Nieuws

Nieuwsbericht - 30 juni 2021

Regie op kwaliteit gft door gemeenten en inzamelaars

Afgelopen donderdag zijn nieuwe producten uit het ‘Aanvalsplan gft en textiel’ gepresenteerd: de handboeken ‘Regie op de textielketen’ en ‘Regie op kwaliteit gft’. Deze handboeken moeten gemeenten en inzamelaars inspireren om zoveel mogelijk kwalitatief goed textiel en gft in te zamelen. Alleen van schoon basismateriaal kunnen we mooie nieuwe grondstoffen maken.

Voor verbetering van de kwaliteit trekt de VA samen op met de NVRD en RWS binnen het programma VANG-huishoudelijk afval. De drie partijen hebben in 2019 gezamenlijk het Aanvalsplan gft-afval en textiel – naar meer en schonere deelstromen opgesteld.

Schone input voor schone compost

Binnen het aanvalsplan zetten de partijen niet alleen in op schoner, maar ook op méér gft. Nog een derde van het restafval bestaat uit gft. Hiervan moet meer bij de bron worden gescheiden. De inzameling heeft een groot effect op de kwaliteit en hoeveelheid gft die wordt verwerkt. Voor het in de keten houden van organische materialen en voor de afzet van hoogwaardige compost, is de kwaliteit van het ingezamelde gft cruciaal. De kwaliteit van het Nederlandse gft gaat achteruit. De vervuiling is toegenomen van 1 procent in 2000 tot 5 procent tegenwoordig. Dit leidt ook tot hogere kosten voor gemeenten. Met feiten, sturingsinstrumenten en handelingsperspectieven bevat het gft-handboek veel praktische informatie waarmee gemeenten en inzamelaars concreet aan de slag kunnen.

Bijeenkomsten

Voor gemeenten die aan de slag willen gaan met gft en textiel, wordt na de zomer een aantal leernetwerkbijeenkomsten georganiseerd. Dit biedt gemeenten de gelegenheid om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Meer informatie en data zijn te vinden op www.vang-hha.nl.

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen