Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 1 april 2020

Coronavirus in afvalwater levert geen risico op besmetting

Het coronavirus is aangetroffen in Nederlands rioolwater. Dit levert geen extra risico op voor de volksgezondheid. Afvalwatermedewerkers en rioolmedewerkers zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de bestaande hygiënevoorschriften.

Sommige patiënten hebben het nieuwe coronavirus in hun ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het gaat om materiaal dat geen besmetting met het coronavirus kan opleveren. Het is genetisch materiaal, dat herleidbaar is naar het coronavirus, maar niet meer – zoals dat heet – ‘in tact’ is. Het gaat niet om levende organismen en kan daarom geen besmetting veroorzaken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De rioleringssector werkt sinds jaar en dag met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), die medewerkers beschermt tegen besmetting met virussen en biologische agentia. De PBM’s zijn beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, veiligheidsmasker en/of gezichtsbescherming. In het rioolwater komen al langer virussen, zoals het norrovirus, en antibioticaresistente bacteriën voor. De PBM’s doen hier aantoonbaar hun werk. Het coronavirus vormt geen uitzondering, de PBM’s geven ook daarvoor voldoende bescherming, aldus het RIVM.

Voortzetten rioolwerk belangrijk voor volksgezondheid

De Vereniging Afvalbedrijven krijgt signalen dat sommige gemeenten of inwoners door het bericht over de aanwezigheid van het coronavirus in afvalwater huiverig zijn geworden of rioolwerkzaamheden door kunnen gaan. Ze vragen zich af of ze de veiligheid en gezondheid van hun inwoners nog kunnen garanderen. De rioolreinigingsbedrijven nemen maatregelen waarmee de kans dat inwoners in aanraking komen met afvalwater praktisch gezien uitgesloten is. De volksgezondheid komt echter wel in het geding als ons rioleringsstelsel niet meer wordt gereinigd. Een goede afvoer van afval- en regenwater is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van ons allemaal.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid