Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 27 november 2018

Op weg naar afspraken over brandpreventie

Brandpreventie leeft binnen de afvalsector. Om van elkaar – en van andere partijen binnen de keten – te leren, organiseerde de Vereniging Afvalbedrijven afgelopen donderdag een bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch. Vijfendertig deelnemers luisterden naar inleidingen van experts en wisselden ervaringen uit. De wens om brandpreventie met vereende krachten aan te pakken, wordt breed gedeeld.

‘Samen in plaats van ieder voor zich.’ De gele post-it op één van de flip-overs raakt de kern van de bijeenkomst in het verenigingskantoor in ’s-Hertogenbosch. De informatiemiddag maakt duidelijk dat brandpreventie een gezamenlijke aanpak vraagt. “We leren hier dat we samen verder komen. Iedereen in de keten voelt de urgentie om brandpreventie serieus aan te pakken”, vat dagvoorzitter Robbert Loos, directeur van de Vereniging Afvalbedrijven, de middag samen. 

Meer bewustwording

De behoefte aan kennis over brandpreventie blijkt groot. In de zaal luisteren vijfendertig deelnemers, waarvan dertig uit de afvalsector, naar inleidingen van experts uit onder meer de handhaving en de verzekeringssector. “Brandpreventie vraagt om meer bewustwording”, vertelt Jurjen Burghgraef van het bureau Burghgraef van Tiel & Partners. De huidige wetgeving is volgens hem niet afgestemd op de afvalsector. “De eisen van het Bouwbesluit voldoen niet. Het Bouwbesluit is vooral gericht op de veiligheid van mensen in een gebouw.” 

Voldoen aan eisen

Dat afvalbedrijven over het algemeen voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen, blijkt uit de inleiding van Jeroen Lamens van DCMR Milieudienst Rijnmond. Sinds vorig jaar staan afvalbranden bij de milieudienst op de agenda. “We kunnen niet meer achteroverleunen. Alle provinciale afvallocaties in Zuid-Holland worden op brand en broei gecontroleerd”, vertelt Lamens. Hij ziet heil in samenwerking en bepleit een landelijke opschaling van de Zuid-Hollandse aanpak. 
“Ga niet opnieuw het wiel uitvinden”, houdt Geoff Smallwood van Renewi de zaal voor. Hij nodigt de zaal uit om te leren van de ervaringen in het Verenigd Koningrijk. Daar leidde een aantal grote afvalbranden in 2013 tot het opstellen van een brandrichtlijn voor afvallocaties, genaamd ‘WISH waste fires guidance’. Sinds vorig jaar is Renewi in het Verenigd Koninkrijk bezig met de implementatie. Smallwood ziet verbetering. “Zowel het aantal grote branden als de schadepost nemen af. Organisatorisch vraagt het van onze locaties een fundamentele verandering van hoe ze werken.”

Verzekerbaarheid een probleem

Vanwege de branden staat de verzekerbaarheid op de tocht. “Veel verzekeraars houden de deur gesloten”, zegt Ton van Mil van AON. “Voor tal van verzekeraars is de afvalbranche niet meer rendabel te krijgen. Er zijn verzekeraars met een miljoen euro schade per week met betrekking tot de afvalverwerkende industrie.” “Afval is een sector met risico’, stelt ook Timo Brinkman van het Verbond van Verzekeraars. 

Vrijblijvendheid voorbij

De Vereniging Afvalbedrijven neemt het voortouw voor een gezamenlijke aanpak. De vrijblijvendheid is voorbij, laat Loos weten. “We werken aan goede onderlinge afspraken. Daarbij laten we ons inspireren”, legt hij uit. Om input te krijgen, eindigt de bijeenkomst met een interactief gedeelte. De deelnemers gaan met elkaar het gesprek en plakken met gele post-its hun bevindingen op flip-overs. Het levert een groot aantal adviezen op: van ‘leun niet op het Bouwbesluit’ tot ‘Compartimentering’, van ‘sturen op bewustwording’ tot ‘Branddetectie optimaliseren’.

Auteur
Addo van der Eijk - @copyright

Addo van der Eijk op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid