Header afvalstromen

Nieuws

Publicatie - 18 september 2019

Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven

In het Jaarbericht 2018 kijkt de VA terug op belangrijke onderwerpen die ons bezighielden in het afgelopen jaar. We hebben ons onverminderd ingezet om de aandacht op de kwaliteit van ingezamelde afvalstromen te vestigen en om het ontstaan van branden bij onze leden zoveel mogelijk te voorkomen. Verder leverden we onze bijdrage aan het Klimaatakkoord, inventariseerden we de potentie aan energie, waren we druk met de aankomende Brexit en namen we een duidelijk standpunt in over bioplastics.

Kwaliteit

De roep om een focus op kwaliteit van ingezamelde afvalstromen vindt steeds meer weerklank in de samenleving. Het is essentieel voor de circulaire economie. Van recyclingstromen van goede kwaliteit kunnen hoogwaardige producten worden gemaakt. De VA werkt samen met andere partijen aan verbetering van de kwaliteit van ingezamelde afvalstromen.

Brandpreventie

Samenwerking is ook belangrijk bij de aanpak van branden. Met ketenpartners werkt de VA eraan om matrassen en batterijen - belangrijke veroorzakers van branden - uit het restafval te weren. Om branden te voorkomen, treffen bedrijven vele maatregelen. Ze leren van elkaar, verbeteren hun voorraadbeheer, vragen bij ontdoeners aandacht voor materialen die niet in het afval thuishoren en delen proactief maatregelen voor brandveiligheid.

Klimaatakkoord

De VA praat mee over maatregelen om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen te reduceren. De sector kan een bijdrage leveren aan CO2-reductie bij andere partijen. Voor deze bijdrage aan het Klimaatakkoord wil de sector worden erkend. In 2018 brengt de VA de potentie van de sector voor de productie van energie in beeld. Er kan meer energie uit hetzelfde afval worden gehaald, met name door meer gebruik te maken van het grote potentieel aan warmte.

Bioplastics

Om de voorkomen dat de markt voor bio-afbreekbare plastics zich verder uitbreidt zonder dat het meerwaarde heeft voor een duurzame samenleving, geeft de VA in 2018 een duidelijk signaal af. Er moet gekozen worden voor mechanische recycling van biobased plastics. Bio-afbreekbare plastics geven problemen bij zowel compostering als recycling.

Brexit

De VA maakt zich sterk voor voortzetten van de vrije handel in afval voor recycling en terugwinning van grondstoffen tussen het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen nadat het VK de Europese Unie heeft verlaten. Eind 2018 wordt duidelijk dat bestaande EVOA-kennisgevingen na Brexit rechtskracht behouden. Exporteurs en importeurs van afval van en naar het VK hoeven geen nieuwe kennisgevingen aan te vragen.

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid