Standpunten

CO₂-emissiehandel / CO₂-heffing

In de visie van de Vereniging Afvalbedrijven is het Europese emissiehandelssysteem (ETS) geen geschikte tool om CO2-reducties in de sector te stimuleren. De sector heeft geen invloed op het volume en de samenstelling van het te verwerken afval en dus ook niet op de emissies die ontstaan bij de bedrijfsvoering. De indirecte wijze waarop de sector bijdraagt aan CO2-reductie, door het leveren van een vervanging voor primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen, wordt onder ETS niet gewaardeerd. Deelname aan ETS leidt tot hogere maatschappelijke kosten voor het verwerken van restafval, zonder dat het klimaat erbij gebaat is.

Om dezelfde redenen is het ongewenst de sector een CO2-heffing op te leggen. Een CO₂-heffing remt in de afval- en recyclingsector duurzame investeringen af en zorgt voor hogere kosten voor burgers en bedrijven. De sector onderschrijft de klimaatdoelstellingen van het kabinet en neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om verdere reductie van CO₂. De sector staat klaar om nog veel meer te investeren in CO₂-afvang, maar nog onduidelijk is hoe de overheid deze investeringen ondersteunt. Door CO₂ af te vangen verdwijnt het niet in de lucht en kan het bijvoorbeeld geleverd worden aan de glastuinbouwsector, die op zijn beurt geen fossiele brandstoffen meer hoeft te gebruiken voor de productie van CO₂. Lees meer hierover bij ons standpunt over klimaatbescherming.

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Facts & figures:

De glastuinbouw kan jaarlijks circa 2 megaton vloeibare CO₂ gebruiken. De afvalsector kan die leveren.

Artikel

21 oktober 2020 Nationale ‘schoorsteenheffing’ creëert ongelijk speelveld
Het kabinet legt industriële bedrijven met een hoge CO₂-uitstoot een CO₂-heffing op. Ook afvalverbranding valt onder de regeling. De...

Nieuwsbericht

16 september 2020 VA positief over investeringen in circulaire economie, kritisch op CO₂-heffing
Eerste reactie van de Vereniging Afvalbedrijven op de Miljoenennota 2021 die gisteren op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Nieuwsbericht

24 oktober 2019 Alternatief voor importheffing op buitenlands afval
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wil graag snel met het kabinet om tafel voor het bespreken van een alternatief plan voor de...

Nieuwsbericht

18 september 2019 VA roept Tweede Kamer op tot debat over importheffing buitenlands afval
Het kabinet gaat er van uit dat de importheffing in drie jaar tijd alle import van buitenlands afval zal stoppen, zo blijkt uit het...

Persbericht

10 september 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Een importheffing op buitenlands afval levert geen materiële bijdrage aan besparing van CO₂ in Nederland. Ook heeft de heffing...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa