Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 17 november 2020

Circulaire economie vereist kwaliteitsimpuls in de hele keten

10 actiepunten om kwaliteit recyclingstromen te verbeteren

In het belang van het sluiten van kringlopen, vraagt de Vereniging Afvalbedrijven steeds aandacht voor de kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen. Willen we stappen vooruit zetten, dan moet elke schakel in de keten de focus leggen op kwaliteit. In een factsheet zetten we 10 actiepunten op een rij waarmee we samen met ketenpartners de kwaliteit kunnen verbeteren.

Kwaliteit is nodig om ingezamelde stromen te kunnen recyclen en benutten voor het maken van hoogwaardige producten. Lage kwaliteit van ingezameld materiaal zit de transitie naar een circulaire economie in de weg. De factsheet geeft 10 actiepunten voor verbetering, waaraan alle partijen in de keten hun bijdrage kunnen leveren.

10 actiepunten

In de factsheet presenteren we de volgende actiepunten:

 1. Ontwerpers/Producenten: design for recycling en toepassen gerecyclede grondstoffen
 2. Beleidsmakers: focus op schone afvalstromen
 3. Inzameling: kwantiteit én kwaliteit
 4. Sorteerders/Recyclers: breng meer monostromen op de markt
 5. Inzamelaars/Gemeenten: communiceer beter en vaker over afvalscheiding
 6. Producenten/Overheden: gebruik hoogwaardig recyclaat

  En voor alle partijen in de keten geldt:
 7. Hanteer strenge kwaliteitseisen
 8. Beloon betere kwaliteit
 9. Doe meer onderzoek en monitor de resultaten
 10. Werk samen met partijen in de keten

We maken in de factsheet duidelijk waarom deze 10 actiepunten bepalend zijn voor het slagen van de circulaire economie en hoe partijen hier werk van kunnen maken. Op de laatste pagina brengen we de acties voor alle ketenpartijen overzichtelijk in beeld.

Serie artikelen

De factsheet is gebaseerd op een serie artikelen van de Vereniging Afvalbedrijven over de kwaliteit van afvalstromen. Hierin komen zowel voorbeelden van situaties waarin het goed gaat, als van situaties waarin verbetering nodig is aan bod.

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Ecodesign absolute voorwaarde in transitie naar circulaire economie

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering

Effectief systeem van gescheiden inzameling en recycling van matrassen is nodig

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen