Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 9 januari 2020

Green deal voor kunststof recyclaat stap in de goede richting

Meer nodig om tot plastic kringloop te komen

De Vereniging Afvalbedrijven ziet de green deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ als een goede stap op weg naar een meer circulaire economie. Om tot een plastic kringloop te komen, zal er echter veel meer moeten gebeuren.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat, de brancheorganisatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) en verschillende producenten tekenden deze week deze green deal met als doel om transparantie over gerecycled kunststof te verkrijgen. De ontwikkeling van een dergelijke methodiek vereist begrip van wat er gebeurt in de verschillende schakels van kunststofketens, van verwerking van kunststof-reststromen tot en met de productie van eindproducten. Daarnaast is kennis nodig over de toepassing van deze methodiek in de praktijk en over de correcte omgang met het bewijs over het aandeel recyclaat in producten. Voor bedrijven in de kunststof waardeketen is het van belang om transparante en betrouwbare claims te kunnen maken voor wat betreft het percentage gerecycleerd plastic in hun producten.

Volgens de Vereniging Afvalbedrijven is deze green deal een goede stap, maar is er meer nodig om te komen tot een meer circulaire economie. “De vraag naar recyclaat zal meer gestimuleerd moeten worden”, stelt Lennert Vermaat secretaris van de Afdeling Recycling en Inzameling. “Het gebruik van recyclaat blijft achter, omdat het niet kan concurreren met de prijs van virgin plastic, die alleen maar daalt. Het wettelijk verplicht stellen in nieuwe producten een bepaald minimum percentage gerecycled kunststof te gebruiken, voor die toepassingen waarin dat mogelijk is, zou de kunststof kringloop pas echt een boost geven.”

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen