Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 21 juni 2024

Grote zorgen over veiligheid medewerkers en financiële schade aan ovens

Vereniging Afvalbedrijven en NVRD bij rondetafelgesprek

Donderdag 20 juni was het rondetafelgesprek over lachgascilinders in de Tweede Kamer. De afvalsector had hierop met klem aangedrongen omdat de situatie in de sector door het op 1 januari 2023 ingevoerde lachgasverbod onhoudbaar is geworden. De risico’s voor de veiligheid van medewerkers zijn te groot. De kosten voor inzamelen en sorteren van de cilinders, het repareren van schade aan de ovens en de inkomstenderving door stilstand (en daardoor van energielevering aan burgers en bedrijven) lopen inmiddels op tot 150 miljoen euro.

De afvalsector is al bijna 1,5 jaar met de rijksoverheid in overleg over deze situatie. Door het lachgasverbod is de statiegeldregeling vervallen en belanden de wegwerpcilinders in de openbare ruimte en in het (rest)afval. Het Rijk deelt de zorg, maar is niet bereid de sector financieel bij te staan omdat het zich niet verantwoordelijk voelt voor de gevolgen van het lachgasverbod voor de afvalsector. De Vereniging Afvalbedrijven is van mening dat het kabinet de veiligheidsrisico’s en de gevolgen van stilstand in het afvalbeheer schromelijk onderschat.

Tijdens het rondetafelgesprek verwoordde Wim van Lieshout (directeur van AEB) namens de Vereniging Afvalbedrijven de zorg van de sector aan Tweede Kamerleden. Hij riep op tot financiële steun voor de geleden schade en vroeg om stimulering van een inleverpremie voor lachgascilinders om de risico’s voor werknemers en installaties fors terug te dringen. De sector dringt ook aan op evaluatie van het effect van het lachgasverbod en op onderzoek naar het aanpassen van de cilinders zodat deze niet kunnen ontploffen in de verbrandingsinstallaties of inzamelwagens.

Genodigden waren het Trimbos Instituut, Zwerfie Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Politie, Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, Meerlanden, FNV en AMCS Group.

De Kamerleden Willem Boutkan (PVV, voorziter), Hester Velman (VVD), Geert Gabriels (GLPvdA), Mpanzu Bamenga (D66) en Rob Pierik (BBB) stelden kritische maar opbouwende vragen.

Henry Meijdam (voorzitter NVRD), Wim van Lieshout (namens Vereniging Afvalbedrijven en directeur AEB) en Willem Boutkan (PVV) poseren achter een ‘legale’ cilinder met ‘fastgas’.

Jeroen Stein

Contactpersoon
Jeroen Stein

Jeroen Stein op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid