Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 28 april 2020

Slimme verwerkingscontracten voor meer en betere kwaliteit gft

Een volgend product uit het ‘Aanvalsplan gft’ is opgeleverd: de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten’. De handreiking biedt concrete handvatten om kwaliteit centraal te stellen in een aanbesteding of contract. Een goede samenwerking tussen gemeente, inzamelaar en verwerker is essentieel voor een goede kwaliteit gft.

Met het Aanvalsplan gft zetten Rijkswaterstaat, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven (VA) zich in voor meer en beter gft. Het plan is afgelopen zomer gelanceerd en tijdens een congres in november 2019 gepresenteerd aan alle partijen in de keten. Op het congres zijn eerste uitwerkingen van het aanvalsplan toegelicht, waaronder ook de handreiking Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten, waarvan de organisaties recent de definitieve versie hebben gepubliceerd.

Kwaliteit ingezameld gft waarborgen

In de verwerkingscontracten kunnen verschillende afspraken worden vastgelegd om de kwaliteit van ingezameld gft te waarborgen. Bijvoorbeeld over wat verstaan wordt onder goede kwaliteit, hoe deze kwaliteit wordt gemeten en op welke manier terugkoppeling plaatsvindt als verontreiniging van het gft optreedt. Ook bepaalt een contract wat er met de informatie wordt gedaan en welke eventuele consequenties er zijn als de kwaliteit onvoldoende blijkt te zijn.

Stap vooruit in circulaire economie

De VA hoopt van harte dat gemeenten en inzamelaars, die de verwerking van gft op de markt zetten, gebruik gaan maken van de stappen in de handleiding, omdat dit bijdraagt aan meer en beter gft. Met meer gft van hoge kwaliteit kunnen we kwaliteitscompost maken, een goede stap vooruit in de transitie naar de circulaire economie. Schone compost wordt in de landbouw gebruikt als bodemverbeteraar. Dat is belangrijk voor een gezonde bodem waarop ons voedsel wordt geproduceerd.

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen