Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 10 december 2019

Kerstboomnetten horen bij het restafval

Het net, waarin een echte kerstboom wordt verpakt voordat hij mee naar huis gaat, lijkt misschien bij het plastic afval thuis te horen, maar moet bij het restafval. De netten zorgen regelmatig voor grote storingen bij het sorteren van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankverpakkingen (PMD). Sorteermachines lopen vast door de netten. Ook blijft ander PMD in de netten zitten, dat daardoor niet meer te recyclen is. De leden van de Vereniging Afvalbedrijven met PMD-sorteerlocaties vragen daarom in deze periode aandacht voor het in de juiste bak gooien van kerstboomnetten.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen