Header fietser

Nieuws

Artikel - 8 juni 2023

Aandacht voor veilig en gezond werken is altijd belangrijk

5 juni t/m 9 juni 2023: Week van de Veiligheid

Veiligheid is voor de afvalsector altijd prioriteit nummer 1. Het motto is ‘We werken veilig of niet’. Om dat te benadrukken, organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche elk jaar de Week van de Veiligheid. Tijdens de week schenken bedrijven en organisaties extra aandacht aan het onderwerp, elk met een eigen thema. Meerdere leden van de Vereniging Afvalbedrijven doen mee. In dit artikel belichten vier afvalbedrijven hun activiteiten.

Het is niet altijd even gemakkelijk om veiligheid daadwerkelijk ‘tussen de oren’ te krijgen. Natuurlijk wil iedereen na het werk gezond thuis kunnen komen. En natuurlijk is elk ongeval met een collega er één te veel. Maar voordat mensen elkaar aanspreken op onveilig gedrag of een onveilige situatie melden, moet er vaak eerst wat gebeuren. Met een luchtige campagne, een cadeautje of een activiteit krijgen specifieke onderwerpen tijdens de Week van de Veiligheid – altijd in de eerste week van juni – extra aandacht en staat veilig en gezond werken bij iedereen op het netvlies.

Bart Vandepitte (AEB Amsterdam):

‘Door medewerkers situaties te laten zien en door actief het gesprek aan te gaan, blijft de informatie beter hangen.’

De Safety Street

“De veiligheidsboodschap moet wel blijven hangen, dus geen saaie powerpointpresentatie”, vindt Bart Vandepitte, veiligheidskundige bij het revisieteam van AEB Amsterdam. Alle operationele revisiemedewerkers moeten de zogeheten Safety Street doorlopen. Met twee tot drie periodes per jaar van zes tot acht weken lang, gaat het om heel veel mensen. Vandepitte: “Onze veiligheidsstraat bestaat uit een opstelling van steigermateriaal. In de straat instrueren wij in drie kwartier de mensen over onze veiligheidseisen. Het gaat om veel informatie. Door ze situaties te laten zien en door actief het gesprek aan te gaan, blijft de informatie beter hangen en zien we of de deelnemers onze veiligheidseisen ook begrijpen.”

Inzicht in eisen

Sinds AEB Amsterdam deze aanpak bij de operationele revisiemedewerkers hanteert, nu bijna twee jaar, zijn het aantal ongevallen en de ernst van de ongevallen aanzienlijk afgenomen. Vandepitte nam het initiatief om de Safety Street tijdens de Week van de Veiligheid beschikbaar te stellen aan iedereen die deze veiligheidsstraat gewoonlijk niet doorloopt. “Zo krijgen ze inzicht in de eisen waar medewerkers in de revisie aan moeten voldoen. Hopelijk herkennen ook zij vervolgens gevaarlijke situaties.”

Eén van de onderwerpen die Meerlanden tijdens de Week van de Veiligheid bij de kop pakt is arbeidshygiëne

Proactief veiligheidsbeleid

Bij Meerlanden komt de Week van de Veiligheid elk jaar terug. “Wij zetten in op een proactief veiligheidsbeleid en bevragen onze afdelingen wat er volgens hen beter kan. Daar handelen we vervolgens naar.” Aan het woord is Christy Kool, procesmanager KAM en verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Het veiligheidsbeleid bij Meerlanden is gericht op de uitgangspunten van de Safety Culture Ladder, een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in het bedrijf te meten. Bewust veilig werken krijgt binnen de organisatie continue aandacht. “Elke vier jaar herijken we ons veiligheidsbeleid. Het bijbehorende veiligheidsplan omvat een breed spectrum aan activiteiten. Zo nodig passen we dat aan de actualiteit aan, zoals tijdens de pandemie.”

Christy Kool (Meerlanden):

‘Wij zetten in op een proactief veiligheidsbeleid en bevragen onze afdelingen wat er volgens hen beter kan.’

Vier onderwerpen

Voor deze editie van de Week van de Veiligheid bracht de afdeling Operatie van Meerlanden specifieke onderwerpen in: de rij- en rusttijdenwet, het melden van onveilige situaties, arbeidshygiëne en het (juiste) gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM’s). Kool: “Operatie zag dat er op deze vier punten verbeteringen mogelijk zijn, of dat ze in elk geval extra aandacht kunnen gebruiken. Ons programma voor de veiligheidsweek hebben we daarop afgestemd.”

Campagne rond vallen en struikelen

Voor Indaver in Nederland en België is de eerste week van juni het moment om de nieuwste veiligheidscampagne te introduceren. De campagne concentreert zich rond vallen en struikelen. Nienke Veenendaal, manager Safety, Health, Environment (SHE) bij Indaver Nederland legt uit waarom. “In Nederland kwamen alle ongevallen met verzuim door een val of een struikelincident, soms met zeer ernstige gevolgen. In België betrof dit de helft van de gevallen.”

Nienke Veenendaal (Indaver):

‘In deze campagne legt een collega uit welke invloed een blessure, opgelopen tijdens het werk, heeft op zijn of haar privéleven.’

Persoonlijke insteek

Indaver kiest bij haar campagnes voor een persoonlijke insteek waarbij een link tussen werk en privé wordt gelegd. Bescherming van onder meer hoofd, rug, oren, ogen of voeten vormen de basis. Veenendaal: “In deze campagne legt een collega uit welke invloed een blessure, opgelopen tijdens het werk, heeft op zijn of haar privéleven. Ook dit past binnen het veiligheidsbeleid, om de hoofdrol binnen een campagne aan de medewerkers te geven.” In het najaar volgt een tweede campagne die zich richt op blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen en welke rol persoonlijke hygiëne daarin speelt.

Renewi gaat tijdens de Week van de Veiligheid Aan de Slag!

Aan de slag

Renewi gaat tijdens de Week van de Veiligheid Aan de Slag! of, internationaler, Let’s do it! en dat in nog drie talen. De Europese recyclingorganisatie biedt alle medewerkers, dus ook in de landen buiten Nederland en België, activiteiten aan. Per land of bedrijfsonderdeel kan het accent verschillen, maar het overkoepelende thema is voor iedereen hetzelfde. “Veilig werken moet een automatische handeling zijn en dat vraagt vooral om het herhalen van de boodschap in telkens een ander jasje”, legt Albert van Veldhuizen uit. Binnen Renewi is hij manager Safety, Health, Environment, Quality (SHEQ). “Wij hechten veel waarde aan de Week van de Veiligheid. Je kunt op een andere, vaak wat luchtigere manier dit belangrijke thema onder de aandacht brengen.”

Albert van Veldhuizen (Renewi):

‘Veiligheid is niet alleen voor jou belangrijk, maar ook voor je collega’s.’

Kunst van het kijken

Zo hecht Renewi bijvoorbeeld veel waarde aan de kunst van het kijken, waarbij medewerkers onveilige situaties leren herkennen. Daar volgt direct het broeder-hoeder principe op. Van Veldhuizen: “Veiligheid is niet alleen voor jou belangrijk, maar ook voor je collega’s. Wij stimuleren dat mensen elkaar aanspreken bij en over onveilige situaties. Belangrijk is dat dit niet als kritiek wordt gezien, maar als bezorgdheid en aandacht voor de ander.”

Activiteiten leden Vereniging Afvalbedrijven

Voor de zesde keer organiseert Stichting Arbocatalogus Afvalbranche de Week van de Veiligheid. Bedrijven en organisaties die actief zijn in de afvalsector organiseren in de eerste week van juni op een of meerdere dagen activiteiten rond veilig en gezond werken. Ze attenderen medewerkers op een ludieke wijze op veilig en gezond werken. Bedrijven en organisaties hebben de vrijheid om de week op hun eigen manier in te vullen.
Meerdere leden van de Vereniging Afvalbedrijven doen aan de Week van de Veiligheid mee, waarvan een viertal in dit artikel hun activiteiten belichten. Zo organiseert Renewi onder andere een Safety Carrousel. Op praktische en speelse wijze vergroten de medewerkers in een uur hun kennis en bewustzijn ten aanzien van veiligheid. De extra aandacht ligt op het herkennen van gevaren en elkaar (durven) aanspreken. De Renewi Groep besteedt ook aandacht aan de veiligheid voor kantoorpersoneel in de breedste zin van het woord: van digitale veiligheid tot inrichting van de werkplek.
Indaver lanceert haar nieuwste veiligheidscampagne door op alle locaties een film te vertonen waarin een collega vertelt over de invloed van een ongeval op zijn of haar privéleven. De leidinggevende of veiligheidskundige op de locaties houdt een korte presentatie als insteek voor een gezamenlijk gesprek over veiligheid.
Meerlanden heeft een toolbox met alle relevante thema’s voor deze week. Er worden nieuwe LMRA (laatste-minuut-risicoanalyse) pasjes uitgedeeld en de nieuwe meldingsknop wordt geïntroduceerd. De knop zorgt ervoor dat de melding van een onveilige situatie direct bij de juiste persoon terechtkomt die meteen actie onderneemt. Iedereen krijgt een tasje met drinken en een snack om aandacht te vragen voor de rust- en rijtijden.
Bij AEB Amsterdam mogen alle collega’s die gewoonlijk van een revisieterrein worden geweerd, de Safety Street doorlopen. Elke dag (behalve woensdag) zijn er twee mogelijkheden voor maximaal twintig deelnemers.

Auteur
Inge Heuff - @copyright

Inge Heuff op LinkedIn

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid