Header afvalstromen

Nieuws

Persbericht - 22 maart 2022

Landelijke Compostdag op zaterdag 26 maart

Compost afhalen op vele locaties verspreid over het hele land

Aanstaande zaterdag is de veertiende Landelijke Compostdag. In het hele land delen gemeenten en bedrijven compost uit aan hun inwoners. Daarmee bedanken zij de Nederlanders voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en stimuleren hen dit te blijven doen. Van goed gescheiden gft maken composteerbedrijven waardevolle kwaliteitscompost. Compost zorgt voor een vruchtbare bodem en duurzame teelt van ons voedsel.

 

Schoon gft voor schone compost

Tijdens de Landelijke Compostdag zien burgers wat hun inspanningen opleveren en maken ze kennis met het waardevolle product compost. Om compost van goede kwaliteit te maken, is het belangrijk dat gft zorgvuldig wordt gescheiden en er geen materiaal in zit dat er niet in thuis hoort. Plastic en glas bijvoorbeeld horen niet bij het gft. In de film ‘Schoon gft voor schone compost’ (hierboven) wordt dit helder uitgelegd. Overheid en branche hebben een uniforme wel/niet-lijst gft-afval opgesteld die duidelijk maakt wat wel en niet bij het gft hoort. Op de afvalscheidingswijzer van consumentenorganisatie Milieu Centraal is deze informatie voor iedereen te vinden.

Van waarde voor bodem en milieu

Gemengd met tuinaarde is compost een ideale bodemverbeteraar. Compost stimuleert de groei van gewassen op milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de grond. Ook legt compost CO2 vast in de bodem. Met moderne technieken wordt de positieve bijdrage aan het milieu verder vergroot. Veel bedrijven winnen bijvoorbeeld eerst biogas uit het gft voordat er compost van wordt gemaakt. Van dit gas wordt elektriciteit gemaakt of groen gas voor de transportsector.

Locaties

De Landelijke Compostdag is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven. Haar leden organiseren de dag in samenwerking met gemeenten. Inwoners kunnen compost afhalen op vele locaties verspreid over het land, zoals gemeentewerven, milieustraten en composteerbedrijven. In de huis-aan-huisbladen of op de website van de gemeente kunnen geïnteresseerden kijken of in hun buurt compost wordt uitgedeeld.

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen