Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 16 juli 2019

Ingezameld textiel steeds vaker verontreinigd

De brancheorganisatie van textielrecyclers VHT luidt de noodklok. In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vraagt de organisatie aandacht voor de sterk afnemende kwaliteit van de ingezamelde gedragen kleding en ander herbruikbaar textiel. De VHT wijt deze achteruitgang onder meer aan het gevoerde afvalbeleid in Nederland, waar verminderen van het restafval centraal staat en niet de kwaliteit van de recyclingstromen. De Vereniging Afvalbedrijven wijst al langere tijd op deze negatieve tendens die zich bij meer afvalstromen voordoet. Er wordt samen met meerdere partijen gewerkt aan verbetering.

Textiel 15 procent verontreinigd

Nederland zamelt jaarlijks 75 miljoen kilo textiel in. 12,5 en 15 procent daarvan is tegenwoordig verontreinigd. Vier jaar terug lag dit gemiddeld op zo’n 8 procent. De VHT wijt de toename aan het gebruik van ondergrondse inzamelcontainers en het gevoerde afvalbeleid, waarbij gemeenten huishoudens laten betalen voor hun huishoudelijk restafval. Dit leidt in de praktijk vaak tot ontwijkgedrag, waarbij burgers hun restafval deponeren in de gratis textielcontainers en andere recyclingbakken, aldus VHT. Door de verontreiniging moet een steeds grotere fractie van het ingezamelde textiel alsnog worden verbrand.

Focus op kwaliteit nodig voor circulaire economie

De Vereniging Afvalbedrijven pleit voor slimme, laagdrempelige inzamelsystemen zonder prikkels die kunnen leiden tot verontreiniging van gescheiden afvalstromen. Overheidsbeleid moet niet kwantitatieve inzamelcijfers centraal stellen, maar de kwaliteit van het materiaal en de afzetmarkt. Gemeenten worden nu vooral afgerekend op de hoeveelheid ingezameld restafval. Ze moeten juist gestimuleerd worden om zuivere monostromen in te zamelen. Meer gescheiden inzameling loont alleen als het ingezamelde materiaal daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled en afgezet. Dat levert een bijdrage aan de circulaire economie. Het probleem wordt inmiddels ook erkend door gemeenten en rijksoverheid. De Vereniging Afvalbedrijven werkt samen partners als Rijkswaterstaat en de NVRD aan oplossingen om de kwaliteit van de inzameling te verbeteren.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen