Standpunten

CO₂-emissiehandel / CO₂-heffing

In de visie van de Vereniging Afvalbedrijven is het Europese emissiehandelssysteem (ETS) geen geschikte tool om CO2-reducties in de sector te stimuleren. De sector heeft geen invloed op het volume en de samenstelling van het te verwerken afval en dus ook niet op de emissies die ontstaan bij de bedrijfsvoering. De indirecte wijze waarop de sector bijdraagt aan CO2-reductie, door het leveren van een vervanging voor primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen, wordt onder ETS niet gewaardeerd. Deelname aan ETS leidt tot hogere maatschappelijke kosten voor het verwerken van restafval, zonder dat het klimaat erbij gebaat is.

Om dezelfde redenen is het ongewenst de sector een CO2-heffing op te leggen. Een CO₂-heffing remt in de afval- en recyclingsector duurzame investeringen af en zorgt voor hogere kosten voor burgers en bedrijven. De sector onderschrijft de klimaatdoelstellingen van het kabinet en neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om verdere reductie van CO₂. De sector staat klaar om nog veel meer te investeren in CO₂-afvang, maar nog onduidelijk is hoe de overheid deze investeringen ondersteunt. Door CO₂ af te vangen verdwijnt het niet in de lucht en kan het bijvoorbeeld geleverd worden aan de glastuinbouwsector, die op zijn beurt geen fossiele brandstoffen meer hoeft te gebruiken voor de productie van CO₂. Lees meer hierover bij ons standpunt over klimaatbescherming.

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Facts & figures:

De glastuinbouw kan jaarlijks circa 2 megaton vloeibare CO₂ gebruiken. De afvalsector kan die leveren.

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa