Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 20 december 2018

Aandacht kwaliteit ingezameld gft hoog nodig

Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) over het artikel ‘Akkers vervuild door plastics in compost. Teveel rotzooi in de gft-bak’ van NH Nieuws.

Kröger stelt vragen over de verontreiniging van zowel gft als compost en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de stroom en het product. De Vereniging Afvalbedrijven is blij dat het onderwerp de aandacht heeft in Den Haag. Ze is van oordeel dat het gevoerde overheidsbeleid debet is aan de toegenomen verontreinig en vraagt hier aandacht voor.

Om de transitie naar een circulaire economie mogelijk maken, is de kwaliteit van ingezamelde materialen van groot belang. Een schone inputstroom is nodig voor de productie van kwalitatief hoogwaardigere producten, zoals compost. De staatssecretaris erkent dit ook, blijkt uit haar antwoorden op de Kamervragen

Sturen op hoeveelheid restafval leidt tot verontreiniging

De Vereniging Afvalbedrijven mist echter een duidelijk antwoord op de reden waarom het gft verontreinigd raakt. De staatssecretaris geeft aan dat verschillende factoren - herkomst van het gft, verschillende inzamelsystemen en verwerkingsmethoden - van invloed zijn op de kwaliteit van de geproduceerde compost, maar legt in de visie van de Verenging Afvalbedrijven onvoldoende de koppeling met het overheidsbeleid. Dat beleid stuurt op het behalen 100 kilogram restafval in 2020. Gemeenten worden nu dus vooral afgerekend op de hoeveelheid ingezameld restafval. Ze zouden juist gestimuleerd moeten worden om zuivere, gescheiden stromen in te zamelen. Voor het in de keten houden van materialen en voor de afzet van hoogwaardige producten is het van cruciaal belang om naar de kwaliteit van de ingezamelde materialen te kijken. De sector vraagt aandacht hiervoor. Uit eerste analyses blijkt dat de verontreiniging van het gescheiden ingezameld gft in de afgelopen tien jaar is verdubbeld. 

Gevolgen rijksbeleid samen bekijken

Van Veldhoven geeft aan dat gemeenten en verwerkers kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het ingezameld gft. Communicatie richting burgers vanuit gemeenten en afspraken tussen gemeenten en verwerkers is een invulling hiervan. De Vereniging Afvalbedrijven roept de rijksoverheid op om ook na te denken over de gevolgen van het rijksbeleid. De vereniging is ervan overtuigd dat het beter kan. Ze heeft contact met de overheid om gezamenlijk stappen te maken naar een verbeterde kwaliteit van afvalstromen, die leiden tot circulaire producten.

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen