Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 11 maart 2020

Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een klimaatneutrale, concurrerende economie van mondige consumenten. Nieuwe initiatieven ontwikkelt de Europese overheid in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en belanghebbenden. Het plan moet nog door de Europese ministers en het Europees Parlement worden goedgekeurd.

Het actieplan voor de circulaire economie bevat maatregelen die:

Duurzame producten de norm maken in de EU. Producten moeten langere meegaan, eenvoudig te hergebruiken, repareren en recyclen zijn en zoveel mogelijk worden gemaakt van gerecycled materiaal. Eenmalig gebruik wordt beperkt, voortijdige veroudering wordt aangepakt en de vernietiging van onverkochte duurzame goederen wordt verboden.

Consumenten meer mogelijkheden geven. Consumenten krijgen toegang tot betrouwbare informatie die helpt milieuvriendelijke keuzes te maken.

Focussen op sectoren die veel middelen gebruiken en waar het potentieel voor circulariteit groot is:

  • Elektronica en ICT – langere levensduur en betere verwerking;
  • Batterijen en voertuigen – vergroten duurzaamheid;
  • Verpakkingen – terugdringen 'over'-verpakkingen;
  • Kunststoffen – verplichte eisen voor het gebruik van gerecyclede materialen en speciale aandacht voor microplastics, en biobased en bio-afbreekbare kunststoffen;
  • Textiel – stimuleren innovatie en hergebruik;
  • Constructie en gebouwen – allesomvattende strategie voor gebouwde omgeving;
  • Food – hergebruik ter vervanging van wegwerpverpakkingen, -servies en -bestek.

Het ontstaan van afval beperken. De focus ligt op het vermijden van afval en het creëren van een afzetmarkt voor hoogwaardige secundaire grondstoffen. De Commissie gaat onderzoeken of voor de EU een geharmoniseerd model kan worden ontwikkeld voor het gescheiden inzamelen van afval. Het actieplan stelt ook maatregelen voor om de EU-export van afval te minimaliseren en illegale overbrengingen aan te pakken.

Reactie Vereniging Afvalbedrijven: ambities omzetten in wetgeving

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) ziet goede uitgangspunten in het actieplan van de Europese Commissie. Het belang van ecodesign wordt onderkend. In de visie van de VA is ecodesign cruciaal voor de circulaire economie. Door ontwerp en productie te richten op hergebruik en recycling, worden producten circulair gemaakt. Het verplicht toepassen van een minimumaandeel gerecycled materiaal in nieuwe producten juicht de VA toe. Dat geeft de afzet van secundaire grondstoffen de impuls die het nodigt heeft. De VA vindt het een gemiste kans dat de Commissie geen werk maakt van het terugdringen van grootschalig storten, omdat dit in veel Europese landen nog steeds gebeurt. Het aanmoedigen van belastingen op verbranden en storten binnen Europa vindt de VA goed. Dit helpt bij de totstandkoming van een gelijkwaardig speelveld in de Europese Unie.

De leden van de VA gaan graag de uitdaging aan om de mooie ambities van de Europese Commissie om te zetten in acties. Van de overheid verwacht de VA dat de ambities snel worden vastgelegd in wetgeving.

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Bioplastics recyclen, niet composteren

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Ecodesign absolute voorwaarde in transitie naar circulaire economie

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Europese circulaire economie heeft baat bij één Europese afvalmarkt

Afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid