Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 8 juni 2020

Handreiking moet kwaliteit ingezameld gft verbeteren

Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven en NVRD werken binnen het programma VANG-huishoudelijk afval aan meer en een verbeterde kwaliteit van huishoudelijke afvalstromen. Vorige zomer is als onderdeel van het programma het Aanvalsplan gft-afval en textiel gelanceerd. Een nieuw product uit dit plan is opgeleverd: een handreiking om de verontreiniging van deze recyclingstromen aan te pakken. Want alleen van schoon basismateriaal kunnen we mooie nieuwe grondstoffen maken.

Om meer grip te krijgen op verontreiniging van de twee stromen, is bij een tiental gemeenten, met verschillende inzamelsystemen voor gft en textiel, maatwerktrajecten uitgevoerd. Naast zicht op de knelpunten, hebben deze trajecten informatie over oplossingsrichtingen opgeleverd. De resultaten zijn verwerkt in een handreiking, waarmee een gemeente of inzamelaar direct zelf aan de slag kan. Op basis van een aantal stappen wordt inzichtelijk waar de verontreiniging ontstaat, om wat voor verontreiniging het gaat en wat gedaan kan worden om de verontreiniging tegen te gaan. De gepubliceerde handreikingen richten zich op gft en textiel, maar de informatie kan ook gebruikt worden om een maatwerktraject voor een andere grondstoffenstroom uit te voeren.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen