Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 26 februari 2021

Nieuwe serie 'De Vuilnisman' over de wereld achter ons afval

Vanaf zondag 28 februari start een serie van zes afleveringen van het programma 'De Vuilnisman' van KRO-NCRV. De serie gaat over de wereld achter ons afval. Hoe meer aandacht er is voor onze sector hoe beter, want de kwaliteit van afvalverwerking en de uitdagingen voor de toekomst gaat ons allen aan. In deze huidige Covid-pandemie is onze sector niet voor niets als een van de essentiële sectoren benoemd. De Vereniging Afvalbedrijven is de brancheorganisatie van verschillende soorten afvalverwerkers die zich committeren aan hoge standaarden voor het verwerken van afval, en een toekomst die zoveel mogelijk circulair is.

In de uitzending van Jinek (rtl4) van donderdagavond 25 februari werd ‘De Vuilnisman’ aangekondigd door programmamaker Teun van de Keuken. In het gesprek dat ontstond, werd in grote en suggestieve algemeenheden gesproken over integriteit in de afvalsector. Het beeld dat daar ontstond doet geen recht aan het werk van vele bedrijven en werknemers die iedere dag het afval in Nederland schoon en veilig opruimen en verwerken. Het gedrag van een klein aantal bedrijven die bewust de randen van de wet opzoeken is niet representatief voor veruit de meeste bedrijven, en wordt wat ons betreft hard aangepakt. Deze bedrijven voldoen ook niet aan de hoge standaarden die de Vereniging Afvalbedrijven stelt, en zijn uiteraard ook geen lid van onze brancheorganisatie.

In de vooraankondiging bij Jinek werd ook gesproken over de manier waarop het afval wordt verwerkt in Nederland. Terecht werd gesteld dat er nog veel werk te verzetten is, want de manier van produceren en consumeren in de maatschappij zorgt nog voor veel niet-recyclebaar restafval. Op dit moment wordt in Nederland dat restafval hoogwaardig verbrand om er schone energie mee op te wekken, wat voor het milieu en uitstoot van broeikasgassen vele malen beter is dan het te storten. De Vereniging Afvalbedrijven wil dat het volume niet-recyclebaar afval echter fors gaat afnemen. Daarom pleit de Vereniging Afvalbedrijven onder meer voor harde wettelijke eisen aan het gebruik van materialen, zodat die makkelijker te recyclen zijn. Ook moet in het maken van nieuwe producten meer gerecyclede grondstoffen worden gebruikt. Voor een echte circulaire economie is dus een grote maatschappelijke en politieke verandering nodig. Wij hopen dat door aandacht voor onze sector die verandering kan worden versneld.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid