Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 24 maart 2021

Inspectie SZW en afvalsector in gesprek om gezond en veilig werken te verbeteren

Elkaar beter leren kennen en meer begrip creëren voor elkaars werk, dat was het doel van de bijeenkomst die de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging Afvalbedrijven op 4 maart organiseerden. Ondanks alle inspanningen blijft het aantal ongevallen in de afvalsector relatief hoog. De inspectie en de VA willen er gezamenlijk de schouders onder zetten om de veiligheid en gezondheid te verbeteren. Regulier contact gaat daarbij helpen, zo is de verwachting.

Zo’n dertig arbo-professionals uit sector en rijksoverheid logden donderdagmiddag 4 maart in om te horen over wie en wat de VA en de Inspectie SZW zijn en wat zij doen om het veiligheidsniveau in de afvalsector te vergroten. Vanwege corona vond de bijeenkomst online plaats. Alleen de sprekers en organisatoren bevonden zich op locatie in Den Haag. Alles volgens de geldende coronamaatregelen uiteraard.

Samenwerking

De Inspectie SZW en de VA hadden in de voorbereiding de ongevalscijfers naast elkaar gelegd. Daaruit bleek een discrepantie. Die is te verklaren door een verschil in registratie, methodologie en terminologie. Zo registreert de inspectie alleen meldingsplichtige ongevallen en kijkt zij daarbij naar de sector in de volle breedte. De VA registreert álle verzuimongevallen, die zich bij haar leden voordoen. De beide organisaties streven niet naar synchronisatie van de ongevallenregistratie. Belangrijker vinden zij het om elkaar te informeren en samen te kijken naar de oorzaken van ongevallen en wat daaraan kan worden verbeterd. “De informatie moet vooral aanvullend zijn. Laten we de gegevens samen analyseren en van elkaar leren”, zei Jennifer Koster-Bos, beleidsmedewerker/secretaris bij de VA.

Van links naar rechts: Jennifer Koster-Bos (Vereniging Afvalbedrijven), André Hoogendijk (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid), dagvoozitter Marga Rijerse (Ministerie van SZW)

Ongevallen terugdringen

Het beeld dat binnen de sector leeft, is dat de inspectie bij de bedrijven komt ‘om iets te zoeken’. André Hoogendijk, projectleider Industriële Arbeid bij Inspectie SZW, weerlegde dat. “Het gaat ons er niet om dat we boetes uitdelen. Veel belangrijker is dat er veilig en gezond gewerkt wordt.” Het doel van beide organisaties is dezelfde: het veiligheidsniveau naar een hoger plan brengen en daarmee het aantal ongevallen terugdringen. “Voor de VA is gezond en veilig werken een randvoorwaarde bij alles wat we doen om de transitie naar de circulaire economie in te kunnen gaan”, liet directeur Robbert Loos bij aanvang van de bijeenkomst weten.

Aanbevelingen

De eerste kennismakingsbijeenkomst leverde dankzij gesprekken in kleine groepen direct een aantal aanbevelingen op. Zo werd geadviseerd om goede praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. Niet alleen voorbeelden vanuit de eigen sector, de aanpak van andere sectoren kan ook inspireren. “Laten we wat vaker een kijkje bij elkaar in de keuken nemen, want dat helpt echt om snel stappen te zetten”, zei een van de deelnemers.
De gedifferentieerde aanpak die de Inspectie SZW sinds een tijdje hanteert, sprak de afvalbedrijven ook aan. Uitgangspunt van die aanpak is dat bedrijven geen boete opgelegd krijgen als ze bereid zijn hun werkwijze te verbeteren. Daarvoor moeten ze met een verbeterplan komen. Het gaat vooralsnog alleen om ongevallen met licht letsel. Als blijkt dat deze aanpak succesvol is, kan die mogelijk worden uitgebreid.
De bedrijven zouden ook graag zien dat de inspectie een adviesrol pakt en minder de nadruk legt op handhaving. De inspectie kan bedrijven echter geen advies geven. “We denken wel graag met de sector mee over hoe het beter kan”, aldus André Hoogendijk. De VA en de Inspectie SZW concludeerden dat samen optrekken en het analyseren van de risico’s het belangrijkste is. De bijeenkomst was hiervoor een eerste, goede stap. “Ik ben er trots op dat we dit samen doen en op die manier de veiligheid verbeteren”, zei Henk de Groot, directeur Toezicht bij de Inspectie SZW, in zijn slotwoord.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid