Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 15 februari 2021

Appèl aan regering: maak inzet recyclaat aantrekkelijk

De afzet van gerecyclede kunststoffen staat stevig onder druk. Brancheorganisaties van de kunststofrecyclingindustrie doen daarom een appèl op staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) om het toepassen van recyclaat aantrekkelijker te maken. Van de overheid wordt verwacht dat ze meer circulair gaat inkopen en de inzet van recyclaat met regelgeving ondersteunt. De Vereniging Afvalbedrijven steunt deze oproep. Zonder regie vanuit de overheid dreigt de recycling van kunststoffen tot stilstand komen.

Het Transitieteam Kunststoffen werkt aan het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat. Dit actieplan geeft een antwoord op de stagnerende afzet van gerecyclede kunststoffen. Maar de nood is hoog. Daarom brengt het team de kernboodschap uit het plan nu al naar buiten.

Werken aan vraag, aanbod en overheidsregie

Het is hoog nodig dat het aantrekkelijker wordt om recyclaat in te zetten. Daarvoor moet tegelijkertijd, en gezamenlijk door alle ketenpartijen, worden gewerkt aan vraag, aanbod en overheidsregie. De eerste en belangrijkste stap is design for sustainability. Verder hebben inzameling en sortering een optimaliseringsslag nodig. Producenten hebben een goede kwaliteit van gerecyclede kunststoffen nodig, maar dan moeten ze deze ook toepassen. Het transitieteam pleit voor een minimumpercentage circulaire grondstoffen bij de productie van nieuwe producten. Behalve ondersteunde regelgeving, wordt van overheden verwacht dat zij circulair inkopen en voor een level playing field zorgen, zodat recyclers de noodzakelijke investeringen kunnen doen.

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen