Header fietser

Nieuws

Publicatie - 6 juli 2022

Jaarbericht 2021 Vereniging Afvalbedrijven

Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2021. Een jaar dat opnieuw werd gekenmerkt door de coronapandemie. De sector zorgt ervoor dat het werk wordt gedaan en naast het ‘reguliere afval’ van onze maatschappij ook de grote hoeveelheid medisch afval op een veilige manier zijn weg vindt. Met het organiseren van een Week van de AfvalHelden worden alle mannen en vrouwen die het werk in de praktijk uitvoeren in het zonnetje gezet.

Naast deze ontwikkelingen zet de VA zich in 2021 weer in voor de transitie naar de circulaire economie. Daarbij vraagt zij aandacht voor de kwaliteit van ingezamelde en gerecyclede materialen, een gelijkwaardige positie van gerecyclede grondstoffen ten opzichte van primaire grondstoffen en erkenning voor het vermijden van broeikasgasemissies elders in de keten. Dit laatste bereikt de sector met hoogwaardige recycling, de productie van duurzame energie en de afvang van CO2, die bijvoorbeeld kan worden toegepast in de tuinbouwsector. Met deze activiteiten wordt bespaard op de inzet van fossiele grond- en brandstoffen. De VA trekt samen op met de Nederlandse Arbeidsinspectie om gezond en veilig werken in de afvalsector te verbeteren en zij en haar leden organiseren in de Week van de Veiligheid weer meerdere activiteiten die de aandacht vestigen op veiligheid en gezondheid.

Meer is te lezen in het Jaarbericht 2021. Dat kan meteen online of van papier, door een print te maken van de PDF.

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid