Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 9 oktober 2019

Themablad en poster Prikken en Snijden van Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) wil het gebruik van de arbocatalogus stimuleren. Daarvoor ontwikkelt zij materialen die bedrijven kunnen gebruiken bij hun bedrijfsinterne communicatie. Voor dit doel is recent een themablad over prikken en snijden gemaakt.

Risico

Bij diverse activiteiten kunnen werknemers in aanraking komen met scherp materiaal dat zich in het afval bevindt. Veel prik- of snijwonden doen zich voor aan de handen, bijvoorbeeld bij het optillen van afvalzakken, controleren van containers op inhoud, handmatig verplaatsen van afval, sorteren van afval en in- en uitladen van verpakt afval. Maar ook aan voeten kun je je verwonden. Bijvoorbeeld bij het lopen over stortplaatsen.

Middelen

Het themablad Prikken en Snijden zet de mogelijke preventieve en reactieve maatregelen op een rij. Het biedt bedrijven handvatten hoe om te gaan met het risico en hoe de arbocatalogus hierbij kan helpen. Over het thema is ook een poster beschikbaar. Bedrijven kunnen themablad en poster gebruiken bij hun interne communicatie. Deze en andere middelen zijn te vinden op de uitwisselingssite van de StAA.

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid