Standpunten

Bioplastics

De Vereniging Afvalbedrijven juicht het verduurzamen van verpakkingen toe, maar constateert dat niet alle bioplastics bijdragen aan de circulaire economie. Op basis van praktijkervaring en onderzoek concludeert de sector:

  • Biobased plastic verpakkingen zijn goed recyclebaar.
  • Bio-afbreekbare plastic verpakkingen hebben op dit moment geen meerwaarde omdat ze niet gecomposteerd of gerecycled kunnen worden.
  • Bio-afbreekbare plastics voegen enkel iets toe als gft-inzamelmiddel of wanneer sprake is van een monostroom (één specifieke categorie afval) die afzonderlijk ingezameld wordt.

Daarom is de Vereniging Afvalbedrijven van mening dat nu gekozen moet worden voor mechanische recycling van biobased plastics. Dat past binnen een circulaire economie. In de toekomst kan dat veranderen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe producten en technieken op de markt komen. De afvalsector staat open voor innovaties en voert hierover overleg met beleidsmakers, producenten en kennisinstellingen.

Meer informatie is te vinden in onze factsheet

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Lennert Vermaat

Contactpersoon
Lennert Vermaat

Lennert Vermaat op LinkedIn

Tim Brethouwer (Attero) – lid Afdeling Bioconversie van de Vereniging Afvalbedrijven:

'De meeste bio-afbreekbare plastics breken niet of slechts gedeeltelijk af in composteerinstallaties.'

Bioplastics

Artikel

22 maart 2018 Bioplastics: welke wel/niet?
Bioplastics zijn in opkomst. Vleesschaaltjes, wegwerpbekers, folies om tijdschriften, bestek: steeds meer producten bestaan uit...

Persbericht

22 maart 2018 Bioplastics recyclen, niet composteren
De markt voor bioplastics groeit. De Vereniging Afvalbedrijven juicht het verduurzamen van verpakkingen toe, maar constateert in de...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen