Nieuws

Nieuwsbericht - 19 oktober 2022

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche publiceert haar jaarverslag

Gisteren publiceerde de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche haar Jaarverslag 2021. In het jaarverslag laat de stichting zien wat het afgelopen jaar is gebeurd om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en het gebruik ervan te stimuleren. Alles is erop gericht veilig en gezond werken in de afvalbranche naar een hoger plan te tillen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie keurde afgelopen jaar het onderdeel ‘Dieselmotoremissies’ in de Arbocatalogus Afvalbranche goed. Met de maatregelen in de arbocatalogus kan de blootstelling aan de schadelijke uitlaatgassen van dieselmotoren zoveel mogelijk worden beperkt. Speciaal voor het jaarverslag vertelde Ralph Kerkhoff van PreZero Nederland in een film over deze maatregelen. De film is te vinden op het YouTubekanaal van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA).

documenten opgenomen

Afgelopen jaar werden enkele naslagdocumenten opgenomen in de arbocatalogus. Met goede praktijkvoorbeelden wil de StAA bedrijven en organisaties helpen bij het professionaliseren van hun bedrijfsvoering. Het Protocol Afvalsector, het protocol voor gezond en veilig werken in de anderhalvemetersamenleving dat in coronatijd werd opgesteld, kreeg in 2021 een vaste plaats in de arbocatalogus. Dit zorgt ervoor dat de maatregelen worden geëvalueerd en in de inhoud actueel blijft. Het protocol is daardoor ook bruikbaar bij eventuele toekomstige pandemieën.

Gebruik stimuleren

Om het gebruik van de arbocatalogus te stimuleren organiseerde de StAA tijdens de Week van de Veiligheid 2021 een webinar, waarin met een nieuwe animatie en een presentatie inzicht werd gegeven in de werking en het gebruik van de arbocatalogus.
De vierde editie van de Week van de Veiligheid kon door de aanhoudende pandemie geen grootschalig evenement zijn. Toch zagen bedrijven kans acties op touw te zetten die focussen op veiligheid en gezondheid. Dat ging bijvoorbeeld over verkeersveiligheid en veiligheidsgedrag.
De website van de Arbocatalogus Afvalbranche werd in 2021 uitgebreid met een nieuwsmodule. Verder maakte de StAA weer enkele themabladen en cartoons. In 2021 gingen die over ‘Extreem Weer’, de werking van de Arbocatalogus Afvalbranche en ‘Agressie en Geweld’.

Meer is te lezen in het nieuwsbericht van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche.

STICHTING ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche wordt gevormd door de sociale partners CNV Overheid en Publieke Diensten, FNV Overheid, Vakvereniging Het Zwarte Corps en Werkgeversvereniging WENB, en de brancheorganisaties BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven. www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid