Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 1 mei 2020

Beleidsprogramma voor volledige circulaire textielketen in 2050

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Van Veldhoven heeft in april het ‘beleidsprogramma circulair textiel’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De Vereniging Afvalbedrijven (VA) is positief over het programma omdat het inzet op beter ontwerp, kwaliteit van inzameling en stimuleren van de vraag naar gerecycled materiaal.

Beleidsplan

Het kabinet wil in 2050 komen tot een volledig circulaire economie, ook in de textielsector. Het beleidsprogramma bevat ambitieuze doelstellingen, die IenW is overeengekomen met de partners uit de textielketen. De aanpak is samengevat in een infographic. Voor het bereiken van een circulaire textielsector noemt het programma onder meer:

  • Ontwerpen met het oog op de recyclebaarheid;
  • Aandacht voor kwaliteit bij de inzameling van meer en beter textiel - hieraan werkt de VA samen met NVRD en RWS binnen het Uitvoeringsprogramma VANG-Huishoudelijk afval;
  • Verplicht toepassen van een minimumaandeel gerecycled textiel in nieuw textiel (25% in 2025, 30% in 2030);
  • Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waarin goed recyclebaar materiaal en de toepassing van gerecycled textiel worden beloond.

Het zijn maatregelen die de VA alleen maar kan ondersteunen en graag ook toegepast ziet in andere ketens, zoals plastics en papier.

Massabalans

De VA heeft deelgenomen aan de klankbordgroep, die het onderzoek naar de massabalans van textiel voor het jaar 2018, heeft begeleid. De massabalans is onderdeel van de onderbouwing voor het beleidsprogramma. De resultaten van het onderzoek laten zien dat in 2018 meer textiel op de markt is gebracht en afgedankt dan in 2012, het jaar dat de eerste massabalans is opgesteld. Het percentage gescheiden ingezameld afgedankt textiel is gestegen van 43,1% in 2012 naar 44,6% in 2018, het percentage textiel in restafval is in dezelfde periode gedaald van 56,9% naar 55,4%. Procentueel stijgt de gescheiden inzameling per Nederlandse inwoner iets sneller. Gemeten in gewicht per inwoner, stijgt zowel het gewicht van het gescheiden ingezameld textiel als het gewicht van textiel in het restafval.

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen