Header fietser

Nieuws

Persbericht - 6 oktober 2023

International E-waste Day: aandacht voor groeiend probleem van elektrisch afval

Elektrische apparaten, accu's en batterijen niet weggooien maar apart inleveren

Het WEEE Forum houdt op 14 oktober de jaarlijkse ‘International E-waste Day’. Deze dag heeft tot doel het groeiend probleem van elektrisch afval onder de aandacht te brengen en het verantwoord beheer van dit afval te bevorderen. De Taskforce Batterijbranden, initiatiefnemer van de campagne Doe maar apart, vraagt op 14 oktober extra aandacht voor dit wereldwijde milieuvraagstuk. In de Nationale Wecycleweek (9 t/m 15 oktober) ook aandacht aan de campagne www.doemaarapart.nl die in juni 2024 wordt herhaald.

Volgens de Verenigde Naties wordt er in 2023 wereldwijd 8 kilo elektrisch afval per persoon geproduceerd. Dit betekent elk jaar 61,3 miljoen ton elektrisch afval, meer dan het gewicht van de Chinese Muur. Slechts 17,4% van dit afval, dat behalve schadelijke stoffen ook kostbare materialen bevat, wordt wereldwijd op de juiste manier ingezameld, behandeld en gerecycled. De resterende 50,6 miljoen ton wordt op vuilnisplaatsen gestort, verbrand of verhandeld of opgeslagen bij huishoudens. Zelfs in Europa, dat toonaangevend is in de wereld op het gebied van de recycling van elektronisch afval, wordt 54% van het elektronisch afval officieel gerapporteerd als ingezameld en gerecycled.

De campagne ‘Doe maar apart’ roept burgers en bedrijven op om elektrische apparaten, batterijen  en accu’s apart in te leveren (foto: Fotopersbureau Dijkstra / Cor Salverius).
 

Batterijen in top 3 afvalbranden

Afgedankte batterijen staan bij inzamelaars en verwerkers van afval de afgelopen jaren in de top 3 van oorzaken van afvalbranden. Apparaten met batterijen en losse batterijen die in het restafval terecht komen, kunnen beschadigd raken en daardoor zelfs brand veroorzaken. Door apparaten en batterijen in te leveren bij milieustraten en winkelbedrijven wordt voorkomen dat deze batterijen beschadigd raken en tot problemen leiden. Losse batterijen en apparaten met batterijen die onjuist worden afgedankt en tussen het rest-, bedrijfs-, bouw-, sloop- en metaalafval belanden, geven grote problemen bij de inzameling en verwerking. Dit leidt vaak tot veiligheidsrisico’s, zoals afvalbranden in vuilnisauto’s, op- en overslaglocaties en in scheidingsinstallaties. Als afgedankte batterijen en elektrische apparaten niet apart worden ingeleverd en bij andere afvalsoorten terechtkomen, gaan ook nog eens veel waardevolle grondstoffen verloren.  

Vapes voor 84% van risico’s

Klein elektrisch afval bevat steeds vaker (oplaadbare) batterijen. Dit afval bestaat onder andere uit oude smartphones, scheerapparaten, elektrisch gereedschap, e-smokers (vapes), elektrisch  speelgoed, losse (lithiumion)batterijen en (fiets)accu’s. Batterijbranden kunnen ontstaan bij het onjuist afdanken, transport en verwerking van deze afgedankte apparaten en batterijen.  Elektrische sigaretten of vapes zorgen voor 84% van alle risicovolle apparaten in het restafval. Daarnaast worden er ook veel accu's afkomstig van elektrisch gereedschap en fietsen aangetroffen. Het is daarom van groot belang dat afgedankte apparaten en batterijen worden ingeleverd voor recycling. 

Elektrificering van Nederland (bron: Stibat / Stichting Open).

Jeroen Stein

Auteur
Jeroen Stein - @copyright

Jeroen Stein op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid