Nieuws

Nieuwsbericht - 12 februari 2024

Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk land

De Vereniging Afvalbedrijven steunt de oproep van ondernemers- en milieuorganisaties aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een circulaire economie waarmee Nederland economisch sterk en onafhankelijk wordt. Een circulaire economie leidt tot minder verspilling, wat resulteert in minder CO₂-uitstoot.

VNO-NCW, MKB-Nederland, VNCI (chemische industrie), FME (technologische industrie) en Natuur & Milieu schrijven in hun pamflet: 'Om te zorgen dat we minder afhankelijk worden van andere werelddelen voor essentiële grondstoffen, en om schoner te produceren, zullen we onze productie op nieuwe leest moeten schoeien. Met een circulaire economie hebben we minder producten en materialen nodig, kunnen we ze langer gebruiken, en weer maximaal inzetten als grondstof voor nieuwe producten. Dat levert banen, bedrijvigheid én een betere leefomgeving op. Zo zetten we Nederland bovendien op voorsprong en krijgen we meer controle.'

De organisaties vragen de politieke partijen om door te pakken en de kansen te benutten:

  • Kies voor een circulaire economie in Nederland
  • Stel samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties concrete circulariteitsdoelen op voor 2030 en daarna
  • Ondersteun de omslag naar een circulaire economie met voldoende structurele financiële middelen
  • Neem het voortouw in Europa 
  • Maak circulariteit tastbaar en inspirerend voor mensen

 

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid