Nieuws

Nieuwsbericht - 4 november 2019

Berekening kabinet onvolledig: CO₂-reductie importheffing te rooskleurig voorgespiegeld

Invoeren van een importheffing op buitenlands afval levert minder CO₂-besparing op dan het kabinet had gedacht. Dit blijkt uit een analyse van de Vereniging Afvalbedrijven van de berekening die het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De besparing van de uitstoot van CO₂ in het rekenmodel van het kabinet is te rooskleurig voorgespiegeld.

Na aandringen van de Tweede Kamer kwam het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag met de berekening op basis waarvan het kabinet besloot een importheffing op buitenlands afval te introduceren en daarmee een besparing van 0,2 Mton CO2-uitstoot te realiseren. De maatregel is voorgesteld om de Urgenda-doelen in 2020 *) te bereiken. Het kabinet rekent daarbij met de andere eigenschappen die buitenlands afval heeft in vergelijking met Nederlands afval, waaronder een hogere calorische waarde. Deze eigenschappen neemt de overheid wel mee bij het berekenen van de CO2-uitstoot, maar niet bij de energieopbrengst - dus wel de voordelen (meer uitstoot, dus meer besparing), maar niet de nadelen (meer fossiele bronnen nodig ter compensatie van de warmte- en elektriciteitsproductie).

De VA heeft het ministerie van IenW vandaag in een brief gevraagd de Kamer volledig te informeren en deze omissie recht te zetten.

Uit een eerdere berekening van Strategy& (onderdeel van PwC) in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven bleek al dat de maatregel geen milieuwinst oplevert in Nederland en dat de uitstoot van CO2 in het buitenland toeneemt. Bovendien heeft de maatregel grote bedrijfseconomische gevolgen voor de afval- en recyclingsector, waarbij de rekening wordt doorgeschoven naar lagere overheden en burgers. Het kabinet heeft bij de invoering van een importheffing op buitenlands afval geen rekening gehouden met de grote gevolgen voor de sector.

*) in 2020 25% minder CO₂-uitstoot ten opzichte van 1990

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Milieu, economie en werkgelegenheid niet gebaat bij importheffing

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie