat onverminderd door tijdens de coronacrisis. Om dat aan iedereen te laten zien en om de mannen en vrouwen...

Nieuwsbericht

1 april 2020 Crisisteam brengt gevolgen coronacrisis op verpakkingsafvalketen in beeld
Om te voorkomen dat door de coronacrisis het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval in Nederland afneemt of stagneert is het...

Nieuwsbericht

1 april 2020 Coronavirus in afvalwater levert geen risico op besmetting
Het coronavirus is aangetroffen in Nederlands rioolwater. Dit levert geen extra risico op voor de volksgezondheid. Afvalwatermedewerkers...

Nieuwsbericht

25 maart 2020 Minister komt medewerkers afvalsector persoonlijk bedanken voor hun inzet
Minister Van Veldhoven van Wonen en Milieu heeft vandaag verschillende afvalverwerkers bezocht om de medewerkers een hart onder de riem...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Nieuwsbericht

2 maart 2020 Dalende trend aantal ongevallen zet door
In 2018 hebben zich minder ongevallen voorgedaan bij leden van de Verenging Afvalbedrijven (VA) dan in het jaar daarvoor. De dalende...

Nieuwsbericht

28 januari 2020 Minder wagens in binnensteden
Om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, werken afvalbedrijven op verschillende manieren aan het verduurzamen van het vervoer...

Nieuwsbericht

14 januari 2020 Sector verduurzaamt inzameling met elektrische truck
De afvalsector levert een bijdrage aan klimaatbescherming. Afvalreductie, inzameling, hergebruik, recycling, composteren, verbranden met...

Artikel

17 december 2019 ‘We hebben elkaar nodig’
Bij een jubileum hoort een feestje. Na het minisymposium op 12 december 2019 in Den Haag heffen een kleine honderd mensen het glas. Ze...

Nieuwsbericht

2 december 2019 Veilig en gezond werken ‘het nieuwe normaal’
‘Hoe communiceer je intern effectief over veilig en gezond werken?’ Dat was dit jaar het centrale thema tijdens de informatiebijeenkomst...

Nieuwsbericht

31 oktober 2019 Bijeenkomst intern communiceren over veilig en gezond werken voor communicatieprofessionals
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche organiseert op 28 november 2019 in Driebergen een bijeenkomst over intern communiceren over...

Artikel

14 oktober 2019 Elektrisch apparaat in de goede bak voorkomt brand
Deze week is de Nationale Recycleweek. Tot en met 21 oktober helpt de hele keten om recycling van e-waste een boost te geven. De...

Nieuwsbericht

9 oktober 2019 Themablad en poster Prikken en Snijden van Stichting Arbocatalogus Afvalbranche
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) wil het gebruik van de arbocatalogus stimuleren. Daarvoor ontwikkelt zij materialen die...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Jullie werk heeft echt impact’
Tijdens de Afvalconferentie op 2 oktober 2019 recht de sector de rug. De afvalsector is trots en wil graag meer erkenning. Dat stellen de...

Nieuwsbericht

19 september 2019 Roep om landelijke taskforce voor aanpak afvalbranden
Er moet een landelijke taskforce voor de aanpak van afvalbranden komen. Als de hele keten de handen ineenslaat, kunnen meer branden...

Nieuwsbericht

18 september 2019 Analyse Miljoenennota 2020
Gisteren presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. De Vereniging Afvalbedrijven heeft de begrotingen van de ministeries van...

Publicatie

18 september 2019 Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven
In het Jaarbericht 2018 kijkt de VA terug op belangrijke onderwerpen die ons bezighielden in het afgelopen jaar. We hebben ons...

Nieuwsbericht

3 september 2019 18 september: Bijeenkomst ‘Hoe voorkomen we afvalbranden?’
Afvalbranden lijken steeds meer aandacht te krijgen. Feit is dat de branden vaak uitbreken bij afvalbedrijven, maar dat de oorzaak in...

Nieuwsbericht

22 juli 2019 Afvalbranche helpt eikenprocessierupsen opruimen
Groenbedrijven en afvalsector hebben een oplossing gevonden voor het opruimen van de eikenprocessierupsen. Op korte termijn wordt 300 ton...

Nieuwsbericht

15 juli 2019 Veiligheidsdag Veiligheid Voorop 2019: shifting gear
Op donderdagmiddag 7 november organiseert Veiligheid Voorop de Veiligheidsdag 2019 bij Chemelot Industrial Park in Geleen. Thema is...

Nieuwsbericht

2 juli 2019 Bijeenkomst intern communiceren over veilig en gezond werken
Op 28 november organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche opnieuw een bijeenkomst over intern effectief communiceren over veilig...

Nieuwsbericht

2 juli 2019 Vervolg aanpak brandpreventie: zelfinspecties en audits
De afvalsector zet stevig in op brandpreventie. Vorige week dinsdag kwamen leden van de Vereniging Afvalbedrijven bij elkaar om te praten...

Nieuwsbericht

6 juni 2019 Meer zicht op ongevallen in sector door samenwerking VA en NVRD
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) voert jaarlijks de ongevallenenquête uit. Hiermee wil zij zicht krijgen op het aantal ongevallen en...

Nieuwsbericht

27 mei 2019 Extra aandacht voor veiligheid en gezondheid
Bedrijven in de afval- en recyclingbranche organiseren van 3 tot en met 7 juni weer de Week van de Veiligheid. Op diverse locaties...

Film Renewi

Nieuwsbericht

29 januari 2019 Nieuwe veiligheidsflim van Renewi gaat over gedrag
Veiligheid is een zeer belangrijk thema voor de afvalsector. In de eerste week van juni organiseert de branche daarom de Week van de...

Nieuwsbericht

21 december 2018 Week van de Veiligheid in eerste week juni 2019
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche heeft dit jaar voor het eerst de Week van de Veiligheid georganiseerd. De stichting gaat er een...

Bijeenkomst VA Brandpreventie

Nieuwsbericht

27 november 2018 Op weg naar afspraken over brandpreventie
Brandpreventie leeft binnen de afvalsector. Om van elkaar – en van andere partijen binnen de keten – te leren, organiseerde de Vereniging...

Arbocatalogus

Nieuwsbericht

26 november 2018 Inspirerende informatiebijeenkomst Arbocatalogus Afvalbranche
Hoe communiceer je effectief over veilig en gezond werken? Die vraag stond centraal tijdens de Informatiebijeenkomst Arbocatalogus...

Artikel

20 november 2018 Met elkaar afvalbranden mijden
Om afvalbranden te voorkomen, zet de afvalsector stevig in op brandpreventie. Leden van de Vereniging Afvalbedrijven voeren bij elkaar...

Arbocatalogus

Nieuwsbericht

7 juni 2018 Arbocatalogus: werk in uitvoering
Tien jaar geleden zag de Arbocatalogus Afvalbranche het levenslicht. Het instrument is ontwikkeld om veilig en gezond werken in de sector...

Ongevallen nemen af

Nieuwsbericht

5 juni 2018 Aantal ongevallen neemt af
Sinds tien jaar registreert de Vereniging Afvalbedrijven ongevallen die zich voordoen bij haar leden. Meer focus op veilig werken werpt...

Verkeersveiligheid

Artikel

4 juni 2018 "Veiligheid is bij ons topprioriteit"
De Week van de Veiligheid zet de spot op veilig en gezond werken. Tijdens het evenement, dat plaatsvindt van 4 tot 8 juni 2018, besteden...

Persbericht

28 mei 2018 Extra aandacht voor veiligheid en gezondheid
Volgende week, van 4 tot en met 8 juni, organiseren bedrijven in de afvalbranche de Week van de Veiligheid 2018. Op diverse locaties...

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid