Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 1 april 2020

Crisisteam brengt gevolgen coronacrisis op verpakkingsafvalketen in beeld

Ketenpartners willen inzameling en recycling van verpakkingsafval zo goed mogelijk laten verlopen

Om te voorkomen dat door de coronacrisis het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval in Nederland afneemt of stagneert is het ‘Crisisteam PMD, glas en papier’ opgericht. Het team signaleert de risico’s en moeilijkheden die het virus met zich meebrengt voor inzameldiensten, sorteerders, overslagstations en recyclers en maakt deze beheersbaar door het opstellen van scenario’s en draaiboeken. Op die manier kunnen de partijen in de afvalketen bij calamiteiten snel handelen.

Het crisisteam bestaat uit het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, VPKT, de NVRD, de Vereniging Afvalbedrijven, HVC en Regie Kunststoffen Nederland (RKN). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangesloten. Deze organisaties staan in direct contact met gemeenten, inzamelaars, sorteerders en recyclers. Door hen worden alle onderdelen in de afval- en recyclingketen gemonitord en kan bij verstoring snelle landelijke afstemming plaatsvinden. Zo is het crisisteam hiermee in staat knelpunten in de keten te signaleren en aan te pakken.

Continuïteit inzameling en recycling waarborgen door samenwerken

“Het coronavirus stelt ons allemaal voor uitdagingen. Alles wat een paar weken geleden vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Ook in de inzameling en recycling van verpakkingen kan het coronavirus zorgen voor onzekerheid”, aldus Tjaco Twigt van VPKT, onderdeel van het Afvalfonds Verpakkingen. “We brengen allerlei risico’s  in kaart en werken samen om die te beheersen. We doen er alles aan om de inzameling te continueren”

Jurgen de Jong van RKN: “Zo kan ziekte van werknemers zorgen voor een continuïteitsprobleem in de verwerking van afvalstromen. De bedrijven die gerecycled kunststof kopen van recyclers produceren veel minder. Recyclers kunnen daardoor moeilijker hun kunststof kwijt – en dus ook niet meer verwerken. Grenzen zouden dicht kunnen gaan voor transport van afval. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gehele recyclingketen van verpakkingsafval. Om de continuïteit van de inzameling en recycling van verpakkingsafval te waarborgen, moeten we rekening houden met al deze scenario’s en ervoor zorgen dat hier adequaat op gereageerd wordt. Dat kan alleen als we de handen ineen slaan en informatie met elkaar delen, in kaart brengen, evalueren en op basis daarvan adviezen uitbrengen en handelen.”

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid