Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 8 juli 2024

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche publiceert Jaarverslag 2023

Afgelopen week publiceerde de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarverslag over 2023. De Arbocatalogus Afvalbranche werd op verschillende punten aangevuld en met diverse activiteiten bracht de StAA veilig en gezond werken onder de aandacht. De Arbocatalogus Afvalbranche bestond in 2023 vijftien jaar.

In 2023 is de maatregel 'Geven werkinstructie' aan de Arbocatalogus Afvalbranche toegevoegd. Naar aanleiding van de coronapandemie is het Protocol Afvalsector geactualiseerd en afgerond. Daarnaast is het Sectorplan Pandemische Paraatheid ontwikkeld om voorbereid te zijn op eventuele nieuwe pandemieën. Verder heeft de StAA aandacht besteed aan preventie en beheersing van blootstelling aan dieselmotoremissies (DME), mede ter voorbereiding op de aanstaande evaluatie van de grenswaarden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Promotie

Om het belang van veilig en gezond werken bij iedereen scherp op het netvlies te houden, organiseerde de StAA van 5 tot en met 9 juni 2023 voor de zesde keer de Week van de Veiligheid. Verschillende bedrijven richtten zich tijdens de week op het vergroten van veiligheidsbewustzijn, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken op onveilige situaties en het benadrukken van rust- en rijtijden. Er werden toolboxmeetings gehouden over actuele thema's of over de Arbocatalogus Afvalbranche zelf. Ook werd aandacht besteed aan het brandgevaar van lithiumbatterijen in (rest)afval en de bijbehorende veiligheidsprotocollen. Op 5 juni 2023 lanceerden diverse partijen binnen de StAA samen met producentenorganisaties de campagne 'Doe maar apart'. Deze campagne is bedoeld om consumenten en bedrijven te stimuleren losse batterijen en elektrische apparaten met lithiumbatterijen of -accu’s apart in te leveren en niet weg te gooien.
De StAA maakte in 2023 twee nieuwe themabladen, over 'Agressie en Geweld' en 'Werken op Hoogte'. Vanwege hevige storm op 2 november 2023 moest de StAA haar jaarcongres op het laatste moment afblazen. Het werd verschoven naar het voorjaar van 2024.

15 jaar

In 2023 bestond de Arbocatalogus Afvalbranche 15 jaar. Otto Friebel sprak namens het bestuur een dankwoord uit naar alle betrokkenen.

Otto Friebel, bestuurslid StAA:

'Dankzij jullie betrokkenheid, inzet en toewijding kan ik met gepaste trots zeggen dat we een inhoudelijk sterk en toegankelijk instrument hebben om veilig en gezond werken in onze sector te verbeteren.'

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid