Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 19 september 2019

Roep om landelijke taskforce voor aanpak afvalbranden

Vereniging Afvalbedrijven blij met brede benadering

Er moet een landelijke taskforce voor de aanpak van afvalbranden komen. Als de hele keten de handen ineenslaat, kunnen meer branden voorkomen worden en kan het aantal oorzaken van branden omlaag. De provincie Noord-Brabant neemt het initiatief. Dat bleek woensdag 18 september tijdens de drukbezochte bijeenkomst ‘Hoe voorkomen we afvalbranden’ in het Brabantse provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Op de conferentie, die onder meer georganiseerd werd door de Vereniging Afvalbedrijven, dachten meer dan 160 aanwezigen mee over concrete oplossingen.

In de taskforce zouden provincies, ministeries, omgevingsdiensten, producenten, consumentenorganisaties en brancheorganisaties als de Vereniging Afvalbedrijven, BRBS Recycling, NVRD, Federatie Herwinning Grondstoffen en Transport en Logistiek Nederland plaats kunnen nemen.

Afvalbranden zijn een groot probleem. Ze komen regelmatig voor en zorgen voor veel schade bij afvalbedrijven zelf, maar leveren ook zorgen op bij de omgeving. Branden komen voor bij opgeslagen afval op overslagstations of op plekken waar het wacht op verwerking, maar soms ook al in vuilniswagens zelf. Uit onderzoek blijkt dat overtreding van de regels vrijwel nooit de oorzaak is. De twee belangrijkste oorzaken zijn broei en de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen of voorwerpen in het afval.

Problemen met lithiumbatterijen in afval worden met de dag groter

Het grootste probleem zijn lithiumbatterijen tussen het afval. “En dat wordt met de dag groter, omdat ze in steeds meer consumentenproducten zitten zoals bluetooth luidsprekers, telefoons, hoverboards, elektrische fietsen en steppen.” Op videobeelden werd getoond dat de batterijen erin spontaan in brand kunnen vliegen. Volgens Amoureus is er een grote rol weggelegd voor gemeenten: “Communiceer naar je inwoners over welk afval waar thuishoort. Dat gebeurt nu onvoldoende. Consumenten moeten beter op de hoogte zijn. Nu ligt het probleem eenzijdig bij afvalverwerkers die daardoor enorme risico’s lopen die bijna niet meer te behappen zijn.”

Hessel Poortvliet en Michiel Kerstens van afval- en recyclingbedrijf HVC onderschrijven de verantwoordelijkheid van de consument. “Wij voelen ons soms het afvalputje van de circulaire economie. Door de verschillende branden zijn we met de verzekeraars in een soort van wapenwedloop beland. Wij moeten steeds meer brandveiligheidsmaatregelen nemen, maar waarom ligt er geen verantwoordelijkheid bij producenten?”

Tijdens de conferentie op 18 september dachten meer dan 160 bezoekers mee over concrete oplossingen

Zoeken naar oplossingen, niet naar schuldigen

Volgens Nico van Mourik, directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant, zijn afvalbranden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van afvalverwerkers, consumenten en producenten. “Als omgevingsdienst zoeken we ook niet naar schuldigen, maar naar oplossingen. Zo zijn er meer branden in de avond, nacht en in het weekend, dus op momenten dat er geen mensen werken. Hierin zijn technologische oplossingen mogelijk.” Verder vindt Van Mourik dat er een strenger beleid aan de poort van afvalverwerkers moet komen. “Als een partij niet voldoet, houdt hem dan tegen.”

Concrete oplossingen

Uit de levendige discussies kwamen de aanwezigen met verschillende oplossingsrichtingen om branden te voorkomen. Zo zou het een stuk makkelijker communiceren zijn als overal op dezelfde manier afval ingezameld wordt zodat in heel Nederland duidelijk is welk afval waar thuishoort. Nu kiest iedere gemeente nog autonoom op welke manier afvalstromen worden ingezameld. Verder werd ook statiegeld geopperd om te voorkomen dat bepaalde producten niet tussen het afval komen.

De nadruk werd vooral gelegd op de hele keten: de afval- en recyclingsector, producenten en consumenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om nieuwe stappen te zetten in het voorkomen van afvalbranden, zou een taskforce aanpak afvalbranden een grote rol kunnen spelen. De provincie Noord-Brabant neemt hiertoe het voortouw en gaat meerdere partners benaderen.

De bijeenkomst ‘Hoe voorkomen we afvalbranden’ werd georganiseerd door de provincie Noord-Brabant, NVRD, BRBS Recycling, Federatie Herwinning Grondstoffen, Transport en Logistiek Nederland en Vereniging Afvalbedrijven.

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Effectief systeem van gescheiden inzameling en recycling van matrassen is nodig

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid