Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 28 mei 2020

Week van de Veiligheid 2020: afstand houden

Van 2 tot en met 5 juni vindt de Week van de Veiligheid 2020 plaats. Op diverse locaties, verspreid over het land, vragen organisaties in de afvalbranche op een of meerdere momenten extra aandacht voor veilig en gezond werken in relatie tot het thema ‘afstand houden’. Afstand houden is aan de orde in de anderhalvemetersamenleving, maar medewerkers in de branche hebben dagelijks in vele situaties te maken met dit thema. De Week van de Veiligheid is een initiatief van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche en wordt elk jaar in de eerste week van juni georganiseerd.

De coronapandemie dwingt ons allen alert te zijn op onze gezondheid en veiligheid, en op die van anderen, waaronder onze collega’s. De afvalbranche is zich hier altijd bewust van en heeft veilig en gezond werken scherp op het netvlies, tijdens de coronacrisis misschien wel meer dan ooit. De sector neemt zijn verantwoordelijkheid met het scheppen van een veilige en gezonde werkomgeving, en het creëren van bewustwording voor het belang van veilig en gezond werken. Tijdens de Week van de Veiligheid brengen de organisaties veilig en gezond werken gezamenlijk nog eens extra onder de aandacht.

Door de coronapandemie is het dit jaar voor iedereen lastig om (grootschalige) activiteiten te organiseren. Als vitale sector hebben onze collega’s genoeg te doen en moeten we tegelijkertijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Dit is wel de reden aan de slag te gaan met het thema afstand houden. Het sluit aan op de actualiteit en het is een onderwerp waar de sector elke dag en in vele situaties mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijk afval, draaiende onderdelen van machines, werken met shovels en vrachtwagens in het verkeer. Binnen bedrijven zijn afspraken gemaakt over hoe hierbij de veiligheid en gezondheid te bewaken. Tijdens de Week van de Veiligheid kan elke organisatie op zijn eigen manier invulling geven aan het thema en acties organiseren die aansluiten bij eigen thema’s rondom ‘afstand houden’.

De organisaties gaan vooral intern aan de slag. Om bij de eigen medewerkers nog eens extra aandacht te vragen voor veiligheid en gezondheid, wordt vooral gebruik gemaakt van vertrouwde communicatiekanalen, zoals intranet, narrow-casting, nieuwsbrief en mededelingenbord. De acties gebeuren veelal online en op afstand. Er worden wedstrijden uitgeschreven voor het beste voorbeeld van afstand houden en vlogs opgenomen waarin een medewerker een situatie laat zien waarbij afstand houden belangrijk is. De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche heeft bedrijven een handje geholpen door de opzet van deze activiteiten vooraf aan te bieden. Andere acties die worden gedaan om afstand houden onder de aandacht te brengen, zijn het uitdelen van een rolmaat, het dragen van speciale hesjes met de tekst afstand houden erop, het dagelijks poneren van stellingen over het thema, en het professionaliseren van de pictogrammen en bewegwijzering, zodat iedereen weet waar hij mag lopen, staan en zitten. Ook de betrokken brancheorganisaties vragen met activiteiten aandacht voor het thema, onder meer met eigen artikelen en berichten.

Leden Vereniging Afvalbedrijven

Vanuit de achterban van de Vereniging Afvalbedrijven nemen dit jaar in elk geval deel: AEB, Afvalzorg, Attero, AVR, Avri, Omrin, Renewi, Sortiva en SUEZ. De Vereniging Afvalbedrijven publiceert volgende week een artikel over hoe haar leden zijn blijven werken in de anderhalvemetersamenleving.


De Vereniging Afvalbedrijven is een van de partijen in de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Deze stichting stelt zich ten doel de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en verder te ontwikkelen, en het gebruik ervan te bevorderen. Andere partijen binnen de stichting zijn werkgeversvereniging WENB, werknemersorganisaties FNV, CNV en HZC en brancheorganisaties NVRD, BRBS Recycling en BVOR.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid