Nieuws

Artikel - 4 juni 2018

"Veiligheid is bij ons topprioriteit"

Week van de Veiligheid beklemtoont veilig en gezond werken

De Week van de Veiligheid zet de spot op veilig en gezond werken. Tijdens het evenement, dat plaatsvindt van 4 tot 8 juni 2018, besteden afvalbedrijven extra aandacht aan veiligheid. In heel het land vinden speciale activiteiten plaats, zoals voorlichtingssessies en snelheidscontroles.

Week van de Veiligheid beklemtoont veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken. Tijdens de Week van de Veiligheid richt de afvalbranche de schijnwerpers op deze elementaire basisbehoeften. “Veiligheid heeft altijd onze focus, maar tijdens de Week van de Veiligheid vragen we er nóg explicieter aandacht voor”, vertelt Michaël van Hulst, voorzitter van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) en bestuurslid van de Vereniging Afvalbedrijven. De Week van de Veiligheid wordt een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar is de primeur. De Vereniging Afvalbedrijven nam het initiatief, maar het evenement vindt plaats onder de brede StAA-paraplu. “Ook leden van de NVRD, BRBS Recycling en BVOR doen mee. Deze brancheorganisaties zijn, net als werkgevers- en werknemersorganisaties, bij de Arbocatalogus Afvalbranche betrokken.”

Michaël van Hulst - Stichting Arbocatalogus Afvalbranche:

"Met deze activiteiten willen wij een extra push geven aan het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers."

Verantwoordelijkheid

Voortdurende aandacht voor veiligheid is hard nodig. Ondanks alle inspanningen, vinden in de afvalsector relatief veel arbeidsongevallen plaats: 146 slachtoffers per 100.000 banen van werknemers. Dat blijkt uit de Staat van de Arbeidsveiligheid 2017 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Van Hulst: “We zijn ons hiervan bewust. Als branche nemen we onze verantwoordelijkheid. Met deze week, maar ook met tal van andere initiatieven, willen we de buitenwereld laten zien dat de afvalbranche veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. We doen ons best medewerkers te voorzien van een gezonde en veilige werkplek.”

De activiteiten tijdens de Week van de Veiligheid variëren. Twence heeft verkeersveiligheid als hoofdthema.

Virtual Reality

Een tiental afvalbedrijven doet op een groot aantal locaties mee aan de Week van de Veiligheid. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer bedrijven zullen aanhaken. Tijdens de week organiseren ze speciale activiteiten. De acties en thema’s variëren: van het uitdelen van flyers tot snelheidscontroles met een lasergun, van het promoten van verkeersveiligheid tot aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals helmen en werkschoenen. Renewi, waar Van Hulst werkzaam is als Region Director Randstad Noord, focust op twee thema’s: werkmaterieel en beknelling. “Tijdens de week krijgen alle medewerkers van Renewi dagelijks actuele veiligheidsinformatie. Elke locatie organiseert een praktijkmoment, waarin medewerkers vertellen over hun eigen incidenten.” Vanwege de verhoogde risico’s besteedt Renewi specifiek aandacht aan het werken met heftrucks, reachtrucks en palletwagens. Er wordt een programma opgezet waarin medewerkers door onder meer Virtual Reality-brillen inzicht krijgen in hun vaardigheden, de aanwezige risico’s en de veiligheidsmaatregelen. “Met deze activiteiten willen wij een extra push geven aan het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers”, zegt Van Hulst.

Renewi heeft een programma opgezet waarin medewerkers door onder meer Virtual Reality-brillen inzicht krijgen in hun vaardigheden, de aanwezige risico’s en de veiligheidsmaatregelen.

‘We letten op alle veiligheidsvoorschriften’

Sortiva doet als één van de vele afvalbedrijven mee aan de Week van de Veiligheid. Op drie locaties – in Alkmaar, Haarlem en Middenmeer – vinden gedurende de gehele week controles plaats. “We staan bij onze afnetlocaties, waar de netten van containers worden gehaald”, vertelt Paul Krom, KAM-coördinator (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) bij Sortiva. Dat afnetten gebeurt niet altijd even secuur. “Bij het losmaken en wegtrekken van de netten kan afval meekomen en naar beneden vallen. Daarom zijn helmen verplicht.” Niet alleen helmen krijgen aandacht. Sortiva kiest voor een brede insteek. “We letten op alle veiligheidsvoorschriften. Voeren de mensen de systematiek van het lossen van containers juist uit, dragen ze veiligheidskleding, rijden ze niet te hard, noem maar op.” Als speciaal aandachtspunt noemt Krom de wijze waarop chauffeurs uitstappen uit een kraan of vrachtwagen. “Iedereen heeft vier punten: twee benen, twee handen. Bij het uitstappen moeten drie punten stabiel blijven. Heb je er twee los, dan ga je slingeren.”
Normaliter houdt Krom een maandelijkse controle, nu een hele week. Hij verwacht een versterkend effect. “Grote kans dat we overtreders nu meerdere keren kunnen aanspreken. Bij een tweede keer volgt een sanctie. Continue aandacht voor veiligheid is belangrijk. Mensen vervallen snel weer in oude patronen. Dan vergeten ze hun helm op te zetten of rijden ze toch iets te snel.” Regels negeren is mensen eigen, stelt Krom. “Kijk maar op de snelweg. Daar rijden velen te hard. Mensen denken: mij overkomt niets. Daarom moeten we continu blijven controleren.”

Sortiva besteedt extra aandacht aan het veilig afnetten van containers.

Paul Krom - Sortiva:

"Grote kans dat we overtreders nu meerdere keren kunnen aanspreken."

Verkeersveiligheid

Twence heeft verkeersveiligheid als hoofdthema. “We richten ons op alle chauffeurs die donderdag 7 juni op ons terrein zijn”, vertelt Egon Schreven, veiligheidskundige bij Twence. Een groot team staat die dag paraat; de vijf veiligheidsmedewerkers, de directie, de weegbrugcollega’s en alle dertien arbo-ambassadeurs. “Onze arbo-ambassadeurs zijn medewerkers van de werkvloer. Zij vervullen een essentiële rol bij het creëren en beklijven van veiligheidsbewustzijn.”
De dag start met de onthulling van een digitaal snelheidsmeterbord. Maximumsnelheid ter plaatse: 15 km/uur. Schreven: “Degene die te hard rijdt, spreken we later aan bij de weegbrug. Degene die zich keurig aan de snelheid houdt, krijgt van ons een pluim en een presentje: een veiligheidshamer. Onze directeur onthult het bord en deelt in het begin de attenties uit. Later nemen de andere directieleden die rol bij tourbeurt over. Ons motto luidt: we werken veilig, of we werken niet. Veiligheid is bij ons agendapunt nul. Elke vergadering komt het onderwerp als eerste ter sprake.”

Egon Schreven - Twence:

"De hele afvalbranche is alert op veiligheid."

Alert op veiligheid

Ook elders op het Twence-terrein vinden acties plaats. Zo worden snelheidscontroles gehouden met een lasergun, delen medewerkers bij foutparkeren kaarten uit en vinden speciale controles plaats op de stortvloeren, waar chauffeurs afval komen storten. “Bij onze twee containerwisselplaatsen controleren we onder meer of chauffeurs zich aan de veiligheidsregels van Twence houden.”
Schreven juicht het initiatief van de Week van de Veiligheid toe. Vooral de sector-brede aanpak spreekt hem aan. “De hele afvalbranche is alert op veiligheid. We werken collectief hard aan verbetering.”

Jan van Zon - SUEZ Nederland:

"Verkeersveiligheid gaat niet alleen ons personeel aan, ook die van andere verkeersdeelnemers."

Duizend voertuigen

Net als Twence focust SUEZ Nederland op de verkeersveiligheid, maar dan buiten de poort. Vrachtwagens, auto’s, inzamelwagens: meer dan duizend voertuigen heeft SUEZ dagelijks op de weg. “Verkeersveiligheid gaat niet alleen ons personeel aan, ook die van andere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers. Onze vrachtwagens rijden in binnensteden. Daar kleven risico’s aan”, vertelt Jan van Zon, manager milieu en veiligheid van SUEZ Nederland.
Tijdens de Week van de Veiligheid organiseren circa dertig Nederlandse SUEZ-locaties een speciale veiligheidssessie. Alle tweeduizend medewerkers doen eraan mee, zowel de chauffeurs en beladers als het kantoorpersoneel. Van Zon: “Ook zij zitten op de weg. Telefoneren, appen, te snel rijden: iedereen weet dat het niet mag, maar toch gebeurt het.”

SUEZ Nederland besteedt aandacht aan de verkeersveiligheid van eigen personeel en alle andere weggebruikers.

Lesprogramma

De veiligheidssessie is interactief, met quizvragen. “We beginnen met een vlog van Wieger Droogh, onze algemeen directeur. Daarnaast vragen we via ons intranet, informatieborden en tv-schermen in kantines en kantoren aandacht voor het thema.” Verkeersveiligheid staat binnen SUEZ al langer op de agenda. “Veiligheid is bij ons topprioriteit. Door het land rijdt al jaren onze speciale inzamelwagen langs basisscholen. Het lesprogramma maakt scholieren attent op gevaarlijke situaties. Ze zien met eigen ogen wat de ‘dode hoek’ in de praktijk betekent.”

Auteur
Addo van der Eijk - @copyright

Addo van der Eijk op LinkedIn

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid