Header afvalstromen

Nieuws

Persbericht - 25 juni 2020

Nieuwe wel/niet-lijst voor gft-afval beschikbaar

Goed gescheiden gft-afval is beter te recyclen

In het Nederlandse restafval zit nog meer dan 30% gft (groente-, fruit- en etensresten en tuinafval). Om de Nederlandse economie volledig circulair te maken is het van groot belang om het restafval beter te scheiden en te recyclen. Daarvoor is met alle partijen uit de keten een uniforme wel/niet-lijst voor gft-afval ontwikkeld. Het doel van de lijst is bijdragen aan meer en beter gescheiden gft-afval. Goed gescheiden afval is beter te recyclen. Daarom is het belangrijk dat afval in de goede afvalbak wordt gegooid.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de samenstellers van de nieuwe lijst doen een oproep aan iedereen die betrokken is in de keten van gft-afval (burgers, gemeenten, NGO’s, inzamelaars en verwerkers) om de nieuwe uniforme wel/niet-lijst voor gft-afval te gebruiken bij communicatie over het scheiden en inzamelen van gft-afval. Zo bereiken we samen sneller de doelstelling om in Nederland in 2050 een volledig circulaire economie te hebben.

Communicatiemateriaal vrij beschikbaar

Voor alle partijen die communiceren met het publiek zijn de nieuwe uniforme wel/niet-lijst voor gft-afval (ook wel gft-wijzer genoemd) en bijbehorende hulpmiddelen te vinden op www.vang-hha.nl/gftlijst. Er is een beknopte lijst voor directe communicatie en een wat langere, meer gedetailleerde lijst als naslagwerk. De hulpmiddelen bestaan uit een gebruikershandboek met achtergrondinformatie en tips hoe de materialen te gebruiken, een video ‘Wat is groente-, fruit- en tuinafval (gft) en hoe scheid ik dit?’, tips en tricks voor een schone gft-bak, een Q&A: Wat mag wel en niet in de gft-bak? en een toelichting over de aanleiding, betrokkenen en plaats in LAP3. De nieuwe lijst en bijbehorende informatie is ook te vinden op de site van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal: https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/groente-fruit-en-tuinafval-gft/

Onderdeel Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)

De nieuwe uniforme wel/niet-lijst voor gft-afval wordt met ingang van de tweede wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) benoemd in de afbakening van sectorplan 6: gescheiden ingezameld of afgegeven organisch afval van huishoudens. De lijst is vanaf 1-1-2021 ook te vinden in bijlage 12 van LAP3.

Samenwerking

De nieuwe lijst is ontstaan door een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, NVRD, de Vereniging Afvalbedrijven, Milieu Centraal, de professionele gft-verwerkers van Nederland, diverse gemeenten en enkele gedragsexperts. De samenwerking vond plaats in het Aanvalsplan gft&textiel van het programma VANG-Huishoudelijk Afval, onderdeel van het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Ook is er een marktonderzoek uitgevoerd door Kantar. Naast de inhoudelijke juistheid van de lijst waren de eenduidigheid en begrijpelijkheid voor de burger belangrijke criteria.

Op initiatief van branchevereniging Koffie & Thee Nederland wordt met de koffie- en theesector en andere partijen uit de keten een Green Deal traject gestart met het doel om koffiepads en theezakjes per 1 januari 2021 bij het gft toe te staan. Hierin worden ambities geformuleerd over het overschakelen naar composteerbare koffiepads en theezakjes; een potentiele toevoeging van ca. 88 miljoen kg compost op jaarbasis.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen