Header fietser

Nieuws

Persbericht - 8 november 2023

Pssst, gooi niet weg… Lever ‘m veilig in!

Lever lachgascilinders in bij de milieustraat

De NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven starten een campagne om gebruikers van lachgascilinders te stimuleren deze in te leveren bij de milieustraat. ‘Zo maar weggooien op straat of in de natuur is slecht voor het milieu. Doe het ook niet bij het restafval in de kliko of in een (ondergrondse) container. Dan kunnen ze ontploffen in de vuilnisauto of in de verbrandingsoven … da’s levensgevaarlijk en geeft enorm veel schade! Lever ‘m veilig in!’, zeggen afvalinzamelaars en afvalverwerkers.

De campagne heet ‘PSSST GOOI NIET WEG … LEVER ‘M VEILIG IN’ en is te zien op websites, social media en in een ‘knallende’ video. Lachgas staat sinds januari op lijst II van de Opiumwet en het gebruik is dus verboden. Eerst kreeg je nog statiegeld en leverde iedereen braaf zijn cilinders in. Wel €30 per houder! Zonder dit statiegeld worden nu per maand tienduizenden lege en halfvolle lachgascilinders na gebruik gedumpt. Op straten, pleinen, de natuur of de afvalcontainer. En dat wil je natuurlijk niet. Als je ze inlevert bij de milieustraat helpt dat om de medewerkers in de sector veilig te kunnen laten werken en kunnen we ze hergebruiken voor nieuwe spullen. En dat wil toch iedereen?

Kost miljoenen

Lachgascilinders die bij het restafval zijn gegooid, komen eerst in kraakpersauto’s terecht. Als het afval wordt samengeperst, kunnen ze ontploffen dichtbij medewerkers van de vuilnisauto’s. Of bij mensen op straat, met alle risico's van dien. Vuilnisauto’s rijden met het restafval en de cilinders naar de verwerkingscentrales. Daar wordt het afval eerst voorgesorteerd. Zo veel mogelijk cilinders worden er met de hand uitgepikt. Het gaat om duizenden stuks, dus er komen ook veel flessen in de verbrandingsovens terecht. Als er daar eentje ontploft, is de schade aan de oven groot en wordt deze meteen stilgezet. ‘We werken veilig of we werken niet!’, maar dan kan de centrale ook geen stoom, stroom en warmte leveren aan huizen en bedrijven. Dat kost miljoenen. Het opbergen en voorsorteren van de cilinders, het repareren van de kapotte ovens en de verloren energie kost in Nederland nu al €40 miljoen.

Ga naar www.veiliginleveren.nl

 

Jeroen Stein

Contactpersoon
Jeroen Stein

Jeroen Stein op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid